DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Razdioba potrošaje ogrjevnog drva po okrnžnim narudnim odborima (O« N. O.)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0. N. 0. Osijek
0. .. 0. SI. Brod
0. N. 0. Bjelovar
0. iN. 0. Varaždin
0. N. 0. Daruvar
0. N. 0. Banija
0. N. 0. Zagreb
0. N. 0. Karlovac
0. N. 0. Lika
0. N. 0. Gror.-Primorski
Gradski N. 0. Zagreb
Oblasni N. 0. Dalmac.
65.545
67.605
7B.401
71.780
48.482
35.714
56.550
35.471
31.429
45.388
91.600
113.378
485.640
540.840
606.032
665.202
387.856
348.972
452.400
336.358
368.296
328.199
458.000
257.982
7.5
8.1
7.9
7,9
8.0
9.8
8.4
9.5
11.7
7.3
5.0
2.2
315.666
351.546
393.921
367.881
252.107
226.832
294.060
218.633
289.392
213.329
297.700
162.688
4,8
5,2
5,1
5,1
5,2
6,3
5,2
6,2
7,6
4,7
8,2
1,4
Svega : 739.838 5,185.777 6,9 3,338.255 4,5


Kućanstva Dalmacije tr-oše najmanje drva, i to prosječno 1,4 m^. Potrošnja
drva po kućanstvima koja su nastanjena uz mori! kreće se od
0,6—],.) m\ dok je onih n planinama i goiovitim krajevima mnogo veća
i prcilazi 4—5 m".


Uz obilje mineralnog ugljena, a napose lignita, u interesu je narodnog
gospodarstva i napredne ekonomije da se potrošnja ogrjevnog drva
svede na racionalnu količinu. U ostalim evropskim državama drvo je
skupocjeni materijal; njime se kućanstva služe samo za potpaljivanje,
a glavno je gorivo ugljen, plin i elektrika.


II Ustanove


U ovoj kategoriji potrošača troše velike količine ogrjevnog drva
škole i naučne ustanove. Manji dio škola, i to one u gradovima,
služe se drvom samo za potpaljivanje, dok već] dio — gotovo sve osnovne
škole po selima, njih 2.540 — zagrijavaju svoje prostorije uglavnom samo
drvom.


Veliku količinu drva troše gostionice, krčme, hoteli,
poštanskiuredi (oko 4.221 ured), zatim upravnć vlasti. Narodn
i odbor i — okružni i kotarski — služe se pretežno drvom, dok
mnogobrojni mjesni narodni odbori (4.187) troše samo ogrjevno drvo.


2/. cjelokupne potrošnje drva´ u ovoj skupini troše vojn e ustano ve
za svoje kuhinje, učionice i vojarne, pa time dolaze u red najvećih
potrošača drva.


Potrošii.ia ogrjevnog drva po ustanovama:


Potrošak ogrjevnog


drva


godišnje:


1. Upravne vlasti (ministarstva; oblasni, okružni,
kotarski, mjesni narodni odbori — njih ukupno 5.200) 32.400 m^
2. Škole i naučne ustanove (osnovne škole, gimnazije,
stručne, učiteljske i dr. škole — njih ukupno 2.910) 236. 500 m"´
3. Župni uredi, parohije i si. (ukupno 1.265) 5. 750 m"
4. Trgovačke radnje (trgovine, novčani zavodi, agenture
— njih ukupno 24.105) 30, 240 m´´
5. Gostione, krčme, hoteli (ukupno 9.045) 64, 800 m-^
6. Ostale ustanove (zdravstvene, prosvjetne, kulturne,
socijalne i dr.) 14 ,500 m"
7. Vojne ustanove 305, ,000 m"
Svega 489.190 m;^


71