DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNR


Izdavač: šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.
Uprava i uredništvo: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 36-473
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180. —dinara. Studenti Šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90. —dinara. Pojedini broj 15^-din


- Čekovni račun: 4-956.034
UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Urednik:
Ing. Roko Beni«
Članovi Redakcionog odbora u Zagrebu:
Ing. Zlatko Bunjevčić, ing. Dušan Klepac, ing. Ilija Lončar, Dr. Zlatko Vajda,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicimal


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisan!. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risače mpapiru. Mjerilo na
kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju. Honorar iznosi za članke i originalne radove 200. —Din,
a za prijevode, recenzije i si, 100.— Din po štampanoj stranici. Separati i otisci moraju
se zasebno naručiti, pravovremeno prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Cjenik oglašivanja u S. L.


1/1 stranica 2.000.— din
1/2 „ 1.000,— „
1/4 500.— „


i. t. d.
Kod višekratnog oglašivanja poseban ´popusti


_Mltllltllllllllltlllll*»t*MttlMU4Mf«#«llt»M«M*


I Unatoč znatnih tehničkih prepreka i opterećenja štamparskih i


zavoda, najavljeni »Džepni šumarski priručnik-kalendar«, konačno
i je predan u tiskaru.
I Izlazak ovoga priručnika-kalendara, biti će objavljen u »Šumarskom |
I listu«. \