DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ing. A. Panov — Sarajevo


NAČELNA RAZMATRANJA O FRURTIFIKACIJI


ŠUMSKOG DRVEĆA


(Nastavak — suite)


VII. Stabla na samo i stabla na rubu šume
Da li je potrebno znati i početak fiziološke zrelosti osamljenih stabala?
Potrebno je također. Iako sovjetski autori preporučuju uzimati sjeme samo
od stabala potpuno čistih (...... ............ .. ......) pretpostavljajući
time da se svojstvo čistoće (a znači i obrnuto t. j . grana tosti) prenosi
na potomstvo, ipak to pitanje još nije dovoljno osvjetljeno. Ne možemo sebi
dozvoliti luksuz da škartiramo sjeme samo zato što ono potječe od granatog
stabla uzraslog na samo ili na rubu šume. Ovo smijemo tim manje,
što ovakova stabla često daju 10 i 20 puta više sjemena nego stabla u sklopu
čak i ona dominantna. Ogijevski koji je vršio pokuse sa bijelim borom
kaže da bor na osami ima 3000 šišarica dok njegov vršnjak u šumi ima 525
šišarica. Ovo isto vrijedi za druge vrste čak i za izrazite »zasjeno-podnoseću
« bukvu. Njemačka literatura raspolaže sa podacima prema kojima
u godinama tako zv. Sprengmast-a (vidi dalje ) rubna su stabla
jedini liferant bukvice jer je urod unutra u sastojim minimalan. Prema
našoj okularnoj procjeni 70 godišnja bukova šuma (tri izolovana otsjeka
jedne gospodarske jedinice na površini na cea 100 ha) mogla je dati u
srednjerodnej godini 30 t, bukvice od čega bi 10 t. (oko 30°/o) otpalo na
rubna stabla iako je tih bilo jedva 1% od ukupnog broja stabala, uračunavši
i rubna stabla prosjeka, potoka enklava i poluenklava.


Ukratko jasno je svakome da svaki pokušaj da se ograničimo isključivo
na sjeme od dominantnih i predominantnih stabala u šumi a odbacimo
rubna i osamljena — izazvao bi smanjenje sjemenog fonda i to u mjeri
koja bi se teško dala nadoknaditi.


Fiziološki razlozi ranije polne zrelosti osamljenih stabala suviše su
jasni da bi se trebalo na njima zadržavati. Na ovom ćemo mjestu precizirati
da pod osamljenim drvetom nećemo podrazumijevati jedinku za koju
svak može tvrditi na prvi pogled da ni u kojoj mjeri i ni sa koje strane
nije izložena utjecaju sklopa sastojine. Dovoljno je ako je taj utjecaj
eliminisan u dovoljnoj mjeri u pogledu jednog (ali doduše osnovnog!) faktora


t. j . svijetlosti. Proređeni rubovi šuma obrasta 0,1 i 0,2, raštrkani primjerci
»vrsta-pionira« (nastali naletom sjemena), slučajno formiran drvored u
polju nastao iz zapuštene ili naprotiv hotimično zagajene žive ograde —
sve to strogo uzevši ne bi spadalo pod pojam »osamljenog drveća«, jer je
upliv takve biljne asocijacije mnogo veći i dalekosežniji nego što to obično
mislimo. Hoćemo time da kažemo, da na izgled osamljeno stablo ili stablo
koje je možda jedino preostalo na nekoj prostranoj krčevini — još je
uvijek pod utjecajem hiljada »mikrofaktora« koji ga vežu sa najbližom
šumom. Osamljena su stabla prema takvom shvaćanju i stabla u sastojim
proredenoj do obrasta 0,1 do 0,2, ovamo spadaju i propale kulture iz
predratnog doba gdje se je možda tek deseta biljka primila a popunjavanja
407