DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Fizičko-mehanička anizotropnost drveta smanjena je kod šperovanoga
drveta, a posebnim kompozicijama šperovanoga drveta može se ova anizotropnost
skoro posve eliminirati.


Pravilnom kompozicijom smanjuje se granica kolebanja fizičko-mehaničkih
svojstava šperovanoga drveta izrađenog od jedne botaničke vrste
i izjednačuje po svojstvima šperovano drvo izrađeno iz različitih vrsta
drveta.


O fizičko-mehaničkim svojstvima šperovanoga drveta nije se do nedavno
mnogo znalo. Tek upotrebom šperovanoga drveta za konstrukciju
aviona počelo se je sa intezivnim radom na istraživanju fizičko-mehaničkih
svojstava šperovanoga drveta.


Da bi se šira stručna javnost upoznala sa fizičko-mehaničkim svojstvima
šperovanoga drveta donosimo ovaj prikaz.


2. Klasifikacija šperovanoga drveta
Šperovano drvo dijeli se u tanko šperovano drvo i krupno šperovano
drvo.


Tanko šperovano drvo ili furnirske ploče sastoje se od neparnog broja
unakrst slijepljenih furnirskih listova (si. 1.). Debljina ovoga šperovanoga
drveta kreće se u granicama od 3,0 ... 15 mm (23 mm).


*.^ \^-v


*.´<


SI, 1. Tanko šperovano drvo (furnirske ploče)


Tanko šperovano drvo može se podijeliti prema materijalu iz kojeg je
izgrađeno, prema vrsti ljepila, prema debljini furnirskih listova i prema
broju furnirskih listova.


Tanko šperovano drvo prema materijalu iz kojeg je izgrađeno može
se podijeliti u obično šperovano drvo, šperovano drvo obloženo furnirom
plemenite vrste drveta, oklopljeno šperovano drvo, armirano šperovano
drvo, metaldzirano šperovano drvo i ustalasano (valovito, rebrasto) šperovano
drvo.


Obično šperovano drvo je furnirska ploča sastavljena od 3 ili više
furnirskih listova dobivenih ljuštenjem. Ovaj način proizvodnje šperovanog
drveta uobičajen je u Evropi. Ovakve šperovane ploče predstavljaju
polufabrikat. One se u finalnoj preradi oblažu sa furnirskim listom plemenite
vrste drveta. Ovaj furnirski list dobiven je ili piljenjem ili rezanjem
ili ljuštenjem. Američke tvornice proizvode šjperovano drvo kao gotov
finalni produkat. Kod američkh furnirskih ploča sama tvornica obloži lice
ili lice i naličje sa rezanim, piljenim ili ijuštenim furnirom plemenite vrste
drveta. Evropska furnirska ploča od n furnirskih listova odgovara američkoj
furnirskoj ploči od n + 2 furnirska lista.


393