DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 39     <-- 39 -->        PDF

AVIOKEMIJSKO SUZBIJANJE ŠTETNIKA HRASTOVIHT ŠUMA


Posljednjih četrdesetak godina slavonske nizinske hrastike periodički su
zahvaćala masovna sušenja. Između mnogih faktora koji izazivaju to sušenje
veoma važno mjesto zauzimaju gusjenice mnogih štetnih leptira a naročito
gubara.


Dosadanja praksa je pokazala, da je suzbijanje gubara uništavanjem njegovih
legala potpuno beskorisno u vrijeme kada štetnik gradacijom postigne
jako razmnoženje. Nikakovim mehaničkim sredstvima nije tada moguće spriječiti
brštenje. U takvim slučajevima nema drugog izlaza osim suzbijanja gusjenica
kemijskim sredstvima.


Uništavanje gusjenica kemijskim sredstvima iz zraka vrši se u svijetu već
preko 25 godina. U bivšoj Jugoslaviji pokušalo se je na taj način suzbiti smrekovog
prelca 1932 u Bosni, te 1935 borovu pilatku u Sloveniji. Međutim protiv
najopasnijeg štetnika slavonskih hrastika, gubara, nikada nije niti pokušana
ovakova akcija. Iz tih razloga šumarski stručnjaci su dosada, prilikom masovnih
napadaja gubara, uvijek bili bespomoćni pred očitim velikim štetama koje se
nije moglo spriječiti.


Zbog izvanrednih klimatskih prilika posljednjih godina ponovno je nastupila
jedna nova gradacija gubara, koja je po svim znacima ove godine dosegla
kulminaciju. Da se prekine dosadanja pasivnost u takvim slučajevima, izveo
je Institut za šumarska istraživanja NR Hrvatske u suradnji sa Zavodom za
entomologiju i Zavodom za zaštitu šuma Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu tokom mjeseca maja pokus uništavanja gusjenica iz aviona kemijskim
sredstvom. Pokus je bio šireg obima te je izveden na ukupnoj površini
od oko 2.000 ha. Za pokusne objekte izabrane su šume Zap. Kusara, Rastovica
i Luščić-Grabarje, južno od Vinkovaca. Tretiranje šuma obavljeno je domaćim
DDT preparatom »Pantakan«. U toku akcije vršena su numerička opažanja


o djelovanju insekticida.
Šuma Zap. Kusara koja je pravovremeno tretirana t. j . kad su gusjenice
bile još mlade a šuma neobrštena, potpuno je sačuvana te je ostala zelena, dok
su okolne netretirane šume potpuno obrštene. Rastovica je tretirana nešto
kasnije, kad je šuma u izvjesnoj mjnri već bila obrštena; daljnje brštenje je
zapriječeno i najveći dio šume također je sačuvan, kao i u Zap. Kusari.


Šuma Luščić-Grabarje iz tehničkih razloga nije se mogla pravovremeno
tretirati te je za vrijeme zamagljivanja ostalih šuma poslužila kao kontrolni
objekt, u kome su vršena komparativna promatranja o toku brštenja kao i o
prirodnom mortalitetu gusjenica u netretiranoj šumi prema tretiranima. Grabarje
kao i dio Lukšića prigodom tretiranja bili su već uvelike obršteni. Tretiranje
tih šuma nije vršeno zbog zaštite nego da se unište gusjenice i tako spriječi
zaraza za iduću godinu.


Ukupni rezultati pokusa veoma su povoljni. Posebnu važnost ima činjenica,
da je uspjeh postignut insekticidom domaće produkcije što predstavlja značajnu
afirmaciju naše kemijske industrije. Zaštita šuma dobila je time novo
veoma uporabivo sredstvo za očuvanje naših najvrijednijih šuma. Svi podaci


o pripremama i toku akcije biti će uskoro objavljeni.
I. Spaić
381


^