DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 42     <-- 42 -->        PDF

bio je vihor uništio dio jelove sastojine. Na tu čistinu vremenom naselile
su se breza, topola, jarebika, lijeska. Kad su stabla tih vrsta uzrasla, pod
sklopom njihovih krošanja razvila se povoljna mikroklima: tlo je postalo
svježe, jer je umanjeno strujanje vjetrova odnosno raznošenje vlage iz
zraka i tla, tlo nije neposredno izloženo suncu pa je također i zato umanjeno
isparivanje vlage; vjetar nije odnosio listinac i taj se u povoljnoj mikroklimi
normalno mineralizirao; time su ujedno poboljšana fizikalna i biološka
svojstva tla. Na tako pripremljenom tlu uz dobru mikroklimu jelovo
i smrekovo sjeme imalo je povoljne okolnosti za klijanje, pojavio se obilan
pomladak i pod dobrom zaštitom krošanja razvija se u gusti mladik. Tako
je mala sastcjina lišćara stvorila dobre okolnosti i pomogla obnovu četinjara.
Gdje u tom predjelu navedenih liščara na čistinama nema, jelov
pomladak nije obilan. Slična pojava primjećena je u predjelu Jelenski
Jarak kod Vrbovskog.


Iz navedenog možemo povući ovaj zaključak; na tlima silikatne podloge
na kojima su iz bilo kojeg razloga nastale oveće čistine, treba u svrhu
bolje obnove četinjara osnivati predkulture unošenjem breze i eventualno
topole, da te vrste pomognu dobru obnovu četinjara i da onemoguće razvoj
gustog korova.


Breza nema velike zahtjeve na tlo i uopće na stanište, lako se naseli
na degradirana, kisela tla; otporna, je mrazu, u prvoj mladosti (15—20 god.)
brzo prirašćuje, pa se zato umjetno pošumljavanje jele, smreke i breze
može istovremeno izvršiti; potreba na svjetlosti joj je vrlo velika, jedva
podnosi pcstranu zasjenu druge vrste; na tla obrasla travom i korovom
može se unositi samo sadnjom a sjetvom (u jesen i rano proljeće ili po
snijegu na ravnom zemljištu — gustom sjetvom) tek nakon uništenja trave
i korova. Brezov.na je vrlo žilava te zbog toga njenog svojstva ima dobru
prođu; mnogo se traži u svrhu´izrade klinaca za obuću te za izradu pojedinih
dijelova kola; brezove grane mogu se dobro upotrebi ti za metle.
Stoga se osnivanjem predkultura breze može postići dvostruka korist:
dobra obnova četinjara i drvni sortimenti.


Kad se pomladak četinjara razvije, brezu treba uklanjati iz sastojine
proredivanjem a napose kad pomladak dostigne njene krošnje. To iz
razloga što bi brezove grane šibale i oštećivale vrhove stabalaca četinjara.
Nakon uklanjanja breze, ugibanjem njenog plitkog korijenja rahli se tlo
a time se i nadalje stvaraju povoljne okolnosti za razvoj mladika.


Pošumljavanje ovećih čistina u prebornim šumama na silikatnoj podlozi
trebalo bi predvidjeti planom uzgajanja s posve određenim gospodarskim
ciljem: najprije pretkulture breze i potom sastojine četinjara. Obnova
četinjara može se doduše dobro postići i neposredno: na pr. sadnjom, ali
tada se ne dobiva prihod od pretkultura.


Šafar


424