DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Brigada stahanovaca od 5—6 ljudi uradi za 200—300°/o´ više negoli određuju ruske
radne norme. Na osnovu istraživanja rada provedenog 1939. godine u smrekovoj
sastojini s 150—220 m3 po ha sa srednjim promjerom od 22 cm pojedini članovi najbolje
radne brigade u sjevernoj Rusiji izvršili su u procentima radnog vremena ove
radove:


obaranje prerezivanje čišćenje odnošenje


granja granja
potpuno iskorišteno radno vrijeme 55—60 68—70 87—89 89—91
priprema radnog mjesta 9—11 5—7 — —
prelaženje 8—10 8—9 — —
odmor 23—27 16—18 10—12 8—10


češće i dugo prekidanje rada mnogo smanjuje radni učinak, a radnik se pri tome ipak
ne odmara.


Marie Tarantova: František Palacky a »Tyden lesü«.


Ing. K. Čermak: Pokrok v lesnictvi. (Napredak u šumarstvu). Čehoslovačko
šumarstvo uz šumarstvo SSSR učinilo je veliki korak u racionalizaciji šumskog rada.
I ako ima mnogo svojih vlastitih . iskustava, čehoslovačko šumarstvo budno prati
razvoj racionalizacije i mehanizacije rada inozemstva i primijenjuje nove naprave
na svoje prilike. Autor u svojem članku iznosi najnovije naprave domaćih i inozemnih
stručnjaka i obilan prilog u slikama iz područja sabiranja sjemena i sjetve, rezanja
i izvlačenja drveta te utovarivanja i prevoza trupaca.


Dr. K. Šima: Ctyficet let organisace českeho lesnietva. U članku se iznosi kratak
pregled organizacije čeških šumara, počevši od godine 1,908.
Osvobozeni pohraničnich hor, vod a pozemkovych trati od eizich näzvü. (Čišćenje
graničnih predjela od tuđinskih naziva).


Ing. K. Setinek i lng. Dr. B. Rychly: Lesnicky dvoulety plan 1947.—1948. Autori
su u dva članka objavili opsežni prikaz šumarskog dvogodišnjeg plana ČSR. U nastojanju
da se postepeno poveća životni standard radnog naroda, narodna vlada je u
prvoj etapi poslijeratnog gospodarskog razvoja izradila prvi državni privredni plan.
Šumarski plan ima ove tri skupine zadataka: osiguranje temeljnih uvjeta šumske proizvodnje,
obezbjeđenje saobraćaja i organizacije proizvodnje, priprema prvog razdoblja
dugogodišnjeg šumarskog plana. Operativni plan sadrži: 1. plan iskorišćavanja i
raspodjele drveta, 2. plan otpreme drveta, 3. plan pošumljavanja, 4. plan proizvodnje
šumskih sadnica i povećanje površine šumskih rasadnika, 5. plan sabiranja sjemenja,


6. plan šumsko tehničke zaštite tla (od bujica), 7) plan potrebe, raspodjele i zaposlenja
radne snage u okviru cjelokupnog plana mobilizacije radne snage, 8. plan mehanizacije
šumskog rađa, 9. plan građevnih investicija. Metoda izvršenja zadataka obuhvaća:
regionalno i vremensko raščlanjivanje plana, priprema i raspored zadataka,
organizacija evidencije i kontrole, zakonske odredbe za izvršavanje plana. — Čehoslovačka
ima 4 mil. ha šuma, koje su imale prirast 13,500.000 m3, no zbog jakih sječa u
doba okupacije prirast je snižen na 12,500.000 m3. Budući da je u toku rata preiskorišćeno
23,000.000 m3, ogoljeno 68.000 ha, štetočinjama uništeno do konca 1946.
1 mil. m3, to je etat snižen na 11,100.000 m3, dok je stvarna potreba na drvu 14,500.000
m3. Za godinu 1946.—47. predviđeno je pošumljavanje šumske površine 32.400 ha od
toga 86°/o: sadnjom, i nešumsfcih površina od 156.000 ha. Površina šumskih rasadnika
trebala se do god. 1946.—47. povećati na 394 ha; godišnja potreba sjemena je 20.000 q.
V. Barchanek: Prvopočatek českćho lesnickeho pisemnictvyi. (Početak češke
šumarske literature od godine 1687.).
Ing. J. Kantor: Studium rozdilu jnezi pfirozene naletlymi a umele vysäzenymisazenicemi. (Proučavanje razlike prirasta sadnica prirodno i umjetno uzgojenih).
Autor je nastavto pokuse poznatog naučnog radnika Polanskog na tri pokusne plohe:
na jednoj je prerezivanjem prirodno uzgojenih biljaka ostavljeno na 50X80 cm po
jedna biljka; na drugoj i trećoj plohi posađene su umjetno uzgojene sadnice, i to na
drugoj u jesen, a na trećoj u proljeće. Rezultat je bio: prirodna obnova šume je
bolja, jesenja sadnja je slabija nego prirodna obnova, a proljetna sadnja je najslabija.


Ing. J. Danha: Veliky svätek — K »Tydnu lesü 1947.«. Uvodna riječ povodom
svetkovine »Tjedan šume«.


J. Kos: Pfirozene osemeneni lesnich pioch lehkymi letavymi semeny. (Mehanika
zraka i šume). Autor je sastavio matematičke formule o rasprostranjivanju smrekovog
sjemena djelovanjem vjetra. Iz tih formula proizlazi, da se u sastojinama određenima
za prirodnu obnovu treba ostavljati gušće i rjeđe grupe stabala. Prirodna obnova ne
može se postići naletom sjemena s materinske sastojine u ovim slučajevima: u malim
izoliranim sastojinama i u šumskim okrajcima (jezicima koji prodiru u veće nepo198