DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Kod sastava ove knjige autor se je vjerojatno služio sa knjigom F.
Kollmann, Technologie des Holzes, Berlin 1936. Nepoznavanje jezika i struke
navodi autora da svojstvo bubrenja (Quellungseigenschaft, isporedi Kollmanm
11) prevodi sa kompaktnost drveta (str. 11). Nadalje jažice odnosno jaziće
(Tüpfeln, isporedi Kollmann 11) naziva jednoć porama (str. 11) a drugi puta
čvorićima (str. 13).


Poznato je da tisa i jela nemaju smolnih kanala, međutim autor ih


svrstava u vrste sa smolnim. kanalima (str. 16). U poglavljima »Građa četi


njara«, »Građa listara« autor nestručno pabirči iz istoimenih poglavlja Koll


mann-ove knjige (str. 11 i dalje). Unutarnji promjer (lichte Weite) interpelu


larnih prostora (smolnih kanala) autor naziva »čista šupljina« (str. 17).


Nepoznavanje jezika i struke navodi autora da ime C. v. Nägeli-a, osnivača
micelarne teorije, pretvara u nekoga »Negelisa«! (Str. 18). Nadalje rečenicu
koja u originalu glasi »Anisotrop nennt man bekanntlich einen Stoff, wenn
seine Eigenschaften vektoriell sind, d. h. wenn sie in verschiedenen Richtungen
wechseln« (Kolmann str. 27), autor prevodi (str. 18): »Anizotropna materija je
ona čija su svojstva vektorijalna t. j . pružaju se u pojedinim pravcima koji se
mogu mijenjati«!?! Dakle svojstva se pružaju u pojedinim pravcima, a ovi se
pravci mogu mijenjati! Kolike li zbrke u pojmovima!


U poglavlju »Hemiski sastav drveta« autor nepotpuno, netočno i nejasno
prikazuje kemizam drveta. Predaleko bi me dovelo da iznesem sve pogreške
ovoga poglavlja. Ukratko autor bi daleko bolje učinio, da je intimno, sam
sebi priznao da ovo poglavlje nije u ovom bliku za publikaciju, nego što u
istom poglavlju govori o nekoj »intimnoj mešavini celuloze sa ligninom i ostalim
materijama ( str. 21).


Autoru nije jasan odnos između volumne (prostorne) težine i vlage
drveta. On formulu


1 + u


ru r


" 1 + 0,84 r. u


komentariše ovako: »pomoću ove jednačine se može izračunati prostorna težina
i pri maksimalnom širenju drveta. Samo se mora voditi računa da maksimalno
proširenje nastupa pri u — 0,6, odnosno 60°/o vlage, a širenje drveta ne
ide proporcionalno´ upijanju vode« (str. 31). U originalu ovaj članak glasi:
»Gleichung (7 b) lässt sich aber dazu benutzen, um das Raumgewicht im Quellungmaximum
zu berechnen. Man hat dabei freilich zu beachten, dass infolge
verschiedener Einflüsse das grösste Volumen eines Holzstückes nicht mit dem
Fasersättigungspunkt bei etwa u = 0,30 zusammentrifft, sondern erst bei ungafär
u — 0,60 erreicht wird. Jenseits dieses Zustands erhöht, weitere Wasser


aufnahme zwar das Gewicht des Holzes, lässt aber den Rauminhalt unberührt
« (Kollmann str. 41—42). Ne shvativši smisao ovoga stavka ing. Drag
Jovanović ga skraćuje i daje svoj vlastiti komentar: »Znači, ako uzmemo drvo
. ispitivanje sa većim procentom vlage od 80°/c možemo dobiti veću prostornu
težinu od njegove stvarne prostorne težine« (str. 31). Dakle posvemašnje nepoznavanje
osnovnih pojmova iz tehnologije drveta.


U tabeli na str 35 nejasno je što autor misli pod sušeno do 6 (radi se


o sušenju drveta). Istu grešku nalazimo u brošuri Ing. Stevanović Milivoja,
Anatomija drveta (str. 42). ... je greška vjerojatno nastala površnim prepisivanjem
iz istoga izvora.
U poglavlju »Ravnoteža vlage drveta« (str. 37) namjesto da govori o
higroskopskoj ravnoteži drveta autor dijeli vodu u drvetu na tzv. imbibilcionu
vodu, »koja sačinjava do 90°/o sadržaja živih ćelija«, higroskopsku vodu, koja
se u drvetu »pojavljuje iz relativne vlažnosti uzduha«, i treća, koja se »pojavljuje
u drvetu ispunjajući djelimično ili potpuno sve šupljine mrtvih ćelija
za vreme potapanja drveta u vodi«.!?


438