DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 54     <-- 54 -->        PDF

.?. itpttiiite ...1.....$.


Domaća stručna štampa


Ing. Drag . Jovanović , Tehnologija tehničkog drveta, Beograd 1948, 224
stranica, cijena 70.— Din.


Početkom mjeseca travnja pojavila se u knjižarama knjiga pod gornjim
naslovom. Knjiga je izdana u nakladi poduzeća »Industrijska knjiga« u Beogradu.


Odmah po izlasku knjige htio sam napisati prikaz i ocjenu ove knjige.
Ovu sam odluku promijenio´, kada sam upoznao sadržaj knjige. Smatrao sam
da je bolje pričekati da netko od drugova, koji bolje poznaje autora i uslove
u kojima je on radio, ocijeni ovu knjigu. Međutim vrijeme je prolazilo a nitko
se nije javljao sa ocjenom ove knjige. Na konou ove godine smatram svojom
dužnošću da stručnoj javnosti prikazem ovu knjigu. Donosim prikaz iz razloga


(1) što je u knjizi izneseno niz pogrešnih, netočnih i nejasnih formulacija,
(2) što se knjiga odlikuje jednim naročitim svojstvom t. j . autor knjige je ing.
Drag. Jovanović, a ipak neka poglavlja dokazuju da je on ili pozajmio doslovce
tekst iz nekih brošura ing. Milivoja Stevanovića (vidi Šumarski list br. 2/3
1948, str. 94—37) ili postoji mogućnost da je posljednji tihi, nespomenuti autor
ove knjige.
Materija koju knjiga sazrađuje razdijeljena je u sedam, dijelova. Prvi dio


— Anatomija i rašćenje drveta; drugi dio — Fizičke i mehaničke osobine
drveta; treći dio — Mane i bolesti drveta; četvrti dio — Pretkonzerviranje
drveta; peti dio — Upotreba drveta kao trgovačke robe; šesti dio — Obrada
drveta u industrijske i zanatske svrhe i sedmi dio — Furniri, ukočene ploče
i panel ploče.
U ovogodišnjem broju 2/3 Šumarskog lista (str. 94—97) iznio sam ukratko
uslove koje treba zadovoljiti popularna stručna literatura. Stručna literatura
treba (1) da donosi istinit, naučno provjeren materijal, (2) da je usko povezana
sa našom ekonomskom stvarnošću, (3) da je metodika izlaganja pravilna i
jasna i (4) da je pisana lakim jezikom i stilom.


Knjiga »Tehnologija tehničkog drveta« ing. Drag. Jovanovića ne zado


voljava ovim uslovima iz osnovnog razloga što autor ne poznaje dovoljno ma


teriju koju razrađuje.


Predaleko bi me odvelo kada bi ovdje nabrojio sve pogreške ove knjige.
To i nije potrebno. Neke od ovih pogrešaka iznijet ću ovdje da utvrdim
d) autorovo nepoznavanje struke, (2) njegovo nepoznavanje jezika i (3) njegovu
kooperaciju sa ing. Milivojem Stevanovićem.


1. O nepoznavanju predmeta kojeg prikazuje u knjizi autor pruža dokaze
skoro na svakoj strani. Evo samo nekoliko takovih primjera:
Autoru su »četinari-koniferi i listan, t. j . dikotilne biljke sa dva semena«
(str. 4). U poglavlju »jezgro i beljika« autor na str. 9 u 13 redu tvrdi da bukva
imade nešto širu bjeljiku; u 19 redku bukva je svrstana u zrelo drvo »čiji unutrašnji
dio nije obojen . ..«; u 32. redku bukva je svrstana u jezgrovito drvo, a
u 34. redku bukva je svrstana u »beljikasto drvo«!


437