DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prvi slučaj — proizvodnja (kapacitet proizvodnje) veći je od potreba.
U tom slučaju viškove će lako konsumirati republikanska proizvodnja
ili će viškova ići u rezerve.
Nažalost, obzirom na današnju situaciju u pogledu kapaciteta lokalnih
šuma, taj će slučaj biti vrlo rijedak.


Drugi slučaj — proizvodnja u lokalnim šumama nije u stanju davati
trajno sav potrebni materijal za namirenje lokalnih potreba na drvu. Ovaj
je slučaj češći i postaje skoro pravilo.


U ovom slučaju, morati će se u tim, drvom deficitnim, zonama postavljati
zahtjevi da se lokalne potrebe, jednim dijelom zadovolje iz republikanskih
izvora. Prilaženje ovom rješenju ne smije biti ni statičko ni
shematski.


U ovakovim i sličnim slučajevima potrebno je pronaći nove, revolucionarne,
puteve, da se po mogućnosti sve lokalne potrebe na drvu namire
iz lokalnih izvora, tražeći nove vrste sirovina, energije i t. d. Na primjer:
pekare, mlinovi, ciglane i t. d. kao lokalni potrošači velikih količina ogrjevnog
drva i drvenog uglja moraju se preorijentirati na nove izvore energije.
S druge strane treba svim sredstvima povisivati produktivnost i kapacitet
naših šuma.


LITERATURA


Edvard Kardelj: »K. P. J. u borbi za novu Jugoslaviju, za narodnu vlast i socijalizam
« — referat održan na V. Kongresu K. P. J. — izdanje »Borba« — 1948.
Edvard Kardelj: »Zadaci naše lokalne privrede i komunalnog gospodarstva« —
Beograd, izdanje »Kultura« 1948.
Boris Kidrič: »O ekonomiji lokalne privrede« — Beograd — izdanje »Kultura:
»48.
Ing. Zvonko Potočić: »Planiranje šumarske vrste djelatnosti« (u rukopisu).


......... .....1. ....... ........... . ..............1...1...
......1........ ........ ........ . .. .. ........


. ..... ...... ..... ........ ......... ........ ....... ....... ...............,
....... ......... ........ .. ........1. ........ . ............ ............ .
. ............. .............. . .......... ..................... .......... . .....
. ................ ........ ..... ...... ......... ..........., Koropbie ..... 6.1
.............. .......... ........... ............ . ..... .......... . .... ............
..... .... . ..... ......., .. ... nop .. ............. ........, .. .,
..... .... ... ............. ....., .............. ........... ......., .........
........ ........ . .. ..


SOME PROBLEMS OF GREATER IMPORTANCE IN THE FORESTRY AND
WOODINDUSTRY OF LOCAL IMPORTANCE IN PEOPLE´S REPUBLIC
OF CROATIA


In this article the author lays out some fundamental problems of the local
economy with specifical observations to some omissions in the planing of the
production and distribution of the products of the forestry and woodindustry.
In connection with this material he gives some suggestions for bettering the
methodology of the planing with the intention that the plan of the production
comprises all, to this time not comprised volum of cutting i. e. the cutting for
the cooperative huoses, reconstructions the providing for housekeepings with
firewood etc.


391