DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.
Uprava i uredništvo: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 36-473
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— dinara. Studenti šumarstva, kao


-i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broj 15 — din
Čekovni račun: 4-956.034
UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Urednik:
Ing. Roko Benić


Članovi Redakcionog odbora u Zagrebu:
Ing. Zlatko Bunjevčević, ing. Dušan Klepac, ing. Ilija Lončar, Dr. Zlatkp Vajda,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicimal


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati´
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostör od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer- će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno


riložene. Crteži neka4budu izvedeni tušem na bijelom risaćem. papiru. Mjerilo na


lartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju. Honorar iznosi za članke i originalne radove 20O.— Din,
a za prijevode, recenzije ä si-llOO.— Din po štampanoj stranici Separati i otisci moraju
se zasebno naručiti, pravovremeno prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


. Cjenik oglašivonja u š. L.


1/1 stranica . . . 2.000.— din


1/2 „ . ,~ . 1.000.— „


1/4 „ 500.— „


i t. d.


Kod višekratnog oglašavanja poseban popust!


´


POZOR! ´


Najavljeni »Džepni šumarski priručnik-kalendar «


izići će, uslijed velikih tehničkih prepreka, istom


pod kraj mjeseca juna o g