DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

nisu u duhu našega jezika i jer za njih možemo naći, a i imamo bolje već udomaćene
i«raze. Radi se o slijedećim zanimanjima:


I.
Sjekač — radnik koji vrši obaranje, kresanje i krojenje drveća, te izrađivanje
i slaganje drvenih sortimenata.
Riječ, »sjekač« ne odgovara duhu našeg jezika za vrste radova, koje su nabrojene.
Po Vukovoim rječniku sjekač je sprava za sječenje metala (njemački Abschrot.
Schrotmeissel, Setzeisen) i upotrebljava se u narodu, a i u tehnici kao izraz za ovu
vrstu alata. Našem jeziku a i pojmu rada bolje odgovara riječ drvosječa, jer ona
označava šumskog radnika, koji vrši u šumi sve poslove oko sječe i izradbe stabala.
Rusi imaju za ovaj posao izraz ....... ili ......., a Nijemci Hauer ili Holzhauer
(Englezi: cutter, chopper, woodentter, lumberman; Francuzi: bucheron; Talijani
boscainolo, taglialegna. spaiccalegna). Izraz sjekač, CSrrf mi se kao doslovan prijevod
njemačkog Hauer.


Drvosječa je općeniti pojam, koji u sebi uključuje pojmove: rušača (rušar-a).
tj. radnika koji se bavi obaranjem — rušenjem stabala, kladara (šnitara, pilara) —
radnika koji izrađuje trupce i uopće oblovinu, te drvara, koji izrađuje ogrijevno drvo.


II.
Mašinski sjekač — radnik, koji vrši obaranje, krojenje i prerađivanje stabala
mašinskom (motornom) pilom.
I ovaj izraz je nesretno odabran, kao i sjekač. Prema smislu našeg jezika ma
šinski sjekač bi bio stroj za sječenje metala. Kod nas je već udomaćen izraz motorne
pile za lančanu pilu, koja ima pogon sa motorom za unutarnje sagorijevanje (benzin
i si.). Za lančanu pilu sa pogonom na elektromotor udomaćio se izraz elektfopila.
Mislim da su ovi izrazi tako dobri da mogu dobiti pravo na općenitu upotrebu. Rusi
upotrebljavaju za lančane pile izraz »...... .....< a Nijemci »Motorsäge«.


Za radnika koji upravlja sa motornom pilom (bez obzira da li je to benzinsko
motorna ili električna) postoji u SSSR-u naziv motorist. Mislim da bi ovaj naziv
i kod nas bio kud i kamo bolji nego izraz mašinski sjekač.


TIT. Krojač drveta —
vrši krojenje (razmjeravanje, prikrajanje, ajnlcgovanje)


sortimenata vrednijeg tehničkog drveta. a naročito


hrastovine.


I ovaj izraz čini nam se kao doslovan prijevod njemačkog izraza Holzschneider.
Taj posao vrše danas kod nas šumski manipulanti (škribani), a u SSSR-u ».......«..
Budući da je razmjeranje drveta specijalni posao i razlikuje se od posla našeg šumskog
manipulanta (manipulant vrši i organizaciju rada, te rukovodi cjelokupnim
poslom na sječini), mislim da bi bolje odgovarao izraz »razmjerač«. Rusi za ovakav
specijalni posao imaju izraz ».........«.


Neznam kako su u terminologiju Savezne planske komisije ušli navedeni izrazi,
ali smatram da bi bilo potrebno da i DIT, kao naš vrhovni stručni forum, bude korizultovan,
kod uvođenja pojedinih termina u terminologiju, te da se termini rasprave i
preko našeg glasila »Šumarskog lista«, jer ćemo na taj način doći do najboljih
rezultata. R. Benić


(Dpuitaene aifesti


IZ NR SLOVENIJE


Članstvo1 Gozdarsko-lesne sekcije DIT LR Slovenije v Ljubljani na svojem širšem
sestanku, dne 27. III. 1948., rekonstruiralo je dosadenji odbor in on je sedaj sestavljen
tako:


Predsednik ing. F. Rajner, podpredsednifc P. Čelap, tajnik I. S, Janežič, tajnik
IL ing. M. Čokll, ođbornilki: ing. S. Sotoišek, ing. L. Zumer, ing. I. Klemeničić, ing. Kane


E. ing.
Sevnik F., ing, J, Jerroam, E, Lutman, D. Mulej, A, Galbrijelčič
Redakcijsk i odbo r za strokovrnil tisk Gozdarsko-lesne sekcije DIT LR
Slovenije sestavljajo: ing. S. Sotošek, ing. F. Sevnik, ing. A. Žumer, ing. R. Cividini.
Sekcija v Ljubljani šteje sedaj 64 članov. Število pa se bo* v kratkem zelo dvignilo.
ko bodo organizirane podružnice na gozdnih diTekcijah, ki jih je 16, kar je sedaj v toku.


143
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF.. .. JE ..... »....... .....«?


> ...... ..... ......... ..... (... 1 .. 194b r.) .... P. ..... ... je ......


..... ....... .1..... . .... 1947 ..... .. .. ... ........ ....... ....... . na ....


....... .... ....... ....., .... je ......... ...... ...... ..... .. ......


; ...... ............ ......... ..... . ......... .... je .... ..... . .... ......,


..... . ........, ...... ........ .... ..... ..... ....., .. ..... .. .....*


.. ....... ........, .... je .... ..... ........, a .... ....... .... ...... . ......


........ ...... . ....... .......


.. .. .... ....... .. ... .. .. je .... .... ..... ... .. . ....... ......,


...... ... ..... ......, .. .. je .. ......... ...... ....... ......, .. . . .. .. je, .


......, ...... .. ....... ........... ........ ......... ......, a ..... .. .. je


uiTo ...... . .. .......... .......... ..., ..... ........ .... ......, .. .. .....


<.... ... . ......... ....... .. »... ....... ......... ..... ........ .. ....


>....«. ...... .. ........ ».. ...... .... .... . ..... ....«, ... ...... .. je ......


|>..... ........ . .... ... .... .... .... .... .... ......... ..... ..... . .....


......, ....... .. »... ..... ... .... .... ....... ....... .... .. ........ .. . X.,


.... .. .... ....... ............., . ..... .... ... je .. .........>. . .......


...... .. .... .... .... ..... ........ ...... ....«. ....... .. je .... .....


< .... ........ ........, ... »..... .............« ...... ........ ..... .. ...>


.... .......... ....... ........., ... ........ . ............ ....... ........ ....


.... .. .... ........ .. .... .. ......... .. ..... ...... ......


... ..... .. ...... .... je ....... ..... ...... .. ........... ..... .....,
MU .. je ... ...... .. ... ..... ...... ...... ..... ... .... .. .... ..... .........,
... ... .. je ... .... ..... ........ .... .... .. et; . .. .>. ........ .. ....
...... ........ .... ..... (5 .......) .« je ..... .. ...... ...... ........ ......
......... ..... ....., .. ..... je .... .... ....... ....... ..... ...... .....
.... .... .... je . ... ....... .. ....... ...... .. je ... ... .... ......... .....
fiocne . ..........., .. .. . ja ....... .. .. ..... ......... .. ...... .........
´ ...... .. .... ...., .. .... .. ... .. .... .. ....... ......... ..... ....., ...
....... ... ......... . ...... ........ ......... .. ...... . ........ .... ..
............ .. ... .... ......., a ne .... .. ..... . ..........., Kao ... .. ....


< .. ... .. .... .. .. ........ ...... ....... ....


.... .... ... .. ........ .. ........ .... je .... .... o6pabHBao . ...... ....


...., ........ .. .. .. .......... ... ... ..........., .... .... ... .... ..........


... .... .......... .... .......... ......... je ...., ..... je ......... ....


..........., ........ .. ....... . ....... .... je ........... ..... ........


......... ........ ....... .... .......... .. ..... .. ........... ........ .....


........... ........., a ... .... na .... .... ....., ...... .. ... . ...... ......


....... ...... .... je, .. ... ...... ...... ........ .... ....., . »... .... .....


.... ...... ........ ......., ............ ...., ........... ......, ..........


....... . ..........., ........., ...... ......, ... . ....... ....... ... .... ...


..... ......... je . .... ......., . .. .... ........., .... .. .. .. .... .....


......., a .... .... ...... ... ....... ... .... je ........ . . ..... .........


........ ...... .. ... ......,


....... .. je .... ..... ............ ..... .. ..... ........ ........., ....


.... .. .... ..... ...... . ....... .... ..... ...... ...... . ......... ....., ...


.. je ... ........, ..... . ........, ....... ........ ne .... ....., ....... .. ....


....., ... . ......... a . .... .......... ........... ....., .... .. .. ......


........... ......... .. .. . ..... ..... ....... .. je ... ......... . ......, .


..... ........ ...... .... ......, a .. .... ... .......... . ........... ........


.... ...... ... ......., .... je .......... ....... .. ......... ......... ..


...... ..... ......., ... . .. ...... ........ .... .....


.......... ........., .... je ............ . .... ....., ...... je ..........


........ ...... ......., .. .. je ....... .... ........ .. ....... ...........


........ ......... .......


...... .. .. .. .... .... . .... ...... joni .... ......, .. .. ......... ....


...... ........., .. .. ......... .......... ............, .. he ....... .... ......


........, .. he . ..... ......... .... ........... .......: ........ ...........


........ ......... ....... .... .>. ........


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 36-346.