DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. BR1NAR MIRAN, (Beograd)


PERSPEKTIVE RAZVOJA ŠUMARSTVA
U VEZI PETOGODIŠNJEG PLANA RAZVITKA
NARODNE PRIVREDE FNR J


........... ........ ........... no .......... ........... .....
........ ......... ......... .. .. .. IO.


Životni uslovi, kojima su ljudi okruženi i koji su
dcsad vladali nad ljudima, sad dolaze pod vladavinu
i kontrolu ljudi; sad ljudi prvi. put postaju svesni,
istinski gospodari prirode i to u onoj meri, u koliko
postaju gospodari nad vlastitim društvenim odnosima.
Ljudi onda sa potpunim stručnim znanjem primenjuju
zakone svog vlastitog društvenog delovanja, koji su
dotle prema njima stajali kao tudji prirodni zakoni,
njihovi gospodari.


(Engels: Anü Dühring, str. 298.)


Kroz narodno-oslobodilačku borbu narodi Jugoslavije ostvarili su nov,,
istinski demokratski društveni poredak i tim© stvarili najjaču snagu i osnovni
uslov za pristupanje socijalističkoj izgradnji narodne privrede, za prevođenje
naše zemlje s kolcseka agrarno-zaostale zemlje sa slabo razvijenom industrijom,
sa zaostalom tehničkom bazom na kolosek industrijske zemlje, tehnički
i ekonomski visoko razvijene. Time što su kod nas odlučujuća sredstva za
proizvodnju prešla u društvenu svojinu i postala svenarodna imovina, ostvaren
je neposredni uslov za plansko vođenje narodne privrede. Društvena svojina,
koja u našoj zemlji vlada glavnim srestvima proizvodnje, povezuje celokupnu
narodnu privredu u homogenu jedinstvenu celinu. Tom jedinstvenom celinom
nužno je upravljati jedinstveno, to znači planski. Stoga se u našoj zemlji narodna
privreda može razvijati isključivo samo planski.


Ocenjujući plansku privredu nove Jugoslavije kao promenu ekonomskih
kategorija, koja je omogućena ostvarenjem novih istinsko demokratskih
društvenih odnosa, prelaz na plansku privredu postaje istovremeno i nužna
posledica stvorenih društveno-ekonomskih i društveno-političkih promena, tj.
ekonomska nužnost, diktovana objektivnim uslovima društvenog zbivanja.


Naš prvi petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ postavlja
velike ciljeve snažnog poleta u industrijalizaciji zemlje, odredjuje realnu liniju
savlađivanja privredne zaostalosti uopšte i daje našim narodima svetle perspektive
materijalnog i kulturnog procvata.


Naš prvi petogodišnji plan daje jasnu liniju jedinstvenog usklađenja sviju
snaga za postizavanje određenih osnovnih ciljeva, stoga za svakog građanina
treba da prestavlja pravac neposredne i svakodnevne akcije, pravac orijentacije
i rada, sadržinu i liniju celokupnog našeg učešća u materijalnom i nematerijalnom
zbivanju naše zemlje.


Zavođenjem planske privrede uz ove uslove ekonomski zakoni liberalističko-
kapitalističkog sistema izgubili su svoje pozicije, sa kojih su stihijski
upravljali društveno-ekonomskim i društveno-političkim zbivanjima. Ti zakoni
bivaju planskom privredom ili brisani, jer ih je stvarnost učinila neskladnim
i suprotnim današnjoj fazi istorijskog razvitka ili su podvrgnuti jedinstvu
volje i cilja, tj. planskom upravljanju privrednog delovanja.


175