DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ako imamo trougaonu formu zuba, onda visinu zuba »h« možemo izračunati
na ovaj način


h t h t
h t — St2 = ——, gde je -St2 površina meduzublja, a ——


{"* površina zuba.


,- Odatle dobijemo, da je h = 2-St = 2 0,40 30 = 24 mm.


h 24


0.8.
t 30 =


Po formuli iznetoj cd Deševoja imaćemo


^a-hi . 3-400 1


= 24 mm


SL3. » ´ G - 0,40 500


19 2


h -2*t = 2-0,40-24 IQ O h- (tga


19,2 mm; j F — °´8 .=.=°´.


ili a = 28´}.


Razlika rezultata između naše formule i ove druge, posledica je samo


toga, što smo uzeli u račun ne odnos A/H, nego —r=—, što više odgovara


ri *
stvarnom stanju, jer se ugao u cilju osiguranja nezapinjanja zuba pri dizanju rama, U ovom slučaju
bila bi razlika u uglu a jednaka 34´—28´ = 6. Ova razlika proizlazi iz


formule t;~—-—. sina, . razumljiva je i radi toga, što će veći preves


testere, kod ostalih istih uslova, izazvati deblji sloj strugotine »d« (vidi
si. 1), a time i veću zapreminu strugotine. To nam ujedno pokazuje, kako
je vrlo veliki uticaj prevesa odnosno ugla taj stvarni ugao treba i uzimati u račun.


a h


Iz formule t = ——- sin a možemo izračunati i maksimalni pomer.


pod pretpostavkom ostalih istih faktora u formuli, tj.


san a . « —..- ili . +1 = —." H, odnosno


a-hi . a -hi´


. =—r-, H — 1 = _ . ´ .500—l=4mm, dakle, što je i razumljivo, istu


a ha 3.400
veličinu koju smo uzeli u račun.
Međutim, ovaj način nam može poslužiti za izračunavanje pomera po
jednom obrtaju, za postojeći gater i postojeće testere, određenog nazuba
i prevesa.
Po drugoj formuli (Deševoj) imaćemo


a-hi . ... . t´» .. 24-0,4 _nn ´


t = -»- . 1. . = 50°= 4mm


= a^hTH .´´


393