DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Marko Sprung, Beograd:


O PILANARSTVU ŠVEDSKE


Uvod


Šume Švedske zapremaju 60% površine zemlje. Njihova površina iznosi
23,6 miliona ha. Prema tome Švedska spada u niz na j šumoviti j ih zemalja
na svijetu. Najšumovitiji dio Švedske je sjeverna Švedska.


SI. 1, Rajoni šuma u Švedskoj (1 regija breze, 2 sjeverna regija crnogorice, 3 južna
regija crnogorice, 4 regija bukve).


S obzirom na vrsti drveća i njihovu geografsku rasprostranjenost najsjeverniji
dio zemlje zaprema regija breze iza koje slijedi sjeverna regija
crnogorice, južna regija crnogorice i sasvim na jugu zemlje, regija bukve.


148