DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Pokusi sa francuskom metodom smolarenja


Priključenjem Slovenskog Primorja LR Sloveniji dobili smo i veće komplekse
crnog borai Krašk? crni bor odlikuje vrlo tvrdo drvo, pa ga je teško zarezivati po
metodi bijeljenja na dolje. .Crni bor ima osim toga dosta žitku smolu pa se ta
kod smolarenja na gore na smolini ne suši u onoj mjeri kako je to slučaj kod
bijelog bora s manje žitkom smolom. Zbog toga bili su već godine 1947 na pokusnoj
plohi u Herpeljima-Kozini vršeni pokusi i s francuskom metodom te je ta metoda
upoređivana s metodom bijeljenja na dolje i to na 300 stabala crnog bora. Širina
reza kod metode bijeljenja na dolje iznosila je 7 mm, a kod francuske metode 21 mm.
Dübina zarezivanja kod metode bijeljenja na dolje bila je oko 6 mm, a kod francuske
metode 3—5 godova. Širina smoline kod prve metode bila je 1/3 obima stabla,
a "kod francuske me.todc 9 cm. Zarezivalo´ se svaki 5 dan. Prema grafikonu 8, metoda
bijeljenja na dolje dala je na 1 dm2 zarezane površine stabla l!79 grama, a francuska
metoda 101 gram smole. Kod normalnih širina sinolina (4 dm kod metode bijeljenja
na dolje i 0.9 dm kod francuske metode) dalo bi prema tome zarezivanje kod metode
bijeljenja na dolje 52 grama, a kod francuske metode 19 grama smole.


Rezultati pokazuju prednost bijeljenja na dolje nad francuskom metodom u pogledu
produkcije po jedinici zarezane površine stabla. Do veoma velike razlike u tom
pogledu vjerovatno je došlo radi vrlo širokog reza francuske metode što je bila
posljedica početničkog rada na pokusnoj plohi. Pravu vrijednost obiju metoda pokazat
će tek dalnja aeporedivanja i to ne samo u pogledu produkcije smole, nego i u
pogledu brzine rada kod jedne i druge metode.


Ing. M. Čokl


Uprava Šumarske sekcije DIT Hrvatske raza slal
o je pretplatnicima šum. lista — bez posebnog
naručivanja


ŠUMARSKU BIBLIOGRAFIJU


Preko 8.000 naslova: radnji, rasprava, članaka,
saopćenja i bilježaka iz područja šumarstva i
srodnih privrednih grana naći ćete u ovoj knjizi,
koja obuhvata 265 stranica. Knjiga je potrebna
svakom šumaru, tehničaru i stručnjaku drvne industrije,
kao i svakoj stručnoj biblioteci. »Šumarska
bibliografija« poslužit će vam kao odlično pomagalo
kod rješavanja zadataka postavljenih 5-godišnjim
planom.


Mole se primatelji »Šumarske bibliografije« da
nam odmah dostave iznos od 100.— dinara
(sa poštarinom) za knjigu putem čekovne uplatnice
broj 4-956.034.


82