DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: šumarska sekcija Društva inženjera i~tehničara Hrvatske u Zagrebu.
Uprava^ i uredništvo: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 36-473
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— dinara. Studenti šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broi 15,— din.
Čekovni račun: 4-956.034


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG USTA«
Urednik:
Ing. Roko Benić


Članovi Redakcionog odbora u Zagrebu:
Ing. Ziatko Bunjevčević, ing. Dušan Klepac, ing. Ilija Lončar, Dr. Zlatko Vajda,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicimai


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane, ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepuštale piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Sljke neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelpm risaćem,papiru. iMjerilo na
Kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju. Separati i otisci moraju se zasebno naručiti, pravovremeno
prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Cjenik oglašivanja u S. L.


1/1 stranica 1.200.— din
1/2 -„ : .´ 600.— „
1/4 „ 300.— „
i-t. d.


Kod višekratnog oglašivanja poseban popust!


POZOR!


Najavljeni »Džepni šumarski priručnik-kalendar«


izići će, uslijed velikih tehničkih prepreka, istom


pod kraj mjeseca juna o. g.