DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.?. steuhne Uitjikcvimsti


... . ...... ........


......... . .......... ..... -.. ............ ......... .... je
........ ...... ... ... je ....... ......... ..... .. ..... ....... .......
(.........). ..... ..... ..... ... .. ........ ..... .. .....


. ...... ..... no ...... ......... . ....... ........... ... .....
......, ..... .. .. ....... ..... ...... ...... «....... ...., .. je . ...
... ........ .......... ...... ........ .....


... .... ....... je ........ . ....... A. .. ........... ... ......
........, .... je ......... 1945. r.(l)


. ......., .... .......... ........ .................. . .............
..... ....... ........, ........ .... ... ....... ....... .. ......,
.... .. .... ....... .. ... ........ ........ .. .... ...........


. .... .. ...., ....... ... .. ......., .. .. ....... ......... .....
........ ....... ..... ........... . .... ......, ......... .. .......
.......... . ........... ..... ......... .........


.......... ....


... ..... .. ........... ......... ..... ......... .. ....... ......
... .. ......... ...... ..... ......... ...... .. ....... ... ...... 13
. .... ......... ...........


.. ..... ....... ... .... .... ......: ... .. .... . ... .. ......
.... ........ ....... . ........ ..... ..... ...... .. ...... ...... ...
.. ...... ......


Kao ........ . ......... .......... ........ je ..... ... .. ......
.... ...... ......... ...... ............ . .... .... ... ..... .... .......
......... ...... ...... <.... ...... .. ..... .. .... ... .......


....... .......... ........ . ......, ....... . .......... .. ......
...... (..... ... .......) ...... .. ......... ............ ...........
...... ... ......... .... ......... .... ....... ... ...... ..
3—7% .. ...... ......... ..... ...... . ...... .. ..... . ........
«...... ......, .... .. . ...... .......


... ...... ....... . .... ........ ...., ... .. je ....... . ........
........ ......, ... . ....... ... ..... ....... . ...... ..... ....
.... . ........... . ...... ........" ..... ...... ..... ....... .......
... je ....... . ....... .... ...... ..... .. .... ... .. ........ ........,
a ..... .. ..... .... ...... . ........ .... ....., ..... .. .....
...... .. ..... ......, ........... .. .... ......... ...> ... .........
...... ........ .. ....... ............ . ........ .. ....... ........
....... .... ...., .... ....... .. «.......... ...... ...... . ......
....... .... ...... je ..... . ...... ........... je 2—3 .... .... ....
. ...... .......


TOKOM ....... . ........, ......... ... .... ....... ......., .........
........... .. ........ ......... ..... 15—20 ...... ..... ....


l) A. .. .........., ..... . ero .......... ...., ...... 1945.


183