DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

>


........... ......., .. ..... ....... . ......), ... .. cee ...........
... . ..... ..... . .... .. ............ ..... .......... .. ...... ....
.. .......... ...... .... no ......... ........ ..........., .. ......
.. .... .... ...... .. .... ...... ........ .... . ....... ....... ...
.... .........., ....... .... .. ..... ...... .... .. ........ ..........
... .......... . ......... .... ........ ..... ... ........ .......,
...... .. .... ........ . ....... .. .......... .... . ...... ........
.. 1938 ......, .. .. ........ ... ............ ........ .......... ,..
. ..... ..... .... ...... .. ............... .... .... ......... ... ..
......... . .... .... ... ....... . ............ ....... .. ...... ....
....... ......... . ....... .. ....... .... ....... ............ . ...
......... .......... ....... .. 1938 ...... .... ... ..........


Ha ........ HP .......... .. ......... ...... . ....HO´M
. ..... ... ........ ....... ..... .... je ....... ........ . .....
.... ...... ... ...... ... ......... . ......... ..... ... 5.800 .. . TO
......... ..... ..... ... je .......... ........ ... .. ....... join ..
XIX ...., a ....... .... .. ....... ... .. 1935 ...... (............
.....-......). .... .... .. ..... ......... no ...;..... ...... . ....
...... ...... .. .... . ..... (. ...... ....) ..... .... ....... .......
je . ........ ......., . ..... .... ........... ........ .. ... ........
...... je . .... .... 1945 ...... ....... ... 400 .. .. ........ ..........,
.... .. .. ..... ..... .... ....... .. 5.400 ... .........
........ ........ ... je .. . .... ......... .......... ........ .......
........ .. .........., .. ........ ......, .. 200 .... ...... ... .. ...
...... ....|.......-........... ....... .. .... .......... ......... .
....... .... .. .... ...... ... ...... .......>.. je ..... ...... ...,
a ......... ......... ...., .... .. .. .. ...... .. ...... ... . ....
..... ...... .......... ....... .. ...... ...... ...... ...... .. ..
......... ..... ..... ......, .... .. .. .. ........ ... ......... no"
...... . ........ .. . ....... ... ......... .... .. ..... .... ..
...... ............ .. ....... .. ...... ... 38 ... A .. ...... .........
........ ... . ...... .... .. join ... 25 ... ......... .......
......... ........ ....... no ............. .......... ......, .. ........
.. 20 ....... ........ ...... ......... .... .. ......... ..
....... .... ......, ........ . ...... ........, .... no ..........
...... [..... ......... ......, ..... ........ ..... (Box-sistem)] ..
....... .......... . ......... . ..... ......, .... ... ...... . ...........
...... ...... je ......... . ...... .......... ..... .... ...
.. ....... .... .. ........., ......... .. .......... ......, ....... .........
...... ......... . . .... ...... ......... ........., .... ..
.. ......... .... . ........ ....... .. .... ....., ...... .. .. ... ....
........ . ........., .. ..... ... ...... .. ......... ...... . ......bnniUba.
..... ... .... .. .. .... no ............. .......... .......
.... .. ...... . .... .. ... ......... .. ......... ....... ... .....
.. .... .. .. .......... ...... l´hapchot, ... .. ......... ....... Ca
....... ...... no ........ ..... .... .. ......... .... .. . . .......
...... ........ ...... .. 10—11 ... ...... je ........ ... ... .....
......... ....... ........ ........ .. ..... .. ....... (.. ... .. ........
..........) . .. ....... ..... .. ........ .. .... .......... .


43