DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.... P. ........... (.......):


............ ....... ....... .......


............ ............... .... ........


... ...... .. ............ . ........... ............ .. ......


...... irpe .... no .. ... »............ ......«, .. . . ......... ....-...


.... . .......... ..... .. ........ ....... ...., .......... . 1 .3 ....


... ....... 180—200 .. ........ ....-....... ...... 3°. . 145 .. ....


...... .... ........ ...... ...... je .... ..... ......... . ...........


........ ....... ............. ....... .......... (... ....... ....)


..... 25 .......


......... ... .. ....... ....... .... ......... je ......... ..


... .. ......>... ....... .. ............, ......, ......... . ........


.. ............ ....... ....... ....... .. ....... .... ....... ..


.......... ..., ... . ........... ......... ..... .... . .......... ..


........ ........ ......... .. ......... ............ .... ....... ....


. ........


.......... ........... ... .. ....... ...... .... ........ ... je ..
............ ...... ....... no .. ... »..... ......« — ..... . ........
— ............ ... 330 .. ........ ....-....... ...... 3°. ... ........
.. 2°/. — . 1 .3 ....... ....... ....... je ......... .... ....... .. je
.... .. ...... . ......... .........


......... .... .............. ....... ....... ...... je .... .. .........
.............. ....... >............. .......«. ...... .. .. ..
...... ........ .... ... 10 ....... .... ...., ...... je .......... ..
...... . ...., .... ....-...... . ...... .. ........ ....... .... ........,
.... ....... ..... ......... ......, ........ ....... . .........
eKicepe, .. .. ........ ......... .... ........ ..... ......... .. ..........,
.... .. .......... .... ...., ......., . ....... ..... . ......
........... ........., ....... . ....... ...., ... . ........ ..
.............


....... . .... ... ...... ........ .......... ............ .......
....... »..... .......«, .. . . .. .....«..;. ....-......., ............
.......... .......... je ............... ........ .... ......... ......
je ..... .. .. .. ...... ....... ......... ...... ...... ........ ..........,
a .. .., ..........., noiBefia ........ ....... ........ .... je .....
.... ...... .. .. ....... .... ........... .........., .. .. .. . ...
....... ..... ..... . .......... .>... ......... .. ... ......... .....
.. .... . ..... .. .....1........ ..... . (.....). To .. .. ... ............
....... ... .... ...... ... ........... ...... ...... .......,
...... .... ........ .......... ea ............, ... .... .......... ......
no ...... . .. 50°. ... 14°., ... ..... .. je ...... ...... ..... ..
(............. .. .. .. .... ....... ..... ......., ........ je .... ......
.......... .... ... ......... ..., .. . . 4—5°.. ......... ...... 20°/i)
........ ... ...... .. ...... .... je ..... .......... no ...... . ..
50°. 4—5°., a .... ... . ........ ... . .... ... . ......... ..».. ..


72
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.... .. ........ ........ ... ... ....... ........ .......: 1) ..........
....... .. 20°. ... 0,915; 2) ..... ........... . ......... ....
no . a . . . . . . ..... 120«.; 3) .......... ............ 50°. 4—5°.;
4) ....... ....... .... 0,5%.


.... ..... .. ....... ........ .. . ...... .... 1946. .... . ......
.. ............ ....... . rpabe . .......... ...... ...... ....... .........
....... ......... je ......... ... .. ....... ....... .... .
....... 1:4, .. . . 1 ... .......... ..., a 4 .... ....... ... ........
....... je .. ....... .. ...... ...... ........ ........ ...... . .......
........ .. .......... ....


........ ............ ....... ....... .... ......... ........ ..
.. ... .... ..... .. ........ .......:


1) ........ ...... . .......... ... .. ....... ....... .... ....
—\ ..... .......... ........... ...... ...... . .......... ... —
....... .........


Ha ......... ............. .... ......... ........ .. .. ......
.......... ....... .... .. ......... ........ ......... ... . ....,
a .... .... ... .. .... ...... . .. ....... .......... ....... .. ...
....... ........, .. je ........ .. .. ...>. .. . ...........


......... ... ........ .......... .. ...1.......... ....... .......
..... ....... ´........... .. 4—5°. ............ ......., . ..: ......
.. ....... ..... 205—225 .. ........ ....-....... ...... 3°. . 120 ..
...... no 1 .3 ....... .....


............ ....... ....... ............ ....... .... .. .....
........ .........., .... .....:


\1..1..
11 11
10 10
9
i
9
8
7 7
6 6
5
4
3
Z
1
D
.
ZO
30
40
50
60
1
J
l i .\ 3
\ i
11
11
l i
v
/
A
i ´ »
-&
;
1
t i
\ 7 \
\
\
\
\
/ i
/
Z T /
. .
8
1
9 1(1 11
,IZll3
r t UZ
u : 4 L
VJ L
141
5
3
Z
1
0
10
20
30
40
50
60
75 . 75 cm
1 l \ 1 . 1 ._ -.! 1 1 1


73
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 12     <-- 12 -->        PDF

1.) ...... ........... ........ ......... . .>..... ........... —
2.) .......... ...... .. sram. 60 ... — 3.) ......... ...... 30 ....
.. ...... .... .... .. ......... ...... ......... . .. 60 .... ..,
... ........ ........ je ........ . .... . ........ ...... ...........
........, .. .. ....... ....... . .. mt .. ... ..... ..... ...... ....
.... ...... — 4.) ...... ........... ........ ......... ....-.......
.......... .. .... 60°. . .......... ........ ........ ....-....... ..
3 .. «.2. — 5.) ......... ........... ......... .. ..... ... .. . .......
.. ...... ......... ........ ........ ....-........ ....... ... ........
.... ... .. ..... 30 .... — 6.) ......... ....-....... .. ...........
......... — 7.) .......... ...... .. .... 60 .... — 8.) ......... ...........
...... 15 .... — 9.) ....... ....... ........ ....... ..........
.. 80—95°. . ......... .......... ........ .. 10 ../..2. — 10.)
.......... ........... ........ ...... ..... .......... ...... .........
...... . <...... ........ .. .... 2 ...., .. . . ... .. . ....... ..
...... ......... ......... — 11.) .....>..>. ....... ........ ........
— 12.) .......... ...... .. 60 ... — 13.) ......... ............ ......


10 .... — 14.) ......... ...... . ........ ©...... .........


....... ............ ....... ............. ......., .. . . .......
. ...... ........., .... . .... .. ...... ....... .. ... . .... .. .....
...... ....... je ........ .. .. ....... ......... ........ ...... ..
720—750 .. no 1 .3 .... .. ..... ... 350 .. ..........., a .. .. ....
.. .. ........ ............ .... ...... ...... . .... .. .. ... ........
.... . .......... ...1.......


. ...... ....... ..... .. .. ...... .......... ..... ........ ......:


......... .....
.........
m3
. 1 m3
....
........
............
kg
......
kg
......
kg
260 — 16 . 26 — 16 .. 0.102 ´ 9,9 23 12 35
250-15 —25-1 6 „ 0.089 11,2 20 10,5 30,5
250 — 15 . 25 — 14 „ 0.086 11,6 19 10 29
230-14 . 22 — 14 „ 0.067 15,0 15 8 23
230-14 . 20-1 4 „ 0062 16,2 14 7,5 21,5
160—14 . 20—14 „ 0.043 23,1 9,5 5 14,5
120 — 13 . 18 — 14 „ 0.028 37,0 6 3,5 9,5


... .... ............ ....... ..... je ............ ....... ........
....-........ ... .. .. ........ ......, .... je ............ .....
.....11....«.. ....... .. ....-........ . ........ .. .. ............
....... .... ...... ....:


1.) ......... ...... ....... .. .... ..... no ............. ............,
.. . . ......... .... ...... .. ........... ........, .... ......,
na no ...... ...... ....... . «...... ......... ........ ......
..... ... ... ............ .. .......... ....-....... . ........
........


74
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 13     <-- 13 -->        PDF

2.) ...... ......... ........ ........ ....-.......:
.) Ha ....... ........... .. ....-......, .. . . ........ . .... ..
....... ....... ....-........ . .... «...... ........ je ....... ....
........ «a ..........., ..... .. .. ........... ...... ..... ...........
......... . ..... ... (........ .. ..... .. .... ........!.». ........),
na no ......... .......... ......... ....-....... . ......., .... ..
........... ........ .... . .. ...... ...., ... .. ........ ....... ...........
... ....... . .......... . .... .. ....... ..... ....... ........
........ ........ ....-....... . .....
.) Ha ....... ...... ...., .. . . ........ .. .... .. .... ...........
. ... ....... ..... .. ... .... .. .. ........... .. ....-...... ... ..
.......... .. ........ .. ....-....... ...... .......... ........ ....
.... ...., .. . . no ......... ............. ....-........, .... . ...........
.. ........ .. ........ .... <.. ...... . ...... .... .. .... ....
je .... .......... ... ....... ..... ....... .......... ........ . ....
....... .. .... .. ....... ...... .....
3.)...... ..... (........) .. ....... »........... .......«, .. no....
... .......... ....... ........´ ....-....... . ...... ........
. .....
.. .... ... ...... .... .............. je ...... ... 2., .. . . .........
......... ........ ........ ....-....... .. ..............
... ....... ...... ....... ...... ..... ..... . .... ........ ..
.......... ....... ..... ..... ........ ........ ....-....... ... ..
..... ..... ....... ......>. .. ........... . ........... .........
....... .. .......... .. .......... ....... ..... .. ..... ......
....... ........ ....-........ 20—40°/. .. .......... ........ ............
... ......., ........, ...... .. ........ .......... .......
. ............ ........ ........ ........ ....-....... ..... ...... ..
.... ........ .... .. ..... ........ .. ...... .......
AKO je ... .... ............. .... ......., ... ... je ...... ........,
.... .. ...... ...... .. .. . ..... ............. .... ..........
......, ....... .... .......... ....
...... ... .......: 1) .. ...... ...... ........ ...... ........
..... — ............ ........ ........ ....-......., . 2) .. .. — ......[
... . .... .. ..... ....... ........ .... ....-........, .. .. ...
..... ........ ....... ....... ....... .. ..... ......... ......, .. . .
.... ...... ........ ........ ...... .. .... ..... .... .. je .......
........, . ..1...... ........, ....... ..«....
.... ......... ............. ....... ......... .. 20°/. ........
... .... .. ...«.. ......... ,........ . ........ . ..|...... . .......
..... . ........ .... je ....... lyciiex ... .... ...... ... je ...........
...... . .......... ........ .... ..... 90° .. . ....... .. .. ........
..... ......... ........ ..>. . ...... ..... ...... ..... ............
. ............ ........ (.. 80—85° .. ... .... .... ..... ....
... ......, ...., ... .. ....... .. ........... ..... 90° ., .........
...... .... je ...., ... . .. ....... .!......1. je ..... .... je ......
ocrajao .. »...... ......... .. ...... ..... ............. .... ............
....... ... ...... ...... .... ... . .... ........... ..........
..>.., .. «. ....... no .......... ....... .. ..... ............


75
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 14     <-- 14 -->        PDF

............ je &...... ....... ....... ...... .......... ....
............ .. ............ .......... .... .. ....... ....... .....
..... ........ ...... ..... 3,60 .... ...... ........., a .......... ...
5,80 ...., uiTo ..... .. je ...... ......... .. .......... ... .. 38°/«.


....... ....... ............. ....... . ....... ..... »...........
.......« Moirao .. ........ .. je .......... ...... . .......
.... ....... .......... ... .... ........ ............. ....... .......
....... .... ©. ..... ........., ... .. .. ... ...... .. .... ...
..... . .... .......... ... ..... .............. ........ .. ... ........
........ ......... ....... ....... ............. ....... . ..........
..>.. .. ....... ....... ..... .. .... .. .. .... ..........
........ .. je ...... .............. .......... ... ......... ........
............. ....... ........ . ......... ....... ............ .....
..... ..... .. ....... .......... . ......, .. .. .. ..... ........
.... ............ »....... ..... .......... .... Ta .. .......... .....
......., ........, . ... ......: . ...... (..... ........ .. .......
.... . .... ........... ..... ......... ....... ....... ..... .... .....
........ ...... ....... ............ ....... ............ ....... .
....... ....... .... . ........ .. 1.500—2.000 ... . .. ..........
...... .........


......., ......... ...... ........ .... ... .... .... .. .....
.... ........... ....... .... . ....... ......... ........ ... .......
..... .............. .......... .... .. ....... ....... ..... ... .........
......... ´..... .... ... ....... ....... .. .. ... ..........
........ upe ............, ... . .... ............, ... .. ..... ........
.. ...., .. .. .... .......... — .. . . ...... ...., .. ...... . .........
.... — ....... .. ..... .... .............


............. ...... ..|11..|....... . ........ ...&... ........
... ........ .. ............. ...... ..... ...... ....... ....... .
MiHoro ..... ........... .. ... je .... .. ...., a .... .......... .....
......... ......... .......... . ........ je .. ...... ............
........... .. ... je .......... .....


......... . : ..... ....... ..... ...... no ........... .....
........ .... ....... (.................... .......1. .....).
........... ...... .... ............. a ..... .... ......... . ..........
............... ...... ..... .....


»


76