DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 38     <-- 38 -->        PDF

3) da granice dozvoljene usukanosti kod pojedinih vrsta drveta i sortimenata
treba odrediti tako da odgovaraju veličini upliva stepena usukanosti na.
mehanička svojstva drveta utvrđenog na osnovu američkih i sovjetskih istraživanja;
pri tome valja koristiti iskustvo kod standardizacije pojedinih sortime


nata u SSSR.


Dr. Ivo Horvat


PRONALAZAK JOS DVIJU OD ZAGUBLJENIH SEKCIJA BILJNOGEOGRAFSKE
KARTE ŠUMSKOG DRVEĆA BOSNE, HERCEGOVINE
I DALMACIJE OD Dr. L. ADAMOVICA


Ovih dana primio sam od šumsko-gospodarskog otsjeka Državnog šumskog
gazdinstva u Banja Luci dopis i pošiljku, koja je sadržavala dvije originalne
sekcije iz kompleta biljnogeografske karte šumskog drveća Bosne, Hercegovine
i Dalmacije. Ove zagubljene sekcije — o kojima sam pisao u dvobroju 5—8
Šumarskog lista od ove godine, (vidi Š. L. str. 171—179) — pronašao je ing.
Leonid Bobkov prilikom čišćenja arhive na tavanu bivše Direkcije šuma u
Banja Luci. Pronađene su sekcije Kostajnica i Brod (br. 2 i 4 iz kompleta) za
koje sam bio — kao što se vidi — pravilno pretpostavljao, da su, nakon raznih
peripetija iz nekadašnjeg »Šumskog departmana zemaljske vlade za Bosnu i
Hercegovinu« dospjele u arhivu Direkcije šuma u Banja Luci. Tako je sada
komplet karte popunjen sa 10 sekcija, a nedostaju još 6, od kojih se vjerojatno
još dvije — (i to sekcija Banja Luka i sekcija Split) — nalaze među starom
arhivom bivše Direkcije šuma u Banja Luci; dvije (i to sekcija Mitrovica i
sekcija Zvornik) isto tako među starom arhivom ili starim kartama bivše Direkcije
šuma u Tuzli, te dvije posljednje koje nedostaju (sekcija Dubrovnik
i sekcija Vis) negdje među arhivom bivše Šumske uprave ili bivšeg sreskog
načelstva u Dubrovniku. Za mjesto gdje se nalaze ove dvije posljednje najbolje
će biti upućen ing. Spiro Vučetić, dugogodišnji šumski upravitelj u Dubrovniku
sa kojim nažalost nisam mogao doći u vezu putem dopisivanja. Vjerujem da
će mu doći u ruke ova bilješka i ponukati ga, da nam pomogne u pronalasku
preostalih originalnih sekcija ove važne i vrijedne biljnogeografske karte.


Kao što se iz ove obavjesti vidi, poziv, koji sam u navedenom članku u
Šumarskom listu uputio drugovima radi pomoić oko pronalaska manjkajućih
sekcija originalne Adamovićeve biljnogeografske karte, nije ostao bez rezultata.
Jednako tako, kao što se je nakon upozorenja pronašao i originalni rukopis
Geschwindovog »Zupanjačkog elaborata« (o kršu duvanjskog kotara i mjerama
za njegovu sanaciju), isto tako vjerujem da će se postepeno kompletirati i ovaj
važni naučni dokumenat o šumarstvu Bosne, Hercegovine i Dalmacije. Drug
ing. Bobkov javlja, da će nastaviti sa traganjem za preostalim dvjema sekcijama.
Drug ing. Hasandedić, direktor gazdinstva u Živinicama obećao je da će
nastojati temeljito pretražiti staru rashodovanu arhivu nekadašnje direkcije
šuma u Tuzli, a ukoliko se i drug ing. Vučetić angažuje oko potrage za sekcijama,
— koje su morale dospjeti ili u Mostar ili u Dubrovnik — siguran sam.
da ćemo uskoro imati sačuvanu u cjelini ovu Adamovićevu biljnogeografsku
kartu, koja po svemu sudeći nije imala duplikata.


Ing. Pavle Fukarek


380