DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 73. DECEMBAR GODINA 1949


Ing. MHutin Knežević (Beograd)


PRILOG OFORMLJENJU NAZUBA GÄTERSKIH. KRUŽNIH
I TESTERA PANTLJIČARA


Pored davanja određenih uglova i forme pojedinom zubu festere, u
cilju postizavanja što većeg efekta rezanja i čistoće reza, važno je također
odrediti razmak i visinu zuba kcd raznih vrsta testera. To proističe iz toga,
što razmak zuba (t) i visina zuba (h) pored forme samoga zuba, određuju
uglavnom veličinu površine meduzublja, čija veličina, zajedno sa širinom
reza (razmetom), čini onaj prostor, u koji će se deponovati strugotina prilikom
rezanja drveta. Ako je taj prostor premalen da primi strugotinu, što
ju skida jedan zub, onda će se strugotina unutar meduzublja presovati, što
će izazvati veće trenje i veću potrošnju snage za pogon, a to se može
dogoditi, ako su razmak i visina zuba premaleni za pojačani pomer drveta
prema testeri. Preterani pojačani pomer može izazvati nečist rez i zagrevanje
festere te druge loše posledice koje iz toga proističu. Iz ovoga ujedno
vidimo zavisnost efekta rezanja od veličine meduzublja, što ćemo još bolje
uočiti kasnije kod matematskog izvoda potrebnih formula.


Isto tako, ako je međuzublje preveliko, tj. veći razmak zuba nego što
je potrebno za primanje strugotine kod određenog pomera, onda se na taj
način nepotrebno smanjuje broj zuba, koji u jedinici vremena prolaze kroz
drvo, što ima opet za posledicu smanjivanje efekta odnosno mašine, kako
u većem opterećenju zuba tako i u većoj nečistoći reza, jer će na svaki
pojedini zub otpasti deblji sloj strugotine pri prolazu kroz drvo.


Veličina meduzublja zavisi sem toga i o vrsti drveta i njegovoj vlažnosti,
tj. o tome, koliko se uvećava volumen strugotine u odnosu na kompaktno
drvo iz koga je nastala kod rezanja pri određenim prilikama. Znači, ne
mogu se ni jedni te isti zubi i međuzublje upotrebiti za tvrdo i meko drvo,
jer ni to uvećavanje nije za njih isto, ne ulazeći u to da će i otpor pri rezanju
imati uticaja na formu zuba.


Iz ovog kratkog obrazloženja vidimo od kolike je važnosti pravilno
odrediti i to prvenstveno razmak zuba, jer je visina uslovljena s jedne
strane formom zuba i čvrstoćom čelika iz koga je građena testera u vezi sa
otporom drveta pri rezanju.


385