DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

1. Podmirenje zadataka republikanskog plana proizvodnje kao dopuna
i to uglavnom iz viškova proizvodnje lokalnog sektora.
2. Podmirenje lokalnih potreba. Glavni zadatak lokalne proizvodnje
pri čemu treba voditi računa o trima sektorima i to:
a) Državni sektor privrede.
Planiranje za proizvodnju i reprodukciju: trupci za lokalne pilane,


rezama, grada za lokalnu industriju i obrt, jamsko drvo za lokalne rudnike,
kolarska grada za kolarsku lokalnu industriju, ogrjevno drvo za lokalne
mlinove, ciglane, krečane, vršalice, državna poljoprivredna dobra, drvni
ugalj za lokalnu potrošnju, mlinovi, lokalni obrt i t. d.


Planiranje za potrebe investicija: tesana grada za lokalne investicije,
elektrovodnii stupovi za lokalne mreže, piloti za lokalne mostove, nisko i
visoko gradnju i t. d.


Planiranje za lokalnu potrošnju: ogrjevno drvo za lokalna nadleštva


i ustanove.
b) Zadružni sektor.
Potrebno je planirati za proizvodnju i reprodukciju, investicione radove


i lokalnu
potrošnju (detalji kao gore).
c) Privatni sektor.
Potrebno je planirati materijale za proizvodnju i reprodukciju, investicione
radove i lokalnu potrošnju (detalji kao gore) i to samo u onom slučaju
ukoliko je privatnim proizvađačima postavljen proizvodni zadatak od
strane Planske komisije.
Ogrjevno drvo za seoska domaćinstva u pravilu izdavati će se na panju


t. j . u stojećem stanju iz prorednog i ostalog sitnog materijala koje će
korisniai sami posjeći, izraditi i izvesti iz šume do mjesta potrošnje.
Kako je´iz navedenog vidljivo prilikom planiranja lokalne privrede potrebno
je našu pažnju usredotočiti na veliki broj elemenata plana pri čemu
se medu najvažnijim momentima planiranja postavljaju zahtjevi za solidnom
razradom slijedećih veličina:


Kapaciteti — koji u šumarstvu imadu specijalno značenje i sasma su


izuzetnog karaktera.
Normativi za trebovanje svih materijala potrebnih u proizvodnji.
Normativi za planiranje radne snage.
Osnovni pokazatelj u šumskoj proizvodnji — površina šuma, drvna


masa, prirast drvne mase, kvalitet sastojine i t. d.


Kako se iz navedenog može zaključiti pred lokalnim organima planiranja
stoje teški i kompleksni zadaci koji se moraju osobito- pomnjivo izbalansirati
imajući u vidu, u svakom konkretnom slučaju, kompleksnost
lokalne problematike.


U tu svrhu treba, u što skorije vrijeme, pojačati i razviti organe planiranja
pri narodnim odborima, a pri razradi planova tražiti učešće masovnih
organizacija, jer će jedino na taj način planovi postati sredstvo mobilizacije
lokalne inicijative i osigurati puno učešće naroda u izgradnji socijalizma.


Balans proizvodnje i potrošnje u lokalnoj privredi za pojedine slučajeve
biti će različit, a obzirom na sadanje stanje lokalnih šuma balans će
imati jedan od dvaju osnovnih vidova i to:


390