DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Potrošnja ogrjevnog drva po mnogobrojnim i raznovrsnim građanskim
i vojnim ustanovama iznosi 4,2*´/o od cjelokupne potrošnje. Ona je
znatno veća od količine drveta koju troši rudarstvo (l,0"/o), zanati i obrt
(Ijo/o) i saobraćaj (2,0»/»).


Potrošnja tehničkog drva (proizvedenog u šumi) neznatna je u ovoj
kategoriji potrošača, pa stoga nije ovdje ni iskazana.


III Obrt i zanati


Prema Statističkom godišnjaku iz 1936 g. broj je zanat a na današnjem
području Hrvatske onda iznosio 38.713. Od tog je broja otpalo na
zanate koji su se bavili izradbama iz dr.´a 6.214, a na zanate koji su se
bavili preradbom i izradbom raznih metala 6.246.


Prema popisu iz 1936 g. bilo je na području Hrvatske 205.108 seo ski
h kola , na kojima se danomice vrše popravci i izmjene pojedinih
drvenih dijelova. Kad se to ima na umu, onda količina od 10.080 m´´ građe
koju potroše kotarski obrtnici nije velika. Stolari troše godišnje
neznatne količine građevnog (tehničkog) drva koje je izrađeno u šumi.
Glavni njihov materijal jesu daske, piljenice, ali su one uzete u račun
kod drvne industrije. Bačvari, ostali obrti (četkari, metlari), te
golemi broj sitnih izrađivača drvene robe (kućni obrt) troše također
znatne količine drva.


a) Potrošnja tehničkog drva:
GrađeV. drva:


1. Kolari (1.260 radnja) troše godišnje 10.080 m^
2. Stolari (2.730 „ ) „ „ 4.095 m^
3. Bačvari ( 421 „ ) „ „ 5.040 m^
4. Ositali (četkari, metlari,
sitna izradba od drva i dr.) (1.803 „ ) „ „ 1.200 m´´
Svega (6.214 radnja) troše godišnje 20.415 m^


Pekari (njih 1.252), slastičari (413), v o s k a r i (22) i mesarsk
i obrtnic i (u svrhu topljenja loja i masti) troše najviše ogrjevnog
drva. U većim gradovima, gdje ima dovoljno ugljena, ta je potrošnja
umjerena. U sjedištima kotarskih narodnih odbora pekari svakodnevno
lože svoje peći isključivo i jedino drvom. U manjim mjestima zagrijavanje
pekarskih peći vrši se 1—2 puta tjedno, ali i to isključivo drvom.


Kovači i potkivači (njih 3.543) ne služe se ogrjevnim drvom,
ali zato troše drven i ugljen . Na kraju ovoga prikaza donijeta je tabela
0 potrošnji drvenog ugljena po kategorijama potrošača. Čitava potrošnja
drvenog ugljena obračunata je skupno kao potrošnja ogrjevnog
drva.


V a p n a r e troše znatne količine drva za paljenje kjamena vapnenca
i dobivanje negašenog vapna. Mnogobrojne poljske ciglan e (210) služe
se drvom za ubrzano sušenje cigle i crijepa, a krojač i u većim mjestima
i gradovima, gdje je električna struja preskupa ili je nema, troše
drveni ugljen za glačanje odijela.


72