DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Danas je stanje iz temelja drukčije. Drvna industrija u rukama je
naroda. Radeći na istoj liniji u prostranoj oblasti iskorišćavanja šuma,
ona — kao i šumarstvo — služi istom velikom zadatku. Danas je drvna
industrija jednako zainteresirana na drvnoj masi i na budućnosti šume i
njenoga gospodarenja.


Danas u drvnoj industriji nema »poslovnih tajni«. Knjiga njenoga
rada otvorena je i praksi i teoriji i nastavi i nauci. Njen je rad jasno
zacrtan u Petogodišnjem planu, toj osnovici svega privrednoga rada i
napretka. Danas je drvna industrija — posredstvom Privrednoga plana —
povezana sa ostalom narodnom privredom i industrijom, tješnje nego ikad
prije. Povezivanje drvne industrije i šumarstva neophodno je ne samo
s obzirom na krajnji cilj, već i radi brojnih tačaka, u kojima se u prilaženju
tome cilju dodiruju te dvije grane narodne privrede u svome radu.


Ministarstvo drvne industrije NR Hrvatske pokazalo je mnogo razumijevanja
za usmjeravanja rada k istom zajedničkom cilju i za povezivanje
sa šumarstvom na dodirnim taökama. I mi kao šumari stojimo na gledištu,
da je neophodno potrebno usmjeravanje i povezivanje rada drvne industrije
i šumarstva. Mi živo želimo i radit ćemo oko toga da se ta saradnja ostvari.
Ta potreba iskače jednako jasno i živo, razmatrali mi stvar sa praktične
ili sa teorijske strane.


Između drvne industrije i šumarstva ima, istina, mnogo dodirnih
tačaka, mi ćemo razmotriti samo najvažnije i pokazati, šta je u ovoj oblasti
urađeno dosada.


Alimentacija drvne industrije potrebnom sirovinom u potrebnoj količini
i što boljega kvaliteta osnovni je uslov rada drvne industrije. A proizvodnja
drveta, kao sirovine za preradu i trgovinu, jedan je od osnovnih
zadataka, kojima se bavi šumarstvo.


U prilaženju tome zadatku ne dostaje — kao kod rudarstva — samo
traženje i iznalaženje ležišta potrebne ruđaee. Pitanje je teže i složenije
utoliko, što se kod šumarstva radi o planskom usmjeravanju i kontinuitetu
proizvodnje, o uzgajanju vrsti drveta a u kvalitetu i dimenzijama, koje
odgovaraju potrebama mehaničke prerade. Sve to za čitav niz decenija
unaprvo.


Treba tražiti mogućnosti i puteve, kako da se zasigura sirovina potrebna
za proizvodnju furnira , ukočenoga drveta, panelskih ploča i ploča
vlaknatica i za kemijsku industriju.
Dodirnu tačku drvne industrije i šumarstva predstavljaju i standardi.
Oni su, istina, krajnja stepenica u procesu iskoirišćavamja šuma. No standardi
su veza između produkcije i prerade, na jednoj, a upotrebe drveta
na drugoj strani. Tehnički gledano, njima je regulisana proizvodnja u cilju,
da bi se što racionalnije iskoristila sirovina i da bi proizvedeni drveni
produkat što bolje odgovorio zadatku upotrebe. 0 tome zadatku mora
jednako voditi računa i producenat sirovine i prerađivač, dakle i šumarstvo
i drvna industrija.


Današnji rukovodioci drvne industrije pokazali su puno razumijevanja
za saradnju drvne industrije sa šumarstvom. Da istaknemo samo najvažnije.


Ministarstvo drvne industrije NRH izjavilo je svoju spremnost da stavi
na raspoloženje pilanu Novoselec Križ kao demonstraoioni objekt za nastavne
potrebe fakulteta. Taj je objekat povoljan radi svoje uređenosti,


146