DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

skupocjenu sirovinu. Te su štete obzirom na financijski gubitak znatne,
i uplivisale su mnogo na rentabilitet lokalnih poduzeća.


Lokalna drvna industrija kao i lokalni obrt, u direktnoj ovisnosti od
izvršenja planova proizvodnje republikanskih poduzeća, šumarstva drvne
industrije i ostalih privrednih grana, po prioritetnoj listi isporuka, svrstane
često u zadnji red — nije dobivala potrebnih sirovina, poluproizvoda i pomoćnih
sredstava, stoga .. znatno podbacivala u planu proizvodnje. Ovo
podbacivanje planova proizvodnje lokane drvne industrije biti će nam
mnogo jasnije ako uzmemo u obzir, da je lokalna drvna industrija i obrt
bila veoma slabo snabdjevana sa osnovnim sirovinama. Kao primjer navodimo
da je lokalnoj drvnoj industriji isporučivano od ugovorenih kvota
samo 81°/o furnira, 3°/o panel ploča, 8°/o bukove rezane građe, 19% rezane
grade hrasta, 55°/o rezane grade ostalih tvrdih lišćara i t, d.


Međutim, i unatoč ovih nepovoljnih cifara lokalni kapaciteti drvne
industrije zahvaljujući umješnosti i organizacionim sposobnostima pojedinih
rukovodstava bili su (ipak čitavo vrijeme korišteni i proizvodili su
dnevno u jednoj smjeni, a često čak dvije pa čak i tri smjene. Ta proizvodnja
nosila je karakter »vanplanske« proizvodnje pri čemu su se
kapaciteti i sredstva upotrebljavali za lokalne potrebe, kao na primjer
proizvodnja grade potrebne za lokalne škole, zadružne domove, obnovu
naselja i t. d., ukratko, kapaciteti i sredstva korišteni su van plana za
zadatke uskog lokalnog rajona, a lokalna proizvodnja je u tom slučaju
vršila ulogu dopunskih izvora za određeni teritorij«.


Nije nam poznata veličina izvršenja ovih zadataka jer nam nedostaju
svi podaci o ovoj »vanplanskoj« proizvodnji, ali prema podacima sa kojima
raspolažemo zaključcjemo, da je ta proizvodnja bila znatna i nekoliko puta
premašivala obim planske proizvodnje.


Sve te nabrojene pojave nisu slučajevi sporadičkog značaja i ne ispoljuju
se samo na privrednom području našeg narodnog života. Te su greške
uglavnom rezultati dviju određenih tendenca koje je na V. Kongresu Komunistiške
Partije Jugoslavije drug Kardelj u svom referatu podvrgao
oštroj analizi i kritici. Suština te analize sastoji se iz slijedećih momenata:


1. U radu narodnih odbora nije bilo dovoljno veze po horizontalnoj
razmjerama, što je dovađalo često do tendencija samo vertikalnog poveziliniji,
t. j . povezivanja unutar pojedinih grana državne uprave u lokalnim
vanja, t. j . povezivanja po liniji resora. Na taj način otvorena su bila vrata
uvađanju birokratskih formi rukovođenja, tendencije birokratskog centralizma,
što je dovađalo često do upravo apsurdnih momenata. O tome
imamo, nažalost i previše, primjera.
Takve tendence vode vraćanju buržoaskim formama vlasti, u pretvaranju
narodnih odbora u obične reprezentativne organe bez stvarne uloge
u privrednoj problematici zemlje.


2. U radu narodnih odbora dolazilo je često do pojava pretjeranog
lokalnog partikularizma i oštećivanja opće narodnih interesa u »korist«
nekih posebnih »lokalnih interesa« — što je dolazilo do izraza u nehatnom
odnosu prema postavljenim planskim zadacima dobivenih od viših državnih
rukovodstava.
388