DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Broj


1


2


3


4


5


4


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


Jpozorenje!


Pisac


Baranac S.:


Čeović I.:


Fink F.:
Fink F.:
Huf nagel-Veseli:
Fink F.:


Kajfež D.:


Markić M.:


Marinović M.:


Marinović M.:


Mohaček M.:


Mohaček M.:


Neidhardt N.:
-"Neidhardt N.:


Nenadić Đ.:
Nenadić Đ.:
Nenadić Đ.:
Nenadić Đ.:
Petračić A.:


Petračić A.:


Petrović D.:


Pevalek I.:


Pevalek.I.:


Ružić A.:


Setinski:


Šafar J.:


Ugrenović A.:


Ugrenović A :


Uprava Šumar


skog lista


Naslov knjige


´ Naše šumarstvo i lovstvo


Lovstvo


Kubični sadržaj klada


Površina neobrubUenih


dasaka
Praktično uređivanje šuma
Kubature popruga (friza)


Tablice za kubiranje trupaca


i tesarske građe


Krajiške Imovne opć.


Osnovi nauke o upravi šu


mama


Privredni značaj lova


Opća kemija (org. i anorg.)


Kern, tehnologija


Osnovi geodezije I.


Geodezija II.


Računanje vrijednosti šuma


Uređivanje šuma
Osnovi šumarstva
Šumarski priručnik (kalendar)
Uzgoj šuma I. dio


Uzgoj šuma .. dio


Šume i šum. privr. u Make


doniji
Sistematika (botanika)
Fiziologija (biljna)
Nacrt zakona o šumama
Vodno graditeljstvo I.
Šumarski priručnik I. i II. dio
Pola stoljeća šumarstva
Šum. politička osnovica zak.


o šumama
Šumarski list — starija god.
Pojedini brojevi Š. L.
/


zabavlja se kod


Šum. sekcija, Zgb, Vukoti


novićeva 2
pisca, Zgb. Berislavićeva 9
Na-Ma, Zgb, Nikolićeva 10
Na-Ma, Zgb, Nikolićeva 10


Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2
Na-Ma, Zgb, Nikolićeva 10
pisca, Zgb, Medulićeva 32


Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2
pisca, Zgb, Baštijanova 23


pisca, Zgb, Baštijanova 23
NSO-e, Zgb, Šumarskog
fakulteta
NSO-e, Zgb, Šumarskog,
fakulteta
Polj. zavoda, Zgb, Štrosmajerov
trg 12
NSO-e. Zgb, Šumarskog
fakulteta
Šum. sekcija, Zgb, Vukoti


novićeva 2
pisca, Zgb, Jurišićeva 1
pisca, Zgb, Jurišićeva 1
pisca, Zgb, Jurišićeva 1
pisca, Zgb, Vukotinovi-´


ćeva 2
pisca, Zgb, Vukotinovićeva
2
Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2 ,,
NSO-e, Zgb, Šumarskog
fakulteta
NSO-e, Zgb, Šumarskog
fakulteta
Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2
NSO-e, Zgb, Šumarskog
fakulteta
Polj. zavoda, Zgb, Štrosmajerov
trg 12
Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2
Šum! sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2
Šum. sekcija. Zgb. Vukotinovićeva
2
Šum. sekcija, Zgb, Vukotinovićeva
2„


Cijena
. Din


20
105


45
20
25


25
30
15
200
60
150
70
120
80
130
200
100
50
130
195
15
45
17
6045
290
260
20
100


10


Pozivaju se izdavači i ptsci šumarskih stručnih djela sa područja FNRJ-e, da
dostave upravi Šumarske sekcije DITH-a, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2 popis