DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 33     <-- 33 -->        PDF

....., ... ... ... .. .. .... ..... ..... ..... ....... ............
. .......


................. .. .. .. .. ....... .... ........ .......... . ...
... ...... ....... ........ .... .. ......... ....... ......, .........
... . ......... ...... ....... >.... ... . .... .... . ......, .... ..
.... .... ............ . ........... ..... ........ ............


. ...... .. ........ .... .. ....... ...... ... ... .... ........,
....... .. .. ........ . .... ...... ..... . ......, ........... ...........
......... ..... ........ .... ......... A. ....%


ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA


Zagreb 1947., izdala Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara NR Hrvatske,
vel. 17X24 cm, stranica 265, uvez broširan, cijena Din 90.—.
Tiskara »Tipografija« Zagreb.


Ova publikacija koju daje Šumarska sekcija DITH-e u ruke drugovima šumarske
i srodnih struka, povodom 100-godišnjice šumarstva i I. Savjetovanja šumara FNRJ,
predstavlja pogled u prošlost. Ona prikazuje u čemu se je u posljednjih 100 godina
sastojao rad šumara i predstavnika blizih struka.


Pored radova, koji su objelodanjeni u domaćim šumarskim stručnim i naučnim
časopisima, donose se i oni radovi, koje su naši predstavnici šumarske i njoj srodnih
struka, objelodanjivali u stranoj literaturi. Donosi se čak i ono, što je strana literatura
pisala, ne samo o našim šumama u šumskoj privredi, nego i o pitanjima koja su
tijesno povezana sa radom oko šume. Ne treba zaboraviti da je do god. 1918. odnosno
do 1945. jedan dio naših šuma bio pod tuđom vlasti, a jedan dio (Koruška, Trst)
nalazi se još i danas.


Šumarska bibliografija nije samo polaganje računa pred licem naroda o radu na
šumarskom polju i srodnim poljima, koji je izvršen u posljednih 100 godina. Njen
zadatak je još širi. Ona otvara domaćim i stranim stručnim i naučnim radnicima
mogućnost da nađu podatke, koji se odnose na naše šumarstvo i srodne grane u
prošlosti. .


Na taj način Šumarska bibliografija nije samo svjedok rada starih šumarskih
generacija, ona je i pomagalo, koje će moći poslužiti novoj generaciji pri proučavanju
stručnih i naučnih pitanja iz oblasti šumarstva.


Ovim radom nije potpuno iscrpljena šumarska bibliografija, odnosno1 bibliografski
rad domaćih i stranih stručnjaka o šumarstvu i šumama Jugoslavije. S ovoga
razloga bilo bi moguće uputnije, da ovaj rad nazovemo »Prilog šumarskoj bibliografiji
«. Radi ograničenog prostora i uštede na vremenu odabran je kombinovani način
obrade, to će reći, čitava građa razvrstana je u grupe. Najvažniji bibliografski materijal
čine rasprave i članci objelodanjeni u Š. L. od god. 1877—1946. U ovo sedamdeset
godina objelodanjeno je u »Šumarskom listu« više od 4.300 rasprava i članaka.
Sve ove rasprave i članci sređeni su i razvrstani u 36 grupa. U pojedinim grupama
u prvom je redu naznačen autoi^a uz ime autora naslov radnje, godina Š. L. i naznačene
stranice na kojima je odštampana radnje. Međutim, osim radova, koji su objelodanjeni
u Š. L. u biblibografiju je uneseno još nekih 3.500 rasprava i članaka domaćih
i stranih stručnjaka o našem šumarstvu i našim šumama koji su publikovani na drugim
mjestima. Možda da je u grupama prirodnih nauka, naročito onima o pedologiji,
geologiji i meteorologiji uvršten preveliki broj radova. Ali treba uočiti da su gotovo
sve te radnje u vezi sa šumarstvom. Od neophodne je naime potrebe da mladi šumarski
stručnjaci bar u krupnim crtama upoznaju radnje u kojima su prikazani onći
uslovi kraja u kojem službuju.


Knjiga sadrži preko 8.000 naslova radnji, članaka, rasprava i bilježaka, a
štampana je na srednje finom papiru vel. 17X24 em, stranica 265 uvez broširan. Cijena
je knjizi određena — po Zemaljskom uredu za cijene — Din 90.—.


Drugovi šumari i stručnjaci drvne industrije, kao redovni pretplatnici Šumarskog
lista, dobiti će knjigu poštom kao preporučenu tiskanicu, bez posebnog naručivanja.
Knjizi se prilaže čekovna uplatnica, pa se umoljavaju primatelji »Šumarske bibliografije
« da nam odmah doznače dužni iznos.


Ostali drugovi i ustanove mogu knjigu naručiti kod Šumarske sekcije DITH-a,


191