DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. .........-........ (.......) /
.. ....... ...... .. ..........


....


..... ......, ............. . .........., ..... je .......... .........
..... . ........... ...... ........, .......... ....... . ........
...... .... ... . ..... ..... ....... ........., .... je ........
..... 1.... .... ...; a ... .. .. .. .. ....... ...... .... ........ ..
....... ...... ..... ... ........ ........ ...... ... je ....... ...>...
........., .... je ....... . ......... ....., .... .... ... .. .." ....
......... . ........, .... je ..... .......


... ....... ... je .... ..... ........, a ..... jcii ....., na ...
....... . ....... ... .... .... ... .......... .... .......


. .... ........ .... .... .... . ........ . ......... ..........
.... ... je ..... .... ......., ....... ... ...... .........., ... je .....
....... ........ .. .........., .... .. .... .... .... . 1%.., ....
je ..... .........., .........., a ........ ........... . ..........
.......... .......... no ........ ........ .............., ........
......... .......... ...., ... .. ... ..... ....... .. .. ..... ..........


..... ......, ...... .. ..... .. .... .... ..... ....... ......
.......... ........ ..... .... .... . .......... .... .. ....... ............
........ ............. To je ..... . ...... . ...., ....... .
........... Ma ...... .. je .... . ....... ........ .......... .....
....... ...., . .. ...... . . .... ..... ...... .. ..´ ......., ....... ............,
... ... ...... .... .... ....... ........., ... ..... .....


— . irojacy .... .... .... ........, .... .. .... .... .... ....... ......
. ....... .... ............ . .......: ... je ...... ..... .....
.........., a . ... .... ........ ... ......... ...., .... .. .. ....
.... ...... ......... . ...... ....... .......... . ...........
X


.. ....... ...... .. ..........


. ....... ......... ..... ...... ...... .......... .. .. . ...........
........... .., .. ......, ..... ......... ...., .... .... . ........
......, ... .... je join .. ..... .....;... . ......, ........ .. ..
.... ...... .....> .... ....... ......... .. ........... ...... . .. ..
no ........ ........ ;......., .......... . ........, ... no .........
......., ... .. ....... ......... .. .... ....... ...... ^..... .. ...
.... . .......... ........). .... ......, ......... .......... . .........
......, .. ..... ....... ............, ... ......... ... .....
... je ...... ..... ........ ...... .... ..... .... ....., . ... ........,
... .. .... ...... .... .... ........ .... ...... ... je .... ....
......... ......... ....., .... .... .. .. ....... — .... .. . ... .........
.... .. .. ......., a .... .. ...... Kao ... ....... ...... ............,
.... .. ......... . ..... ...... no ....... .....


..... je .... ..... ...... ........ ........ .. .. ......... .........,
........ . .....>... ....., .. .. ...... .... ........... ..... ...


291
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 38     <-- 38 -->        PDF

......... ... .. .... ... ........; ..... ... .... ......... ... .. ....
.... . ..... .. .......... .... ........ ... ... ..... Ca ......... ....
...... ... .... ... .. .. .... ........ ... ... ... ... ... ..... ....
... ....... ...... .... ......... .. ....., ........ .. .. ........
...... ........., .. .. ....... .... .... .... .... ........ ..........
..... .. .... ... ... ...«..., .... ..... ......... . .... je ........ ..
.... .... ...... ....., .. .. ...., ....... .. .......... ......, .. .......
. .............


.....-;-..


........«;
,.>....... .....


^...^\ a!


— ..... .;.
\\ /


... 1.


....., ......... ...... ...... (.... ....... ....... ...., .... .
..... ..........), .. ......... .. ........ na ..... ........ .... ..
......... . ........ ..... ........., .. .. .... . ..... .. ..... .......
... . .... ........... ...... ... ...... — .... ...... .... — ... ..........
..... .. ...., ...... ........ .......... ........, ..... .......
. ........... ........, ... . ...., ....... . .......... ......... .. ........
. ........, ... ........ ..... .....* ... ....). A ... ice ..........
........ . ........, ..... .. . ... ............ ... ...... .........
........ .. .... ......... (....... ... ......... .....). .... » . .....
... ... .... .. ... ...., .... .. ....... . ...... ......., ....... .....
.. ...... (...). .. je ... . ....... .......... . linipeitv .... . ......


292
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 39     <-- 39 -->        PDF

... .. ...... .... . ... .. ..... .... na ......... no .............
....... .... .... ...... ....... ...... . ........ . . ....... ......
......, ... ........... . ....... ...... ...... ....... .. .. ... ....
....... ..... .... ......, no ... .... .... .... .... no ......... .......
........ .. ...., .. je ..... TOKOM ....... .... ...... ... .. .....
......... .. .... . .... . ...... ...... ....., .. .. . ....... ....
.......... ........... ... .. je . ...... .... — . .... .... ...... ......,
icaroHHO je . ....... ....., a .. ....... ...... CMOK. (....., ... je
.... .... ...... ....... ..., .... je ........ ...... . ......... ...........
........). ..... ......... ....... .... je .. ........ ...... ....
....... .... .. ....... .... . ..... . .... .. ...... ..... je . .........
w ........ ...... . .... . .......... ... ..... .... ............ ........


.., 2. ...... ... — .... .......... (.. ........ ....)


.... ........ .. .. ....... ..... .... .. .. ......... .... ... ....
........ .. ..... . ..... ......., .... ... .. ...... ........... . no
....... . no ...... .. .. ...... .......... ..... ...... . .......... .
...... .... .... .. .. ........´ .>... . . ...... .......... .... . .... ...
.. .. ......... .... ....... .. .... ....., no ....... ......, .. ...........
...... . ..... .... ....... ...., .... .. ........ ...... . ...-.
.. ....., ........ ,.. ...... ...... no ...... .. ...... ..... ...... .......
(.. ibiiisa. ......... . .......) . .....


... je .... ...... .... no ...... . no ....... ...., ..... je ....
......... . ......... ...........>.; ... je ... .... ...... ........ ..
.. npopehyje, .... .. .. ........ ...... ........ ........|. ..... .........
. ........ ......... ....., ... je ....... ......... .......... —


293
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 40     <-- 40 -->        PDF

...., ......... .. ..... .. ............ .......... .. ..... jceOCKHM


........, . ......... ....... .. ... ... . ... ..... ....... ..... ..


...., .... .. ..... ......... ... . ....... ...... .. ......., . .. . ...


...... ......, . ....., na . . ....... ...... ..... .... ....., .... .....


.........., HVT .... ......»... ...., .... ...... ....., a ...... . ....


.... .......


.. .. .. .. ........... ........ ...... .... ... .......... .......


........, .... .. .. ..... .... ......... .........., .. .. .... . .......


.... ........... ..... je ... . ....... ........ .. ....... Ca .........


.. ......, ..... ......., .... ..... ........... ..... ....... ........


.... je, ...... ........, ........ . ....... . .... .. ....... ........


... ....., ........ ........, ... .. ..... ...... ......., .......... ..


.. . ...., ........ ....... . ...... A ...., .... .. . ...... ........ ...


.... iceocKV ... ......... ...., .... .. ....... ........ . .........


..... ....., .. ...... ..... ........ .. .. ......... ...... .. .........


.......... .......... ..... ........ ...... ......... .. ........ .....


...... ........... (.... ..... ... 2).


.. .......... Mebyzpaxcuux ....... .. ..........


.... . ..... ..... .. ...... .......... ...... ............. .......


........ ... ......, .... .. ....... ..... ...... . ...... (a ...... ..


...... ...... .... . .........).


.... ..... ..^......... ...... ......... .. ee omni ........, ....
.. .... .. .. ...... ......, a .. .. .... .. .... .... ........ . ......
...1>........ ......... ...... .. .. ........... ....., ... je .......
....... ...... . ..... ......., ... ... .. ......., ........., ....., ......,
....... .... ....., ... je ..... .... ....... — .. je ... ..... ....
...., ... .. .. ...... ........ . .... ....... ........, ... no ......
....... ...., a ..... .. ........ . ........


.. TOKOM ......., .. ...... ........, ......... .. . ...........
......., ....... . ........ opyt>a. .... ...., ........... .. .. . ...........
......... . ..... . ..... ......... je ....... ..........>., ..........
. ........ ......... ...... ...... ........ ...... .. .. .. ......
......, .. .... .. ..... ...... ... .... ...... Ha ......, ....>.
....... ... .... .. ........ ... ...... ..... .. .. .. ....... ..... ......
. ....... ...... .......... . ...., ..... ..... ...... je ... ......
....... ....... ..... ..... — ..... 50 ...... — ....... je ... ... ......
.....


.... .. Tv . ...., .....! ....., ...... ...... .. .......... ......
......; a .. ev ... ...... ...... ......, .... .. ....... no ...... n
....... ...... je .. .. .... ...... .... ...... . .... .... ..........
...... ...... ......, \.... .. ....... . ...... ........ ...........


... .. .......... ........ ....... ...... ...... ...... .... ....
.......; ........ .. .. ....... .......... ......., a .... .. ... ....
....... ........, ....... no .... ......... . ........... Ha ......
......., a ..... je .... ...... ..... ....., ...... je ....... ...... ..........
......... ..., .. .. .. ...... .. ..... ...... Ha ......, ..


294
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 41     <-- 41 -->        PDF

.... .... ........ .... .... .. ........ ..... ......, ..... ..... .........,
...... . ...... ...... ....... ....... ...... ...., ........
.... ...... ...... ...... je, .. ......, ..... . .. ....... ....., .... ..
....... .. ........... ..... ....... ...... .. ........ ..... ........
je .. ......... ....... .... .......... ..., ... .. je ..........
.........., .. .. ....... ..... .......; a ... .. ... ....... ..... ......,
.. .. ....... ...., .. .. ........ .... .. ...... ....... ......
.....


. ...., ... .. ...... .......... ...... ....... n´o ..........1), a
.. .. ....... no ........ . ......... .. .......... ....., ... ... je
...... . .... ..... ......, a jam .... ... .. ....... ..... ...... .......,
... .......... — ....... .. ...... ...... ............ ...... —


.......... ......... . ........ ..... ..... . .......... ......


......... u ........ ........ ...... ..... .. ...... u ..........
........ ....... ......


1) ..... — (.....). . ....... . .......... ......... .............
.. ..... . .... (.... ..... ... 3). ..... .. .... ..... ........ ........
.. >!... ........... .... .. .. ........ .. ........., ... .. ..... ....


... 3. . .......... ......... ............. .. ..... . .... — .. ........ ...
.......


«...... One . .... ...... . ........ .. ......... . .......... ........
..... ... .... .. no ..... .... . .... ...... .. ....... .......
........ ....... — ......... .. ... ..... ....... . ...... ... ......
...... ...... .. no ..... .... ....... . ....... .. ...., ..... ...., .....
.... ...... ... ....... .. ........... ..... ... ......... ........ .........
..... .... .... ....... ..... ..... ... ... «. ..... ........>.....
..........., . .. ... ..... ..........., .... .. ....... .... .... no


´) ..... .. ....... ........ . ..........


295
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 42     <-- 42 -->        PDF

..... .... . ....... ......... ... .. .... ...... .... .. ..........
......... ....... ...... .... .. ..... .... ..... ... ........ ...... ...
..... ...... ......... (»...........«) ........ ........ (.. ... 4). .. ........
. ......... ........ .......... ........ .... ........ ...... .......
....... .. ... ....., ...... . ......, . .... ..... ....... — .........,
a .. ..... ......... ...... .. . ...... ......., . ..... .........
......... .. .. ........ ..... ..... .... ....... .. ....... ... .....,
.. .. ...... . ....... ....... ».........«. .. .... .. .... ...... ..
...... ....... .... ..... ......>....., na ....... ...... ....... . ..
... ............. ...... ...... ...... .... je .. ........ ...., ... ..
..... .... ...... .....; a ... je ........ ........., .... .. ....... ...
.... ....... ...... .. .. ... ..... ......, ....., ....... . ....... ..
........... .. ....... ...., .. .... .. ..... ...... ...... ...... .....!


... 4. ......... (».....1......«) ....... (Ha ....... ....)


Ko je .... ....... ... .. ......., .... .. ........ no ....... ....
... ..... ........ ..., ..... je ...... .... ....... ......... ..., ..........
.......... ... .... ...... ........ ..... ..... no ...........
.... ........ ....., .......... .......... . ........ ....... ...... ..
......... . ......... ....... .. |..... .. ....... .... .... a .... ...
..........; no cyBOiM ........ ....... .. ...... .... ...., ... . ...
...... . ........


2) .... }. ....... . ....... ...... ..... .. ...... .. ..... — ...
....... .. .. ...... ..... .... — .... . .... ..... ........ .... ....
...... ...... .. .... ... .. ...., a ...... ...... ...... .... .. ......
.... ......... ..... ..... .. ..... ....... .... .. .... no ....». ....
...... ..... je ........ . ..... . ...... ....... .... (....) . .....
..., ...... .... .. .. ..... .. .... .........., ... . ..... ..... .....
....... ...... ........ ...... ......... ..... ... .... ........ .....,
... ... .. .. .. .... ........ .... .. ....... .. ..... ..... — .. .......,
... «.. ..... ...... ....... .... . ...., na ........ ...... ........
..... . ...... .. ...... ...... .... .. ..... ........ ...., a ...... je
.... ........ .... . ..... . ...... .. .... .. ....«.. ... je ...., ....


296
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. .... ...... ...... ... ....... ... .. je ...... ...... ......... je
.. . ......., ..... .. ...... ..... ...., .......... ...... .... ......; a
... je .... ......, .... ..... ........ ...... ..... . ........ je. .....
.... . ...., a ..... ........ . ..... . ..... ....., .... . ........ .....\
. ............, .... ....... .... .... ......>., a .... ........ . ......,
........... .. ..... ...........


3) .... .. ........ — ....... . ..... ......... . ........ .......
.. ........ ....... ...., a .. je .... ..... ........ .... ...........
........ .... ...... .... .. .. .. ... ..... .......... ......... ..... Ha
....... ..... ....... .... .. ..., (... «. « ....... ........ ..... . ....
....... .. .... .. ...). Ha ....... ...... ..... ..... .... .. .........
....... je ...... . ....... ....... ..... je ... ...... .. ......... ..
....... .. ..... ...... ..... ........ .. ....... ..... ... .. .......
....... ...... ....... ....... . ...... ....... ....... .. .. ..... .
....... .....; .. ...... .. ... .... ... .... ... ......... .... ....../
...... «.... ...... ........... . .... ... .. ..... . .... ....., ....
.... ... ... ..... .... .. .....; ... ... .. ...... ......, .. .... ...
........, a .. ....... ..... ....... .. ....... .. ... ...... — .....
....., .... .. ....... ......, ... .. ...... ...... .. .....; a ...........
...... ......... ..... .. ............ .... .. . ........... ........
...... ..... ......., .... je . ....... ......... .. ..... .............
.. ... ....... ..... ...... ....... ......., .. .... .. ....... .........
..... ... ........, .... ne .. ........... .... ... . .... .. .... ...
... ....... ........ .... . ....... ....... .... .. no .... ...... ......
.......... A ..... ..;. ....... ......... .....^........ .. ....., ....
.. .. ....... .... no ....., ....... ...... ...... ... ......., ... ..
........, .... .. ..... ...... .......... ., ... ..... na ........ ....
.... .. ........ ...., na joxu ... .. .... no ......... ...., ...... ..
na ... .. ...... ........ ........ (.. .... ........, .... .. .. .....
no ....), ... .. .. ........ ....... .. je — ....... .. ...


(^.... .......... ... ...... ... «......, .... ..... ..... ......
..^.....; ......>. .. .... .... ....... ......... ......, ... ....... —
......., ......., ......... ........... .... .... .. no ..... ..... Ha
du .., ....., ...... .... .. je .... .. ....... .. .... ...... ...... ........
.. ...... ...... »...« ... .. ..... ......, .... .... ......, ...
....... ....>... . ....... ... ..... ...... .... (...... no ....... ....
...... ..........). ... .. ...... . .. ....... no ........ ...... ..........
. ..........., .. ...... .. ....... ...... ... ..... ......>... .....
...... .... .... no ..... ...... ........ ..... ....... .. ...... .. ....
......... ....... .... . .... .......... . ..... ..... .. ......., ...
...... .... .... ....... ......... .......».... .... .. ........., .. ..
....... . ....... ......... ......... .. .......... ... .......


4) .... .. .......... ...... . ....... ...... .. .... .. ........ ..
........ .... .. ...... ...... ..... ..... ..... .......>. ......... ....fta.
...... ....... ........ .. .......... (To je ...... ... .......^..
....; ... ... ...... .. ... ........, ........ . .......). (.... ..... ...
5). ...... ....... .. .......-.....,... ...... .. ...... ...... ......
........., na .. ........ (..... ......) ........ ..... ......... ......


297
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 44     <-- 44 -->        PDF

...... ........ .. ...... ..... .......... ........ .... ....... .....
. ....... ......., ... je ....., ...... ....... . .... ....... ......; a ..
.... .... ..... ...., ........... ..... ....-.... ... je ... ...., .....
je ... .......... . .. ......... ....... ........, ....... .. ... .. ..........
....., .... .. ...... ........ ...., ... . ....... ..........,
........... . ....... ...... .... ......... ..... .... .. .... .......


... 5. .... .. ......... (Ha (´...... .......)


. ....... ........ ...... ..... no .... . . ....... .... . ....... ....
...... .. .......... ... je ....., ..... .. .. .. .... .. ........., ...


....... ......... .. ..., a .... .. .... .. ......


.., 6. ....>. (Ha ....... ....)


5) ...... — ..... je ..... ..... ......., ... .. .. ...... ......
...., ... .. ...... ....... ...... ..... ....... .. ......, ..... no .....,
.. ..... ... .. ........ .. ............ (.... ..... ... 6). .... .......
....... .. .. ...... ....... ...... .... je ... ... ........; ... ..


i


298
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 45     <-- 45 -->        PDF

....... ..... ...... . ..... ....... .. . ...... ... ... ...... ...... Ha
... .. ........ ...... ...... ......; a ..... ........ a ..... ....., ....
je ...... ...... ..... .. .... ...... . ..... .. ..... ....... ......., .
...... ........ ..... ....... . .... ......, ...... je ...... ..... ..
...... ...... ...... ..... je ....... .. ....... . ..... .. .. .......
......... .. .... ..... ........ ....... ...... .... je .... ...... ..
.... ......... ....... ... .. ...... ..... ........ ......, .«. .....
...... ....... ......... ........ ...... ...... ....... Ha ...........,
.... .. .. ... ..... ........ ......, ...... .. ...... ... .. .......


6) ......, ..... — ... .. ......... ......, ........, ...... . ......-
........., .... .. ...... . .. ..... ....... ...... .. ...... ....-´
.... ... ...... . ......, .. .. ...... ...... ...... .... .. ...... ...
....., ...... .. ...... »...»...« (...>. ....... .....), a ».........«
1...... .........) ...... .... .. ....., .. ....... ....., . ..........
...... .... .... ........ ......... .... .. ....... .. .. ...... .....
...... .... ... je ........ ...... ... .... .... .. ..... ....... .. .......
......, ... .. .... no ..... ..... ........ (.... ..... ... 7).


... 7. ....... .... (Ha ........ — ........)


To ... fee " .. ...... ............. .......... ....... . .....
no ....... . .......... ......... ....... je ......... . ....., ...
...... ........ .... .. ....... .... ...... . ...... ... ... . ....
......, ... pano . ......., ... ...... join . .... ... ..... (.... ......
....... ....). .... ..... ...... .... no ..... ... ..<.... ..... .... ....
no .....; a ... .... ..... ..... .. ........., .. ........., .. .....
........ .. .......... (... . ....... ...... .... .. ...... ...... ..
....... ......... ..... .. . ..... .... ...... ...... ........., ...oirro
..., .... .. . ..... ......... ....... . ....., a ........ .... ..
...... ......, . ........ ........., ...... . ......... ....... . ......
.......


7) ....... — .... ..... ........, ..... ... .. ..... ..... (....
.........), ... na .... ........... . .............. . ....... . ...-
HifHCKinr KpajeBn^ia, ... ..a ......1.. ....... . .......... ^..... .....


299
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 46     <-- 46 -->        PDF

je .... ..... ....... .. ..... ... .. ...... .........., .... .. .....


....... ......... .........., .... .. ....... . .... ....... .. .. ...,


.. .. ...... .... i ........ ....... ...., ...... ...... . ...... To .\


.... ..... ...... (... ..... ».... — ....« ....... .... .. ......). To


.... .. ...... ........ . ..... ... je ..... ... ..... . .... ........


.... ........... ...... .... ... ..... . ....., ... je ...... ..... ...


..... ... ......... ......., ....., ....... ........., ... ...... ......


........... .. ........>. .... . ........ ... .... ..... ......, a ... noj


«.. .... ........... .. ........ ........ ....., ... .. ....... ...


..., ....... . .......... ........ ........ ......., .... je .. ....:


a ... ... ...., . ...... . . ....... ....., .... .... . (..... ....., ..


.!... . ...., .... je .. ....... Ha ......, ...... . ..... ....-.-.......


(......... ........... .......), .... ....., .......... je ....... ....


.., ... .... .. .... .. ...... ....., na, ..... ....., .... .... ...., ...


....... . ...... ... ... .... .... ...., .... ...... .... . ...... .


........; a ... ....... ....., ......, ...... ...... ....... ......, ....».


. ...... ...... .. ... . ..... ... (. ....... ...... ....... . ......


.... .... . ..... .... .. ......; a . ........ ......, . ....... .....


......., .... .. .....).


.. ... ...... ...... ....... ........., . ...., ........., .......


..., . ...... ......... pebe, ......, ... ....., ... .. ....... .. ....


— .. ......... .... .. .... ....... A .... je ...... . .. ...... ........
. ...., ......... ....... .. ... ... .........., .. .. ......, .. .. .......
.......... ........... . ... .... ..... .... .... ...... ......
............; a ... .... ..... .. ..... ......, .... .. ...... ........
...... .. ......., ... ve .... .. .... ... ......., ...... ........... ste<
... ...... ........ . ......^ .. .. ..... . ...... ......... ......, a
.... . ...... ...... ....... . ......... ........
.. ...., ... ......, ... ..... ... .. ... ... .. ....... ......
...... .........., . .... .. .. ...... ...... . ..... ........., ....
...... ........ .... ... . ....1)..>. .. .... ........, .... .. . ........
.. ....... .......... .......... ´...... ... .... .. ......... .....
» .......-.......... . ......, . .. v ....... .........., ... .. ..;..
.....; a .. ... ... .. .. .......... . ......... ....... ...... . ......
.......... iro ........... ... .. ..... ....... ...... ..... .
....... ........ .... .. ..... .... ..... .. ......; a ..... .... ......
.. ...... ..... .. ....... . ...... ...... ....... ..... . no ......
..... . no ........ . ......... ....... npe ... .. ... ....... . ..
... ......, ....... .. .......... . ......... .......... ....... .......


8) ..... — ... .. .... .. .... . ........ .... ...... ...., ....
je ...... ....... ....... .... ..... ......, a ....... .. .........
.... ......, ..... .. ..». ........ .... .... .......... no .........
.... ..... . Tora, .... .. .. ...... .... .... ..... ........, .... .. ..
.... ..... ..........; a ....., .... ...... ...... .... ..... (.......)
.... . ....... .... ..... ..., .... .. ....... ....... . ...... ... ......
.. ..... ..... . ..... ........ ....^, .. ......... .. ...... je ....
...., .... .. ...... ........ .... ...... ...... .... .. .. .....: ....
.. ....... . ..... .. ..... ..............


300
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 47     <-- 47 -->        PDF

lipe cseroj, ........ .... .. ........ .. ......., .. ...... ........,
.......... . ....>.«.. ..... .... .... .. ......... ....... .. .......
......., ... .. ....... ............ ...... .. icie ..... ...... .........
..... ........... ......, ...... ..... . ...... ......... .... ......
.. ......... ......... ..... .. .... .. ........ .... ......, .. .. ...
......... ...... ............. ........., .... . .. ...... ...... ........
...... .... ...., a ....... .... ...... ... — ......... ... ....
je .... .....) . .. ...., ....... .. ......... ...... no ..... . ........
......... ..... ...., ... ....... ...... ...., ´..... .... ......
.........., ...... .. .......... ... ..... ......... ..... fct (........
MiHooi ...... ..... . etapa ...... ...., ..... ........., ...... .. .....
.. ......


.. ........ ........ ...... .. .. ............. ........ ...., ......
.. .. .......... ....... ...... ......... . ............ . .... ............
....... ....... .......... .. ^... .... ....^ na .. ......, ...
.... .... ......... ........... ....^ a . .....*... .. ......... ...
...., ........ . .......... ...... . ...., ......... ..... ...... .
...... .. ....... .. ....... ........ (Ma .. je . ....... .... . .. ..
jo .... ..... ........ ............ ..... .. .... ......... ......,
..... .. ..... ......., ......, . .,. .... ......... .. .... .......... .
....). ... ...., a ... je ....... ...... ........ . .......... .......,
^..... .. ........ . ......... ...... . ...... .......... ......., ...
. .. ........, . ..... .. ....... ....., ....., ..... . ..... ..........
............ ...... .... .. ...... .. ........ . ....... ....... ..
...... . ........., ........ . .........; ... ....... .. .. ... .........
. ..... ....... .....^ .... je .. .......... ...., ...., .... je
.... ..... ....... .. ...... ...., .... .... .......... ... ....., ...
.. ..... .... ........ .... .... .. ..... .......... .. ....... ....
.... ..... .... .. ..... ...... .... .... ...... ..... .... ......; ....
...... .......... .. ..... .....


........ .......... .... ...... .. .. ....... ....... ........ .......,
.. ...... ........., ..... ...., ....... icy .. ........ (.......)
. ....., ........... .......... ... ..... . ...... .... .. ....... ..
........ .... ...... ....... .........., .. .. ........... ......., a
....... .. ........ . ........ .... .. ...... .... «........, ... je
.... ...., ....... ........ ....., .. ..... ........... ........ .......,
^! ....... ..... ........ . ......... ...... .......... ......., .... OHIIX no ......... ........
........., .... . no .(........ (.......-.........) ........, . ... ..........
. ..... no ....... .......... ...., .. .... je .... .........,
.... .. ............ ........, ... .., ....., ......-.....: ... .....
... .......... ...... ...... ......: ..... ... ..... . ... ..... ............
...... .. ........ ......


301