DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Mi se ovde nećemo upuštati u razmatranja forme samog zuba odnosno
veličine pojedinih uglova zuba, jer su te veličine manje više iskustveno i
konstruktivno određene i poznate, iako bi ih za naše domaće vrste drveća
trebalo ispitati, već ćemo se pozabaviti načinom kako se može kod pojedinih
vrsta testera za razne pomere, vrste drveta (tvrdo ili meko), razne koeficijente
uvećanja strugotine itd., — odrediti razmak zuba odnosno i visine,
dakle elemente koji određuju površinu međuzublja.


Za određivanje razmaka razmetnutih zuba, koji se kod nas i u Evropi
pretežno upotrebljavaju, postoje neke empiričke formule, koje obzirom na
razne faktore koji na to utiču, ne daju tačne podatke.


Tako je na pr. poznata formula za gaterske testere da je razmak zuba


t = 1,71 Vhi


gde je »hi« prosečna visina reza.


Kako odmah možemo zapaziti u ovoj formuli, jedini faktor koji određuje
razmak zuba »t« jeste samo »ht«, dok nema i drugih uticajnih faktora
kao: vrste drveća, veličine pomera, koeficijenta uvećanja strugotine, brzine
testere itd. Prema tome ni podaci dobijeni ovom formulom ne mogu biti
tačni, te su približni samo kao prosečne vrednosti za meko drvo.


Međutim, na bazi teorije rezanja raznim vrstama testera, postoje tačniji
načini određivanja razmaka zuba, od kojih je jedan iznet u knjizi prof.


M. A. Deševoja »Mehaničeskaja tehnologija dereva« na strani 306—340,
Lenjingrad 1934.
Mi ćemo ovde za pojedine vrste testera, pored načina iznetog po prof
Deševoju, izvesti drugi način, sličan onom prof. Deševoja i baziran deli-
mično na njemu, ali zasnovan na teoriji rezanja Flatschera, kao dopunu
Flatscherove teorije.


Gaterske testere


Za izvod potrebne formule kod gaterskih testera promatraćemo onaj
zub testere, koji skida najveći sloj drveta prilikom rezanja, a to je onaj
zub koji prolazi ćelom visinom rezanja »hj«. Svi ostali zubi skidaće manju
količinu strugotine, pa prema tome sve ono, što se u pogledu razmaka
zuba »t« i visine »h« odredi za taj zub, važiće tim više i za ostale zube.


Na slici 1 uzmimo da se ram gatera nalazi u gornjoj mrtvoj tački i da
se testere nalaze pod uglom prevesa ..
Rezultanta brzine pomera i brzine zuba u prolazu kroz drvo u smeru


1« biće prava, ako je zadovoljen odnos w što nije uvek potpuno.


Debljina sloja što ga skida jedan zub prolazeći kroz drvo iznosi


d = toos[90 — {90 — §>)— a] = toos(L — «) . . . (1)


Dužina sloja drveta, što ga skida zub koji prolazi kroz ćelu visinu
rezanja »h,«, tj. veličina


1 = -.^. (2)
sin p


386