DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.... je ..... ......... .......... . ....... ...... ..... ......,
.... je ..... ...... .. . .. ..... ..... ......... ........... ........
..... ..... ...... .......... . ....... .. ..... ....... . .......
.......... . ......... .. ...... ........... . ...... 1944 ...... .
....... 1945 ...... . ..... ........ . ....... 1944 ...... .. ...........
.......... ......... .... je 13 ....... .......... . .... ..... .......
....!>... je .. ... .... ........ ........, ......., .........., .........
. .......... ......., .... je ...... ........... ......... ..... ..
.......-............. ....., ............ ...... . ......... no .........
. ....... 1945 ...... .... je ............. ........ .. .........
.... . ..... ...., ........ je .. ......... .......... ...... .......
........ ..... 5 .. ....... ....... . ....... ......, ........ . ...........
......... .. ......... . ......... ........... ........ je
....... ...... . .......... . ....... 1944 ...... ......... .. . .......
... ......... . ........... .... ......... . .... ....... .......
....... .. ........... .....


.......... .. ...... ...., ...... ...... . .. ........ ..... .....
.... .... je ......... . .. .. .... ...... .. ........ .......... ....
. ...... ........., «ero . ....... ..... ...... . ....... ........ je
. ......... .... .......... ...... .........., ... je . ....... .. ......
........ .......... ..... . ....... ....... ......... .... .. ...........
. .......... ...... .......... ........... .. . .......... . ........
....... ..... je .... ..... .... ...... .... ..... ......,
.. je -.... . ..... ....... ..... ... .......... ...............
je .. .. ...... .... ..... ..... .. .......... . ...... ......
......., ....... ............ . ......... ........., .... .. ...... no
....... ........ . ......... . ........., a .... ..... .... ........
. .... ....... ..... ....... . ......... ............ . ...........,
......... . ..... ...... ............. . ............


.... ...., ...... ........ . ..... .......... ......... .. .......
..... .. ...... ......... . .. ........... ...... . ........, .... .. ..
........ .. .......... ... .. ..........-.......... ....... .........,
............ ....... ........... ........, ....... .. .. .......
... ........ ..... 6°/. .. ......... ..... .... . ..... ....... ...........
.. ........ .... ..... ............ ........, .. ..... ..............
...... (......, ............ ..... . ....... ....). .......
.. ........ ........., ...... ....., ..... . ........., ... .. .....
....... .... .... .......... ......... .. ....... .... ...... ..........
.... ..... 300.000 .., a ...... ...... ........ .. 175.000 ..,
....... ......... . ......... ....... ....... je ..... .... . .........
........... ...... ......... (....., .......... ............, ..............
......... . ....... .........., ......... ......... ....) ..
........ . ............ ...... .... .. .. 50°/. ........ . .. 30% .........
... .. ..... ......... ........ je ...... .... ........ . ....
...... ............ . ........ . ..... je ....... ....... . .............-
........ ......... ...... .......... ........ ..... . ........
..... .. ....... . .........


...... ........... ........ .... .. ....... ...... .......... .......
...... .. ... ........, ....... .......... ........ je 45°/., a


169