DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

/ng. V. ĐIKOV1Ć (Zagreb):


TEHNIČKA REKONSTRUKCIJA SOVJETSKOG ŠUMARSTVA


........... ............. .......... ....... .........


U kapitalizmu mašina je sredstvo za povećanje viška vrijednosti i primjenjuje
se samo onda, ako je njena vrijednost manja od zamjenjenog rada. Pri
niskom plaćanju ručnog rada, uvođenje mašine ne odgovara interesu kapitaliste.
U uslovima socijalizma, uvođenje tehnike ne rukovodi se povećanjem
profita, niti borbom za tržište, nego prvenstveno povećanjem produktivnosti
i olakšanjem rada. Zato su mogućnosti razvitka tehnike u socijalizmu neograničene.
Svestrani razvitak tehnike u socijalizmu, osigurava se, aktivnim učestvovanjem
milionskih masa radnog naroda. Dok u kapitalizmu tehnički progres
zavisi od uskog kruga kapitalističkih specijalista, u socijalizmu milijonske
mase radnika svakog dana socijalističkim takmičenjem i udarništvom, gigantskim
koracima razvijaju i obogaćuju tehniku svojih poduzeća, stvarajući nove,
za kapitalističku privredu nedostižive, mogućnosti ´ svestranog tehničkog
razvitka.


Šumarstvo carske Rusije bilo je na najprimitivnijem stepenu tehnike.
Jedina oruđa šumske eksploatacije bila su: sjekira, dvoručna pila i konj. Sve
se osnivalo samo na ručnom radu.


Rješenje važnih privrednih zadataka sovjetskog šumarstva — industrijalizacija
šumske privrede, racionalno iskorištavanje prirodnih šumskih bogatstava,
brza i efektivna inventarizacija na velikim prostranstvima, efikasna
zaštita i čuvanje šuma, široki razvitak šumsko-uzgojnih radova i dr. — moguće
je bilo provesti samo na osnovi uspješne tehničke rekonstrukcije cjelokupne
šumske privi ede.


Tehnička rekonstrukcija sovjetskog šumarstva, u prvom redu mehanizacija
i racionalizacija šumskog transporta, riješila je problem sezonskog rada i
olakšala teški fizički rad, koji je svojstven šumskoj eksploataciji.


Tehnička rekonstrukcija je nerazdvojno vezana sa problemom kadrova.
Podizanje opće i stručne spreme te stvaranje kadra stalnih radnika jednako
je važno za eksploataciju kao i za šumske uzgojne radove.


Tehnička rekonstrukcija sovjetskog šumarstva može se podijeliti u tri
osnovne grupe: mehanizacija i racionalizacija, elektrifikacija i kemijsko iskorišćavanje
drveta.


MEHANIZACIJA I RACIONALIZACIJA


Mehanizacija olakšava rad i poboljšava uslove života šumskih radnika,
povisuje produktivnost rada, ukida sezonski značaj šumske proizvodnje, savladava
poteškoće uslovljene prirodnim uslovima rada u šumi, skraćuje radni
period i ubrzava kretanje produkta od mjesta proizvodnje do potrošnje, pojeftinjuje
rad i snižava cijenu koštanja, te daje mogućnost za povišenje stručne
spreme i kulturnog nivoa šumskih radnika; drugim riječima pretvara šumsku
privredu u moćnu industrijaliziranu granu narodne privrede.


Za potpuno provođenje mehanizacije nije dovoljno samo prosto uvođenje
novih mašina. Neophodan je planski sistem u samoj mehanizaciji, t. j . nužna
je kompleksna mehanizacija. Kompleksna mehanizacija znači mehanizaciju proizvodnog
procesa u cijelom, a ne samo njegovih pojedinih faza. Ona osigurava
neprekidnost proizvodnje, uklanjanjem uskih mjesta te puno iskorištavanje
mehanizama. Kompleksna mehanizacija pretstavlja sistem mašina u kojem


65