DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Pomaganje zadružnog i privatnog sektora u šumskom gospodarstvu na
svim fazama proizvodnog procesa i u otkupu proizvedenih produkata prestavlja
za državna šumska gazdinstva važan zadatak. Jedino njihovim najaktivnijim
učešćem u tome pravcu, zadružni i privatni sektor biće snažan oslonac privrednom
napretku naše zemlje, ispunjujući svoj znatan i uticajan udeo u ostvarenju
petogodišnjeg plana. U tom pogledu potrebno je .učiniti energičan korak
unapred, probuditi se iz dosadanje indiferentnosti, bez odlaganja posvetiti
naročitu pažnju obuhvatanju tj. unapređenju i pomaganju nedržavnih sektora.


Racionalno održavanje postojećeg šumskog fonda, zaštita njegovih proizvodnih
snaga i proizvoda, unapređenje šumskog gospodarstva na viši stepen
i obezbeđenje proširenih i produbljenih produkcionih pozicija, uslovljeno je
napokon snažnom i efikasnom zaštitom šumskog fonda. Štiteći našu šumu
i šumska zemljišta od devastacije bilo po šumoposednicima bilo bespravnim
korišćenjem i zaštićujući šume od elementarnih i parazitarnih šteta, štitićemo
ekonomsku snagu naše zemlje i time ujedno uspešno pripomoći jačanju planski
postavljenog razvoja i poleta naše narodne privrede. Kod rešavanja zadataka
zaštite šuma moramo se naročito čuvati da ne zađemo u kolotečinu stare
neuspele i pogrešne prakse tretirajući pitanje šume i njezine zaštite kao
izolirano pitanje.


Rešavajući uporedo pitanje snabdevanja seoskog stanovništva sa šumskim
proizvodima sa pitanjem racionalizacije utroška i supstitucije šumskih
proizvoda produktima šire sirovinskp baze, naći ćemo pravilnu soluciju pitanja
zaštite šuma.


"Vaspitanjem naroda, objašnjavanjem svrhe i potrebe biće uspešno rešen
drugi deo pitanja zaštite šuma, koji će se moći resiti samo onda, ako naše
delovanje oslonimo na organe državne vlasti i prenesemo na saradnju masovnih
organizacija, ako ga temeljimo na kolektivnoj svesti, na ubeđenosti i
zainteresovanosti naroda, na društvenoj odgovornosti i kontroli.


Najvažnije stvari valja ponavljati, ne zato da bi im time dali obeležje
važnosti, već prosto zbog toga, da ih ponavljanjem bolje razmislimo, bolje
usvojimo i sigurnije sprovedemo:


Šumarski stručnjak ne može da zadovolji zadacima svog poziva, a po
gotovo ne zadacima, koje naša narodna država pred nas postavlja, ako pored
tehničke spreme, društveno-ekonomske orijentacije, punog uvida u odvijanje
privrednog života nije agitator, ako se neprestano ne obraća narodu, ne prisluškuje
njegovim težnjama i ako istovremeno ne vaspitava narod u pravcu
pravilnog odnosa spram šume a u cilju uspešne zaštite šumskog fonda.


»Od živoga opažanja k apstraktnom mišljenju i od njega k praksi —
to je dijalektički put saznanja istine, saznanja objektivne realnosti.« (Lenjin:
Filozofske sveske, str. 166, na ruskom).


Reci druga Lenjina treba da nam budu putokaz kod planskog sprovođenja
i razvijanja stručne nastave, naučnih i naučno-istraživačkih radova u
šumarstvu. Govoriti o zadacima, koji stoje pred našim visokim školama,
naučnim institucijama, srednjom i nižom stručnom nastavom, bilo bi suvišno,
jer oni nužno proizlaze kao pomoć izvršenja ostalih planskih zadataka. No
baš zato je potrebno podvući, da sam način prilaženja rešavanju pitanja iz
te oblasti i metod rada treba da budu u živoj povezanosti a često i u direktnoj
uslovljenosti sa neposrednim zahtevima prakse, sa zahtevima što uspešnijeg


181