DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Kod trouglaste forme zuba i međuzublja imaćemo


h = 2 » t = 2 0,3 12,5 == 7,5 mm.


Ako bi uzeli u račun najveću visinu rezanja hj = 100 mm obzirom na
ručni pomer, tj. da ne bi došlo do potrebe veće snage kod guranja drveta,
što bi ju izazvalo manje međuzublje računato sa hj = 50 mm, onda ćemo
dobiti


6.1000 0,5 200° _ ..„ „


....


* = AM» .. ^ 0.0125 == 25 mm.
0,300 40


h = 2*t = 2 0,3 25 = 15 mm


Iz ovoga vidimo, da će radnik kod ručnog pomera trošiti više snage
za sve debljine veće od 50 mm, radi sabijanja strugotine u međuzublje, ako
za osnov računanja uzmemo hi = 50 mm, ili će morati smanjiti brzinu pomera,
čime se gubi na efektu. Za to je u ovom slučaju bolje uzeti hi bliže
najčešćim maksimalnim visinama rezanja.


Primer 2. Imamo kružnu testeru za krajčenje sa mehaničkim pomerom
v = 50 m/min., a V = 50 m/sec, a = 5, -9 = 0,3, ht = 25—100, srednje
h, = 60 . ; Vršiće sei krajčenje mekog drveta sa kurjačkim zubima.


a´hi v 5.60 0.833 ,„„„ „„,,/ _ .,,,


t = —j-i — — -— — = 1000 0,0166 - 16,6 mm.


rt V U,J OU


Kod trouglaste forme zuba biće


h = 2-St = 2 0,3 16,6 = 9,96 mm ili okruglo 10 mm.


SI. 7.


Za veće h^ od 60 mm biće potrošnja snage veća, ali ako takvih hi nema
relativno mnogo i ako je snaga jevtinija, onda se može ostati na ovom
razmaku t.


404