DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 5     <-- 5 -->        PDF

C. Sastaviti petogodišnji plan za izvršenje prve etape radova.
To su tri dijela sadanje inventarizacije šuma. Prvi dio: ustanovljenje
»inventara šume« sastoji se od terenskih radova, a druga dva dijela pretstavljaju
kancelarijske poslove koji se baziraju na temelju prvog dijela.


»Inventar šume« sastoji se od tri elaborata:


1. Elaborat o ekonomskoj podjeli zemlje na šumsko-gospodarske jedinice.
2. Elaborat o opisu šuma.
3. Elaborat o utvrđivanju potreba na drvu i ostalim šumskim proizvodima.
Prema tome prvi je posao inventarizacije šuma formiranje gospodarskih
jedinica unutar šumsko-privrednih područja. Predviđena su tri tipa gospodarskih
jedinica: državne, komunalne i seljačke, a imaju se obrazovati prema
načelima nauke uređivanja šuma. Zatim se prelazi na ustanovljivanje taksacionih
elemenata šuma po gospodarskim jedinicama, a nakon toga slijedi prikupljanje
podataka o potrebi na drvu. Tu se razlikuje lokalna potreba i potreba
industrije, te potreba redovita i izvanredna. Ovakav rad uređivanja
šuma jedino je opravdan, jer se uz taksacione podatke ustanovljuje i potreba


o ŠumskolO-
i


privredna


.. oblast
Donjoi
posavska
oblast


Donjoii
podravska
oblast


Bjelovareko.
pakračka
oblast


li
li
Šumskoprivredno
područje


1.
Novsko
Novo2.
Gradiško
3.
Požeško
4.
Diljsko
5.
Vinkovačko
6.
Spačva
Sveukupno:


1.
Osiječko
2.
Beljsko
3.
Našičko
Virovitičko4.
Slatinsko
Sveukupno:


1.
DaruvarslkoPakračko
2.
ČazmanskoGarešničko
3.
Bjelovarsko
4.
ĐurđevačkoKoprivničko
5.
Križevačko
Sveukupno:


Šumska površina
obrasla


ukupna OPASKA


drvećem
ha


28.075


4.1.238


40.593


37.751


23.257


33.123


204.037


25.510


19.594


34.425


48.084


127.613


54.044


35.882


40.428


25.977


32.061


188.392


34.686


42.647


41.085


41.156


24.250


38.434


222.258


26.472


21.727


36.504 i
50.189


134.892


57.328


36.057


42.740


28.265


32.130


196.520


67