DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.... P. ........... (.......):


............ ....... ....... .......


............ ............... .... ........


... ...... .. ............ . ........... ............ .. ......


...... irpe .... no .. ... »............ ......«, .. . . ......... ....-...


.... . .......... ..... .. ........ ....... ...., .......... . 1 .3 ....


... ....... 180—200 .. ........ ....-....... ...... 3°. . 145 .. ....


...... .... ........ ...... ...... je .... ..... ......... . ...........


........ ....... ............. ....... .......... (... ....... ....)


..... 25 .......


......... ... .. ....... ....... .... ......... je ......... ..


... .. ......>... ....... .. ............, ......, ......... . ........


.. ............ ....... ....... ....... .. ....... .... ....... ..


.......... ..., ... . ........... ......... ..... .... . .......... ..


........ ........ ......... .. ......... ............ .... ....... ....


. ........


.......... ........... ... .. ....... ...... .... ........ ... je ..
............ ...... ....... no .. ... »..... ......« — ..... . ........
— ............ ... 330 .. ........ ....-....... ...... 3°. ... ........
.. 2°/. — . 1 .3 ....... ....... ....... je ......... .... ....... .. je
.... .. ...... . ......... .........


......... .... .............. ....... ....... ...... je .... .. .........
.............. ....... >............. .......«. ...... .. .. ..
...... ........ .... ... 10 ....... .... ...., ...... je .......... ..
...... . ...., .... ....-...... . ...... .. ........ ....... .... ........,
.... ....... ..... ......... ......, ........ ....... . .........
eKicepe, .. .. ........ ......... .... ........ ..... ......... .. ..........,
.... .. .......... .... ...., ......., . ....... ..... . ......
........... ........., ....... . ....... ...., ... . ........ ..
.............


....... . .... ... ...... ........ .......... ............ .......
....... »..... .......«, .. . . .. .....«..;. ....-......., ............
.......... .......... je ............... ........ .... ......... ......
je ..... .. .. .. ...... ....... ......... ...... ...... ........ ..........,
a .. .., ..........., noiBefia ........ ....... ........ .... je .....
.... ...... .. .. ....... .... ........... .........., .. .. .. . ...
....... ..... ..... . .......... .>... ......... .. ... ......... .....
.. .... . ..... .. .....1........ ..... . (.....). To .. .. ... ............
....... ... .... ...... ... ........... ...... ...... .......,
...... .... ........ .......... ea ............, ... .... .......... ......
no ...... . .. 50°. ... 14°., ... ..... .. je ...... ...... ..... ..
(............. .. .. .. .... ....... ..... ......., ........ je .... ......
.......... .... ... ......... ..., .. . . 4—5°.. ......... ...... 20°/i)
........ ... ...... .. ...... .... je ..... .......... no ...... . ..
50°. 4—5°., a .... ... . ........ ... . .... ... . ......... ..».. ..


72