DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 53     <-- 53 -->        PDF

iz skupine »kanadske topole« smatra autor da su na evropske nizinske predjele
od najveće gospodarske važnosti križanci: P. sero ti na Hart., P. regenerata
Henry, P. marylandica Bose. i P. Eugen ei Schelle.


Knjiga ima veliko direktno praktično značenje, jer se u njoj tretira
pitanje raspoređaja kultiviranih topola u vezi sa njihovim uzgojem u ČSR.


U posebnom poglavlju obrađeno je pitanje vegetativnog razmnažanja
topola reznicama, korjenjacima i izdancima iz žilja. Iznesena su uputstva o
uzgoju sadnica iz reznica u šumskim rasadnicima.


U knjizi su izloženi i pogledi u vezi sa uzgojem topolovih sastojina. Tu
se zagovara uzgajati glavne vrste već od početka u većim razmacima (5—9 m),
a međuprostore popuniti pomoćnim vrstama (joha, bijela vrba, topole nižeg
rasta, jasen i dr.).


U knjizi je istaknuta i važnost topola kod podizanja poljozaštitnih pojaseva,
drvoreda duž cesta, uz vodotoke, željezničke pruge i t. d.


Vincen t dr. G.: Rychle rostouci dfeveny v lesich Stfedni Evropy,
Banska Štiavnica, 1946. (Tekst 65 str., popis literature 9 str. U dodatku 52 lista
fotografija).


Među raznim vrstama drveća, koje treba s obzirom na šumsko uzgojna
i gospodarska svojstva uzgajati u evropskim šumama, osvrće se autor od topola
na: Populus tremula, P. alba, P. nigra, P. nigra var. italica, P. deltoides var.
monilifera, P. deltoides var. missouriensis, P. tacamahaca, P. candicans, P.
angustifolia, P. trichocarpa i P. koreana.


I u pogledu uzgoja topola u nizinskim krajevima konstantirano je da
tereni gdje je za ljetnih mjeseci razmak između razine podzemne vode i
površine tla manji od 60 cm nisu podesni za uzgoj takvog drveća.


U knjizi je istaknuta važnost križanja u svrhu uzgoja novih topola. S time
u vezi opisani su važniji topolovi križanci, koji se uzgajaju u ČSR.


Radnja ima veliko praktično značenje, jer je u njoj izloženo koje vrste
ili forme treba u pojedinim krajevima ČSR forsirati. Govoreći kod toga o
nizinskim predjelima autor pridaje veliku važnost topolama, od kojih napose
preporuča slijedeće: P. serotina, P. regenerate, P. mar i lan die a,


P. deltoides var. missouriensis, P. deltoides var. monilifera,
P. nigra, P. r o b u s t a, P. vernirubens, P. c a n e s c e n s, P.
Bachelieri, P. Eugene i, P. berolinensis i dr.
B i o 1 č e v dr. A.: Proizvodnja topolovih sadnica reznicama. Sa bugarskog
preveo inž. K. Džoljić, Beograd, 1947. (Izdalo Ministarstvo šumarstva NR
Srbije. Tekst 16 str. U tekstu 12 fotografija).


U knjižici su sadržana u sažetom obliku i na vrlo jasan način iskustva i
uputstva o proizvodnji topolovih sadnica iz reznica, Uputstva su napisana na
osnovu naučnog istraživanja i praktičnog rada, koji je autor vršio od 1930—1942
u Šumarskom naučnom institutu u Sofiji. Iskustva i upute
odnose se na rezultate u vezi sa uzgojem kanadske topole, jablana i
prževalske topole (Populus prjevalski).


Uputstva se odnose na izbor mjesta za rasadnik, pripremu zemljišta,
izbor mladica prikladnih za reznice, uzgoj izbo jaka u matičnjaku, vrijeme
rezanja reznica, način rezanja, čuvanje reznica do sadnje, razmak i način sadnje
reznica, te njegu topolovih sadnica.
it Anić


195