DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 31     <-- 31 -->        PDF

....... .... ...... ...... ........ . ......... ........... ....
......, ...., ....., ...... . ....... ..... ......, .. ...... .... .. ......
.. .. .. ..... ........ ........ ........ ....... ......... . .... ......


.., 1. ...... .... — .........-.._ 2. ...... ..... — ...............
....... .. ....... ..... ...... ....... .. ....... .....


... .... ...... . .... ..... ....., ..... .. ........ .... . ...........
.... .. ........ ........ ........... ........ . ....... ...........
......... . ...... . ......... ....... ..........., ... ... no .....
......... ....... ........., ....... ..... .... ....... ...... ... .........
............... .... .....


......... ...... ....... ....... .. ......... ....... ...........
.. ......... ......... . ....... ........, .... .. .. ..... .. .....
......... ....... ,. .. ....... .... ........ .... ........ .........


..". 3. ...... ..... — ........, .., 4. ...... .... — .........
........ .. .... ..... ......... -.......... ...; (Tilia argentea), ........
..... . ...., ..... 73 ..., ..... 40 ..., .. ..... ..........


...... ....... u ......


414
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

.... .. .. .. ...... .... ........ ....... ..... ........ ........ ....
. ....... ........, a . ..... ...... .. .. .. ........ ....... . ....
.........


I ........ .....: ........ 0,218 .. .. , ......... .... ........ 9Q
...., ........... ....-.......; ........: ...... ....... ..........


.......... .. .... ..... ..... .. 11 ...... ......., .... .. .....:


....
....
......
.....
......
CM
.....
.*
. . . a . . a
...... 1 ....
. 1 .3
.......
.... ....... .
1 58 0,265 23,4 3,17 0,51
2 35 0,096 21,5 1,00 0,48
3 41 0,132 23,1 2,09 0,68
4 30 0,071 21,5 1,06 0,70
5 20 0,031 17,4 0,37 0,67
6 29 0,066 22,0 0,69 0,48
7 27 0,057 18,6 0,64 0,60
8. 48 0,181 24,1 2,34 0,54
9 46 0,166 22,5 1,99 0,53
10 43 0.1*5 23,0 2,06 0,62
11 3´. 0,119 19,4 1,44 0,62
...! ^.: 1,329 16,85


.. .... ....... ........ je:
´
.... ...... . ..
.... ...... ..... ...... ...... ..... ....... .

1 0,849 0,233 0,106 1,188 ...... .... 1 . 8 .......
2 —. 0,359 0,247 0,606 .. .. ......
3 — 0,560 0,126 — 0,686
4 — — 0,620 — 0,620
5 — — 0,126 — 0,126
6 — — 0,407 — 0,407
7 — — 0,069 — 0,069
8 0,477 0,731 0,257 — 1,465
9 0,350 0,239 0,269 — 0,858
10 — 1,048 — 0,356 1,404
11 — 0,352 0,248 — 0,600
. .8 1,676 3,522 2,475 0,356 8,029
. % 20% 44% 31% 5% 100%


415
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

....... .... ....... 1 . 8 ...... . .´ 5,510 .8
....... ........ .... .... ....... ...... . . . 2,653 „
Ha ..... ...... 2,857 „


........ ......... ...... ..... .... ...... 48u/o.
.. ......... ...... ...... je ..:


......... ...... 50u/o
...... .. ....... 36°/.
...... .. ...... 14°/.


... ...... ...... ..... .. .. .... . ........ ......... ...... ...
.... ...... 47°/., a no ............. .. ......... ...... ... ..:


...... .. ...... 6°/.
...... .. ....«:,-:´ 48 %
...... .. ...... 40°/.
...... .. ...... 6%


............. ....... ........ je no ......... ..............
......... .. .... .....
.. ....... ......, .. .. ...... ..... ...... .... .... ........ .........
......, a .. .... ........ .......... ........
II ........ .....: ........ 0,218 .. . . ......... .... ........ 97
1<>..... ..........., ........: ...... ......... . .......
.......... .. .... ..... ..... .. 10 ....... ....... ..:


Ll!


. . . a . . a


.....


......


.......


......


...... .... ........


....


.2 .3


.. .


1 44 0,152 19,3 2,38 0,81
2 38 0,113 20,2 1,48 0,65
3 32 0,080 19,0 1,08 0,71
4 33 0,085 21,2 1,11 0,61
5 34 0,091 21,8 1,50 0,76
6 27 0,057 20,5 0,96 0,82
7 30 0,071 21,0 0,98 0,66
8 40 0,126 22,3 2,03 0,73
9 38 0,113 20,4 1,78 0,77
10 33 0,085 22,2 1,55 0,82


.....: 0,973 14,85


.. 1.>..».. ....... ........ je:


416
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.... ...... . ..
.... ...... ..... | ...... ...... ..... ....... .
......
.3
1 — 0,475 — 0,475
2 — 0,651 0,190 — 0,841
3 — — 0,193 0,179 0,372
4 — — 0,692 — 0,692
5 — 0,402 0,152 — 0,554 l
6 — — 0,311 — 0,311
7 — — 0,431 — 0,431
8 — 0,612 0,151 — 0,763
9 — 0,382 0,473 — 0,855
10 — — 0,558 — 0,558
V M:i — 2,522 3,151 0,179 5,852
. % — 44% 53% 3% 100%


Ha ..... .......... ..... ........ je ......... 1,329 .- ... .....,
.. .. 1 .- ......... ...... 12,67 .3 ....... ..... ...., .. .... ...... ..
........ .... 6,04 .3 ... 50%.


........ .... .... je:
20°/. .......... .......
44°/. ....... .. .......
31°/. ....... .. ...... .


5 % ....... .. .......


Ha ...... ......... ..... ........ je ......... 0,973 .2, na .....
.... .. 1 .12 ......... ...... 15,26 .3 ....... ..... .... ,. .. .... ..
........ .... 6,013 .3 ... 39%.


........ .... .... je:
44%´ ....... .. ....... /
53 % ....... .. ......


3 % ....... .. ......


. ........ .....: ........... — ......-......., ........ 0,218
.. .. , ....... ......... 97 ....


Ha .... ...... je ...... 43 ...... ...... ...... ....... 10—41 ..
ca .......... 2,569 .2. ........ ......... ....... ........ .. .......
......:


*


...... ..... iMaca 17,672 .3
.. .... ....... .. ........ .... . 7,992 .3 ... 45 %


.


417
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.. ......... ...... ...... je na:


......... ...... 1,109 .3 ... 14%
...... .. ....... 0,943 „ „ 12%
...... .. ...... 4,465 „ „ 56°/.
...... .. ...... 1,475 „ „ 18°/.


Ha ...... ......... ..... ...... ..... .. 1 .2 ......... 6,879 .*
....... ..... ...., a .. .... .. ........ .... 3,111 .3 ... ... 45%.
.. ......... ...... ...... ..... no 1 .- ......... ..


......... ...... 0,432 .3 ... 14°/.
...... .. ....... 0,367 „ „ 12°/.
...... .. ...... 1,738 „ „ 56%
...... .. ...... 0,574 „ „ 18%


. ....... .. .. .. .. ... ... ........ ..... ..... ....... ........,
. ..... >.. .... ..... ...... ........ ......... ....... ......... .......
.. .... ......... ......., na ......, .. .. 1 .? ......... ...... ........:


....... ..... .... 11,60 .3
.. .... ......... ...... 5,05 .3 ... 43 %


.. ......... ...... ... ........:


....... .. ....... 0,56 .* ... 11°/.
....... .. ....... 1,87 „ „ 37°/.
....... .. ...... 2,28 „ „ 45 %
....... .. ....«. 0,34 „ „ 7°/.


Ha .... ......... ....... ........ .. .... ........ .. ....., .......,
......, ...... . ...... .... ...... ....... ...... (..... ....),
.... ....... . ...... ..... ......... ...... .........


... ... ..... ...... .. .... .. ..... . .......... .. ....., ... ..
.... ...... ......... (.... ........ ....... . ...... je .... ........
........ . .... ...... ..... .........), . ... .. .... ......... .. .......
...... .......... ......... .... ......... .... .. ..... . ......., ...
... ... ..... .... ........ ..... .. ..... . .. .... .. ........ . .....
........ .... .´... .... ..... .... ... ........... .... ..... ......, ..
.. ........ . .... .... ....... ..... . ......... .....


Ha ...... ......... ..... ..... ....... ......... je 10 .......
......., na .. .. ........ ...... ....... ......:


......... 1,242 .2
....... ..... .... 24,68 .3
........ ....: ..... A 3,20 .3
..... . . 1,68 .3
........ .... 1,31 .3
....... .... 18,49 .*


418
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 36     <-- 36 -->        PDF

.. ....... ..... .... ...... ..... .. ........ .... 6,19 .3 ... 25%,
a .. ....... .... 75%. ... .. .... ....... ..... je .. ......, ... je
..... ....... .. .............


Ha ...... ..... .... je .... ........ .. ....... ........ . .....,
.... .. ...... ..... .. ...., .... ... ....... . ...... . ....... .....
Ha .... ...... ...... je:
22 ........ ...... ... ....... 19—47 .., .. ....... .......... .. 2,042
.2 . 18,994 .* ....... ..... ....;
8 ....... ....... ... ....... 34—60 .., .. .......... .. 1,223 .2 .
17,429 .3 ....... ..... .....
.. .... ....... ........ je:


. . a . a
.....
...... A . . ........
....
.......
.... .....
..
..... . . . — 1.765 3.229 3.620 10,380 18,994
iep . . . . 2.095 2.924 — 0,190 12,220 17,429
..... . . 2.095 4.689 3.229 3,810 22,600 36,423


..... ....... .. «... ..... ...... .. ........ .... ... ....... 45%,
a ... .... 30%.


.. ....... ....... ...... .. ...., .... .. .... ........ ... ...............
........ .. .., ...., ... .. ....... ........ ......... ......,
a ... ........... ........ .... (......... ......, ...... .. ......«>.
. ......). . ... ....... ..... . ...... ..... ...... ...... ... ..... ...
... ...... . ..... .. ........ ...... ..... ....... ....... ´..... . ........
.. 45—100 ......, . ... ...... ... ...... ......, ........ .......,
........, .... .. .. ........ ......... ...... . ...... ....... ... ......
....... ........ ... .... .... ...., na je .... . . ... ....... ......
.......


.... ..... .. .. .. ...>.... ....... ........ ......... ...... ...
.... ..... ........ . .. 50—60°/., .... .. ......... ...... ...... .....
..... .. ...... ..... ...... ....... . .......... (....... ......), ....
..... .... ....... .. .»... .... ...... . ...... ....... ..... ..... ........
.. .... ..... ...... ...... .... ....... ..... ........ ......
....... ........ .. ......, na .. .... .... ...... ........ ..... .....-
CToir ...... . .......... ....... . ..... ..... .... ...., .. .. .... ......
....... . ...... ....... . .......... «.... ....... .... ..... ......
.... ........ . ....... ..... .... .... .. .... ....... ...... .......
.. ....... . ......... ...., ... ..., ..... ........ ............. .....
..... .... ......., na ...... ....... . .. .... ... ......, ..... .... ..
...... ..... .... .... ........ . ....... .....


.......... ....... ........ ...... .... ........, ... .. .. .... ...
.. .......... ...., .... .. ......... pacnopebenn . ..... ....... ...


419
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

..... .. ........., ..... .. . .. ..... .. ...., a ..... ... ....... .......
...... .. .......


...... ......... ...... .... ........, .... ....... . .............
..... ........, ostoje .. ... . ... ..... ....... . ... ..... ....... . ....
...., ... ....... ... ..... .... ........., .... .. ..... ....... ........
.... ...... .... ....... ...... . ........., ... .. ....... ...... no
...... ........., ... ..... je .. .... ...... ... ...... . ...... .... .........
će ......., .... .... ....... . ...., ... je ......... .. ......
......... ....., a ....... .. no ...., .... je .. ..... ....... ........
. ........ (........) .... .. ....... . ...... ........ ...... ... ...
..... ....... ........ ...... .... ......, .... . .... ....... .......
..... ...... . ....., ... ...... ...... .. ....... ..... ... ... ..... ....
. ... no ...... ....., ...... ... ... ....... >...., ... ....... ...........
........, ... ... .... .... .......


.Huna ... ..... ...... .. ..... . ....... ..... ........ je .....
.......... .... joj ........ ...... . ....... .... ...... ...... .
....... .. .... ...... ........ ........ ....., 20—40 ...... ..... ......
........., . .. ....... . ....... ...., .. ...... .. .... ..... .........
...... ...... .......; ..... ...... ........... ....... .. ....... .
....... ......... ........ . ...... .............. ....... ... ....
.... ... 30°/. ......


.... (........ ........ ...... ....... .. ....... ... ... . ......
....... . .... ...... ´......... . ....... ...., ... je ....... ......
......... ....... (.....) .... ...... ..... ........ ....., a ... ....
no ....... ......, ...... ........., .. .... ....... ..... .................
.......... . ...... ..... ...... . ..... .... ......... ...........
......, — ..... .... .... . ... ......,´ .... ........ .... ..
........, ...... ...... no ........ .... ...... .. ....... ......-........
. ........, .... .. ........ . ...... ..... ..............


.. ..... ....... ........, .... je ......... . .... ..... ..........
.... . .... ........., ........ .. ........ ........:


1) .. .... ..... ..... ........... ..... ..... ...... . .. ........
...... ..... ........... ..... .... ....., .... ... .. .. .. .... ......
. ... .... .. ..... ........ ..... ......... . ...... . .........., ...
... .... ....... ........ ......... ...... . ........... ........ .....


2).. .. ......... ........... ........... .... ..... ........ ..
........ .. ....... 80 ......, ... ....... ..... ....... ..... ......
......... .. .......>.... ........ ........... ......... .. ..... .......
.........


3) .... ..... ........ . ... ......... ....;. v ......... ...........
.... ....... . .........>. ....


.... . ...... .....1.........


. ...... ....., .. ......... ...... .......... .. .........? ....... .........
....... ....1, ........ ..........! ......... ......! ....... ,. ..... ..........
....... ......1...1.


Ha ......... .... ....!...... . ........ ......... ......, ..... ........ . ..........
...........:


420
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 38     <-- 38 -->        PDF

II .... ........ ..... ..... ..... UBHHLIX ..... ..... ......... ... .... .......
.[)1).... ...... ....... ..........
2) ........... ...... ..... ... ......... ........... ........... .........
KO ......
3) .... ..... ............ . . ........ ........ ......... . .....^. ...............
... ......1 . ........» ......


THE LINDEN TREE IN THE FOREST ECONOMY


In this article the author described, after dates of some experimental area
from Fruška Gora (a Moutain in Syrmia), the results of production of linden
trees, and the quantity of technical wood.


After this observations about the valuability of the linden wood he brings
the following conclusions:
1) The Unden tree is one of the valuablest species (kinds) of our trees. It
gives a great percent of valuable technical wood.
2) The optimal rotation to receive the valuablest assortiments for the linden
trees is 80 years.
3) The linden must be planted also as lower growth in the oak-growth for
protecting and bettering of the soil.


.... .. .......... (.......):


O ........ ......... ....... . ....


..... . ...... ........ ......... ...... .. ..... ........ .........
.. ....., . ...... .. . ............ .... .. ...... . ......... ......
......., ..... .. .. .......... .........


.... .. . . ........ ......... ....... .. .... ........ .......,
.........., ... ...... .. ..... . ......., ... ...... .. ......... .......
.... ..... .. .. ...... . ........, . ... ...... .. ......... ......
... ....... ....... .... . ......... ...


". ....... .. ..., . .., ............ ...... ........ ..........


..... . ...........^ .....» ....... ........ . ........ .........
....... . .........., ............... ..........., a ....... . ........
......... ....... ..... . ....., ....... ............
........., ... ......... ....., . ...... ........... .... je .......
............. . ..... .... ... je ........... .... ........ . ...
.. . ........ ....... .... ........... ...., ....... ......... .......,
....... ...., ............. . ...... . ....... ......... . ........
...... ......, .... .. ...... .......... »...... ...... ... je .... .... ....
... je .............. ...., ........ . ....... ...... ........ ...
............. ........ ........ A .. je ..... no ........: ....... ...
...., a ...... ... ...., ... ....... ..... ...... ...., ... ....... .......
....... . .. .... ..». ....... ........ . ...... . ........ .............


.....« ..... ............. .... ......... je ...... . .. ......
...... .......... (..........., ......>....>., ...., ....., .......) . .....
.. ....... ........ ........... ......... ... .......


421