DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 7     <-- 7 -->        PDF

na drvu. Spomenuta Uputstva za inventarizaciju šuma stala su na stanovište
»da su životne potrebe širokih narodnih masa i industrije jače nego što su
naša nastojanja da zavedemo neki red u šumsko gospodarstvo. Sve naše
kalkulacije oko uređenja šumskog gospodarstva ostaju viseće u zraku, ako se
kod planiranja ne vodi računa o faktičnim potrebama, ako se ne utiče na
razvoj potrošnje i na racionalizaciju te potrošnje«. To je tim opravdanije, jer
će se usporedbom sječivih etata sa faktičnim potrebama vršiti distribucija
šumskih proizvoda, tako da bi se iz viškova drvne mase nakon podmirenja
lokalne potrebe snabdjevala šumska industrija.


Radovi koji se odnose na prvi dio inventarizacije — na »inventar šume«


— treba da se obave što prije kako bi cjelokupna inventarizacija mogla biti
dovršena do 1. novembra 1947. godine. Metode kao i organizacija rada treba
da su takvi da bude udovoljeno postavljenom zadatku do napred određenog
roka. Prema tome prvi je princip kod tehničke provedbe sadanje inventarizacije
šuma da se metode rada saobraze tom kratkom roku. Drugi je princip da
se za sve podatke obavezno istakne način rada kojim će se ti podaci ustanoviti.
Iz toga slijedi da treba prikupiti onakve podatke kakvi se pod danim uslovima
i okolnostima u tako kratkom, roku mogu ustanoviti. U izvjesnim slučajevima
biće vrlo točnih podataka, ali gdjekad i sasvim aproksimativnih. Stoga
je obavezno navesti stepen pouzdanosti ustanovljenih podataka. Za razliku
od dosadanjih statistika i evidencije šuma moći će se na temelju tako sastavljenog
»inventara šume« tražiti izvori pogrešaka, a naknadnim radovima u narednih
20 godina uspjeće se postepeno dotjerati pouzdanost tako prikupljenih
podataka. Na temelju tog prvog dijela inventarizacije, t. j . »inventara šume«,
sastavlja se drugi dio, t. j . dvadesetogodišnji perspektivni program radova.
Taj se perspektivni dvadesetogodišnji program sastoji iz:
1. Programa radova oko uređivanja šuma.
2. Programa iskorišćavanja glavnih i sporednih šumskih užitaka.
3. Program distribucije šumskih proizvoda.
4. Program dislokacije šumske industrije.
Po principu »iz velikoga u malo« sastavlja se program definitivnog uređivanja
šuma za 20 godina. To znači predvidiće se detaljno uređivanje onih
šuma kojih su podaci najnepouzdaniji. To su šume za koje ili uopće nema
uređajnih elaborata ili su ti operati već zastarjeli. Prema tome ne odustaje se
od objektivnih metoda uređivanja šuma, no obzirom na planski rad potrebno
je ustanoviti izvjesni redoslijed i prioritet detaljnih uređajnih radova. Da bi se
to postiglo, moralo se pristupiti predradnjama, t. j . gruboj inventarizaciji
šuma, koja će nam dati pregled o stepenu uređenosti naših šuma i time diktirati
gdje će se i kojim će se redom obavljati detaljni, definitivni radovi
uređivanja šuma.


Iz podataka o »inventaru šume« sastavlja se program iskorišćivanja glavnih
i sporednih šumskih užitaka. Na temelju tog programa i podataka o lokalnoj
potrebi na drvu treba ustanoviti po šumsko-privređnim područjima
viškove etata nakon podmirenja lokalne potrebe. Ukoliko će takvih viškova
biti, podvrći će se planskoj distribuciji alimentirajući šumsku industriju u
dotičnoj šumsko-privrednoj oblasti. S time u vezi pojaviće se pitanje dislokacije
šumske industrije, promjene granica šumsko-privrednih oblasti i t. d.
Zadatak današnje inventarizacije jest između ostaloga sastaviti perspektivni
program i u tom, pravcu.


69