DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 28     <-- 28 -->        PDF

..... .......... .... . ..... ...... .. ......


.......... ....... .... ..... .. .. ...... .......... ......,
....... ....... . ....... .... ......... .......... ....... ... .... .....
.... .. .. ....... ....... .....:


1) ........... ...... . ........ ....... ...... ...., 2) ......
......, .. . . ...... ......... .. ....., 3) .......... ...... (...........
. ........, ....... .......... ...... .. ......, ..... . .......,
....... ......... .... . ......), 4) .......... ...., ........ ... ......
...... .. ....>..


....... . .. .... ....... ..... — .. je ...... ....... ...........
......, ........ ...... .... . ........... .... .... ....... ...... ...
....... ..........>. ......, ....... .......... ...... . ....... ....
...... .. .......... .. ...... .... ........., .... . no ............


...... ...... .... .. .... ....., .... .. ..... ......... ......
. ..... ... .. ..... ...........


. ..... ....... ....... ....... ...... .. ..... ...... ...... no.....
. ...... ....... .. ......... ...... .. ..... ......... .. ....
... .... ............ ........., .... .. ....... . ..... ...... ......,
.... ... ...... (........ ........). . ...... ....... ... .. .......
.. ....>. ..... ...........


....... ....... ... ...... ...... ....... .. . ...., .. .. ........
... ......... ......... ..........- ...... .... a ..... . .... exa mine,
.... .. ...... ........ ......... ............. ... je ..... ....
...., ... .. ... ........ ..... ..... ...... ........ ... 25—30% ....
»...... ......, ... .. ........ ... (...... ......) ...... 70—75%.


... .... ........ ...... ......, .. ............. .... ..... ........
........, ....... ...... . ..... ...... .......


...... ... ... ...... ...... ..... ........ ... ............ ......
ca ... ..... ........ ..... ... .. ....... ......... ....... ...............
......, ca .......... ....... . ...... a .......... .......
...... . ...... .. ..... ...., .... .. ..... .... .......


...... ....... ...... ...... .... .... ........ . ........... .......
...... ....... .... ..... ..... . .... .. .. ... ....... ......
...... ca ........ ........ ....... ...... .... .......... ........
. .......... ...... .... ... ...... .... ...... ....., .. .. ..........
.... «. ........... . ...........


... ...... no ........ .... ..... ........ . ...... ....... .............
... ... .... .. ........ ..... ........ .. ....... ........
......... .. ....... . .. ....... ......... . ........ .. ........


..... .......... ....... ....


... ...... ...... ...... ... ....... ..... ..... ......: ......,
......., ......, ...>, ....... . ...... .......


........... .... . ........ ...... ..... .... ........ .. ......
....... ..... ........ ...... .... ....... .. ........ .... ......
........... ....... .... . .... . ....... .... ....., .... ..... ........
.. .........


186