DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inženjera i tehničara Hrvatske
u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb I, Vukotinovićeva ul. 2, telefon 36-473. —
Godišnja pretplata: 180 Din. Za studente šumarstva i učenike srednjih šum. škola
90 Din. Pojedini broj 15 Din. — Račun kod´ Komunalne banke u Zagrebu br. 4-1-956.0360.Odgovorni urednik: Ing. Roko Benić. — Članovi redakcionog odbora: Ing. Z. BunjevčeVić,
Ing. D. Klepac, Ing. I. Lončar, Dr. Z. Vajda i Dr. A. Ugrenović.
BROJ 12 — DECEMBAR 1949


SADRŽAJ:


Ing. M. Knežević , Prilog oformljenju nazuba gaterskih, kružnih i testera pantljičara:
Ing. A. Psnov , Načelna razmatranja o fruktiiikaciji šumskog drveća — Iz prakse Za
praksu — Iz stručne književnosti — Društvene vijesti


..........:


.... M. "K . e . e . . ., .......... .......... ........... ...; .... A. . a . . .,
Ü ............. ...... ....... — .. ...... ........ — ............ — ........´
.....


SUMMARY:


Eng. ".. Knežević , A contribution to the construction of the teeth of saw blades:
Eng. A´ P a n o v, The principal reflections about ,the fructification of forest trees — From
our practice — Assotiation ncwj


SOMMAIRE:


Ing. M. Knežević , La contribution de la couvstruction des denies des scies; Ing. A.
P a n o v, Les arbreg et leurs eemences — Pour norrc pratique — Bibliography


Tisak »Tipografije« — igraflčko nakladni zavod — Zagreb