DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 40     <-- 40 -->        PDF

vidimo da je ova cijena niža od one u pokretnom postrojenju. Ona se
osniva na pretpostavci: da se dest. drvo fakturira postavno tvornica po
cijeni 349. — Din a ogrijevno po 210.— Din po 1 prm; da se u tvornici za
3 prm drveta troši 1 prm ogr. drveta t. j. po 1 prm destilacionog drveta
0,33 prm te da jedan prm dest. drveta daje istu količinu proizvoda kao i
osnovne segmentne retorta t. ;j. 95,20 kg drvnog ugljena, 16,80 kg prašine
drvenog ugljena i 175,50 kg sirovog drvnog octa.


Troškovi dopreme destilacionog i ogr. drveta od utovarne stanice


do tvornice preračunati na 1 prm destilacionog drveta iznose:
Utovar u vagone po 1 prm dest. drveta . . 10.— Din
Dopunska plata po 1 prm 0,50 „
Doprinosi po 1 prm 2,13 ,,
Prijevoz željeznicom na relaciji 100 km uz


cijenu 5. —Din po tkm 250.— „
Istovar iz vagona u tvornici 10.— ,,
Dop. plata 0,50 „
Doprinosi za istovar 2,12.— „
Utovar u vagon 0,33 prm ogr. drveta . . . 3,30 „
Dop. plata za 0,33 prm ogr. ...... . 0,17 ,,
Prijevoz željeznicom 0,33 prm 82,50 „
Istovar iz vagona sa dop. platom 3,46 „
Dopr. soc. osiguranja 1,40 ,,


t. j . svega po 1 prm dest. drveta 366,08 Din.
Prema tome stvarna troškovna vrijednost destilacionog drveta postavno
tvornica iznosi 230 + 366,08 — 596,08 Din odnosno pokazuje se razlika
između one sa kojom se drvo fakturira tvornici i troškovne u iznosu
596,08 — 349,— = 247,— Din.


Ovaj iznos od 247,— Din po prm tereti sve proizvode koji se dobivaju
suhom destilacijom.t. j . drvni ugalj i sirovi destilat i to:
1 kg drvnog uglja sa 1,32 Din, 1 kg prašine drvnog ugljena sa 0,75 Din,
a 1 kg sirovog octa sa 0,70 Din.
Prema tome stvarni troškovi proizvodnje u tvornici dodavši im tan


gentu za prijevoz drveta iznose:
1 kg drvnog ugljena . . . 0,65 + 1,32 = 1,97 Din
1 kg prašine drvnog ugljena . . 0,65 + 0,75 = 1,40 Din
1 kg sirovog drvnog octa . . . 1,60 + 0,70 = 2,30 Din.


Uzevši u obzir da troškovi prijevoza sirovog drvnog octa iznose od
pokretne destilerije do tvorničkog postrojenja 0,33 Din po kg pokazuje!
se slijedeći odnos:


Tablica 5


Red.
br. Proizvo d
Pokretna
destilerija
Tvornica
u Belišću Razlika
Dinar a
1
2
3
Prašina drvnog uglja 1 kg . . . .
2,60
1,50
1,44
1,97
1,40
2,30
—0,63
—0,10
+0,86


422