DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

i neuspjehu, u cjelini, zavise općenarodni interesi. Pitanje šumarske politike,
mjera oko pošumljivanja, zaštite i njega sastojnä i t, d. ne mogu
i ne smiju se tretirati uskim lokalnim mjerilom, jer o uspjehu li neuspjehu
ovih mjera, a prvenstveno opće šumarske politike, zavisi uspjeh i neuspjeh
čitave jedne vrste djelatnosti — šumarstva. U tako postavljenom pitanju
nema i nesmije biti lokalnog partikularizma.


Današnje stanje šumarstva i drvne industrije lokalnog značaja.


Obzirom na, prije spomenute, osnovne principe lokalne privrede do
sada se u šumarstvu s drvnoj industriji lokalnog značaja mnogo griješilo
na raznim sektorima rada, a osobito u planiranju proizvodnje i distribucije.


Iz lokalnih šuma i lokalne šumske proizvodnje planirala se često
distribucija osnovnim saveznim potrošačima, dok su se istovremeno lokalni
potrošači na primjer: lokalni rudnici, lokalna drvna industrija i t, d.
sa svojlim potrebama artikala proizvodne grane šumarstva upućivani na
izvore republikanskog značaja.


rvao primjer navodimo: da je od cjelokupne proizvodnje lokalnog šumarstva
planirano cea 90°/o proizvodnje za distribuciju osnovnim potrošačima,
dok je samo manji dio proizvodnje planirano za distribuciju republikanskim
potrošačima, a da o lokalnim ni ne govorimo. Sa druge
strane, lokalna privreda grane 122 (drvna industrija) imala je da dobije,
po planu distribucije, veći dio sirovina potrebnih za reprodukeju investicije
i potrošnje iz republikanske proizvodnje, na primjer lokalne pilane,
lokane tvornice pokućtva, lokalne tvornice sanduka i ambalaža, lokalne
bačvarije i t. d. imale su da dobiju osnovne sirovine iz republikanske
proizvodnje.


Sve je to imalo za .posljedicu:


a) Znatno ometanje izvršenja planova proizvodnje i distribucije lokal


nog i republikanskog značaja;


b) Bespotrebno opterećivanje našeg transportnog sistema kao i ve


liki gubitak radnih sati;


c) Uslijed slabo razvijenog aparata lokalne privrede, niskog organskog


sastava kapitala i manjkavih sredstava za proizvodnju, stavljen je u za


visnost, od izvršenja ili neizvršenja plana lokalne privrede šumarstva i


drvne industrije veoma važan sektor našeg privrednog života (saobraćaj,


savezna i republikanska proizvodnja, vanjska trgovina i t. d.).


Osim ovih, u svojoj biti organizacionih, osnovnih grešaka učinjeno je


i mnogo grešaka u operativi.


U stisci i u želji, da se pod svaku cijenu izvrši plan lokalne proizvod


nje izvjesnih artikala, (kojih u šumi prema strukturi sastojine, obrastu i


tehničkoj uporabivosti drvne mase nije bilo) mnoge šumske manipula


cije lokalnog značaja, da bi proizvele određeni broj tesanih pragova, pro


rjedile su ostatke dragocjenih hrastovih sastojina i iz trupaca sposobnih


za pilanske svrhe kvaliteta kladarki (bul kvalitete), tesali su normalne


željezničke pragove pri čemu su nanesene velike štete, s jedne sirane radi


niskog randmana tesane građe (kod tesanih pragova cea 45% su otpaci),


a s druge strane, radi niskih cijena tesanim pragovima u odnosu na


387