DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 24     <-- 24 -->        PDF

efekat tako i utrošak snage. (Veličina -5 zavisi i o materijalu testere). Na taj
način dobili bi podatke za standardne razmake zuba za razne slučajeve.


Pri ovome ispitivanju koeficijenta »a« treba se rukovoditi takvim maksimalnim
pomercm, koji s jedne strane ne sme da prekorači određenu potrošnju
snage, obzirom na ekonomičnost pogona, konstrukciju mašinekvalitet testere, a s druge strane da daje još dozvoljenu čistoću reza. Pri
tome dobar putokaz daju rezultati istraživanja Buesa (Kollmann: Technologie
des Holzes), koji nam pokazuju, da potrošnja snage za rezanje drveta
u zavisnosti sa razmakom zuba kod gatera, ima svoj optimum, tj, da kod
određenog pomera uz razne razmake zuba postoji, naročito kod debljih
trupaca, jedan optimalan razmak »t«, kod koga je potrošnja snage najmanja
ili ekonomična. Ovaj optimalan razmak zuba, prema njegovim ispitivanjima,
leži mnogo bliže manjem razmaku »t« nego što se to teoretsk´
računalo. Ovo ide u prilog i čistoći reza, jer manji razmak zuba »t« daje,
do određene veličine pomera, veću čistoću reza, pošto preterani pomer kod
određenog »t« izaziva nepostojanost rezanja zuba i time povećava nečistoću
reza. Veća čistoća reza, kod manjega t, proističe iz manje debljine sloja
strugotine »d« koga skida svaki zub. Paralelno sa ovim ispitivanjima trebalo
bi ispitati i najpovolniji razmet zuba za razne slučajeve.


Ovim putem, za naše prilike, došli bi indirektno i do veličine koeficijenta
»a« za razne slučajeve, koji nam koeficijent može onda poslužiti
za tačnije određivanje razmaka zuba i pomera na osnovu napred iznetih
formula.


Sličan postupak mogao bi se primeniti i za ostale radne mašine koje
rade sa testerom, a ne samo za gater, iako je kod njih taj koeficijent »a«
lakše, prema iznetim podacima, oceniti nego kod gatera.


Određivanjem tačnijeg koeficijenta »a« za naše prilike i slučajeve,
naročito za gaterske testere, došli bi ne samo do određenijih podataka,
kojima bi povećali efekat radnih mašina, nego s time u vezi i do osnova
za ispravno određivanje normi.


Literatura: Hufnagel u. Flatscber: Handbuch der kau fm. Holzverwertung
und S ä g e b e t r i. e b ; ML A. Deševoj: M e h a n ič e s k a j a tchno-
I o g E j a d e r e v a.


A CONTRIBUTION TO THE CONSTRUCTION 0* THE TEETH OF SAW
BLADES FOR FRAME SAWS, CIRCULAR SAWS AND BAND ´SAWS


In this article the author discusses the method of the calculation oif the dr´stance
between the saw teeth (the dimension of the gullet) and the heright of the teeth.
The dimensions of the saw teeth are verv important because the novoment of
the log in the frame is in collection with the gullet and with the height of the teeth.
The deductions of the author about this problem are founded upon the saw
theory by Flatscher and are similar to the deduction of Deshevoy.


At the end the autor suggests the experiments of the most favourable gullet,
because the effeciency et the machinery depend on the dimension of the gullet of
the saw.


406