DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 21     <-- 21 -->        PDF

šumskih zemljišta idemo ka ostvarenju najsolidnijih planskih elemenata i to
tako brzim tempom, koji u usporedbi sa radom na tom području u staroj Jugoslaviji
stoji u srazmeri brzine vožnje brzog voza spram brzine kretanja pešaka.
Kod toga se ne mora posebno naglasiti od kakvog će ogromnog značaja u planiranju
šumskog gospodarstva biti podaci, koje će sprovedena inventarizacijauređenje šuma pružiti, kad imamo u vidu skroz nepouzdani i neverodostojni
način prikupljanja statističkih podataka u staroj Jugoslaviji, koji su temeljitim
promenama sviju elemenata šumskog gospodarstva za vreme narodnooslobodilačkog
rata izgubili svaku, pa čak i orijentacionu, vrednost.


Polazeći od princip^, postavljenog u vezi pitanja potrajnosti šumskog
gospodarstva, iskorištavanje šuma, obuhvaćeno odredbama petogodišnjeg
plana treba da se razvija snažnim tempom u pravcu njegovog intenziviranja
na taj način što će se pored smanjenja godišnjeg etat u 1951 godini za oko 20%
u odnosu na godinu 1939, postići dvostruko povećanje proizvodnje polufabrikata
i prerađevina u odnosu na 1939 godinu. To će se postići na taj način što
će se planski smanjiti neracionalna upotreba i potrošnja šumskih proizvoda
a naročito drveta u svrhe, gde se ti proizvodi mogu supstituirati proizvodima
šire sirovinske baze i boljih tehničkih svojstava odnosno racionalnijim i konačnim
proizvodima šumskog gospodarstva.


Energični zahvat u zaostalu tehniku iskorištavanja i prerade šumskih
proizvoda, te pravilno iskorištavanje materijala, koji je do sada smatran
otpacima, posredno će proširiti sirovinske baze u zamašnom opsegu ne povećavajući
bez posebne potrebe stvarni etat iznad onoga, koji je petogodišnjim
planom utvrđen.


Snažan udeo u racionalnom iskorištavanju i primeni sirovina u planskoj
šumskoj proizvodnji daće planska dislokacija pilana i drugih drvno-industrijskih
pogona. Oslonivši sa jedne strane razmeštaj pilana na elemente snabđevanja
sirovinama i na izvore energije, planska dislokacija pilana bezuslovno
treba da temelji na istovremenom najboljem rešenju prerade otpadaka, bilo
u sastavu istog drvno-industrijskog pogona, bilo putem zasebnih odgovarajućih
industrijskih pogona zasnovanih po načelu što racionalnije koncentracije pilanskih
otpadaka. Obzirom na to, da sadanji razmeštaj drvno-industrijskih
pogona pretežno1 ne odgovara svim uslovima planske dislokacije, to će se
tražeći osu težišnih momenata planiranja drvno-industrijskih pogona, uz temeljnu
ocenu istih, slobodnije moći naći rešenje, koje će istovremeno da bude
usklađeno i sa zahtevima drugih zanteresovanih grana proizvodnje i perspektivom
njihovog razvoja u opšt« društveno-ekonomskom okviru.


Niska proizvodnost rada u šumskom gospodarstvu bez sumnje određuje
grani šumske privrede jedan od najnižih stepena proizvodne delatnosti u sklopu
opšte privrede. Uporna borba za što snažnije unapređenje proizvodnosti rada
postavlja se dakle kao jedan od osnovnih principa koji stručnom rukovodstvu
u šumarstvu treba da postane dosledni metod svakodnevnog rada. Učvršćenjem
postojećih organizacionih formi u šumskom gospodarstvu, njihovim neprestanim
usavršavanjem i doterivanjem, pravilnim korišćenjem stručnih, kvalifikovanih
i nekvalifikovanih kadrova i upornim obrazovanjem novih kadrova,
osiguraćemo unapređenje i razvoj radne proizvodnosti. Postepeno i sistematsko
zavođenje mehanizacije u svim fazama šumske proizvodnje, primena
savremenih proizvodnih procesa počev od same tehnike pošumljavanja, korišćenja,
zaštite i unapređenja proizvodnih snaga zemljišta, iskorišćavanja


i


179