DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 43     <-- 43 -->        PDF

L7. sfouene l&nfiketMWSLti


Domaća stručna štampa


NARODNI ŠUMAR


»Nairodna šumar« je list saveznog značaja za stručno usavršavanje pomoćnog
šumarskog osoblja i propagandu šumarstva1. Izdavač lista je Ministarstvo šumarstva
NRB i II. Radi pomanjkanja saradnje iz drugih narodnih republika list nosi pomalo
pečat regionalnostk Odgovornost za ovo ne snosi izdavač nego sve šumarske sekcije
DITr-ova, koje bi se trebale više angažirati, da list potpuno odgovori svrsi kojoj je
namijenjen »stručnom usavršavanju pomoćnog osoblja i propagandi šumarstva«.


U toku 1949 važniji članci lista su slijedeći:


Broj 1: Pletarska industrija ili zanatstvo (Ing. L, Vujičić); Bosna i Hercegovina dobila
je svoj zakon o šumama (log. A. Bujukalić); Snimanje sklopa čestica i određivanja
meridijana (D. Veseli); Sve veće količine drveta na ciglarskim vatrama


(M. Miilošević-Brevinac); Donošena je uredba o suzbijanju gulbara (Ing. J. Sučić).
Broj 2: šumarstvo Bosne i Hercegovine u trećoj planskoj godini (I. Materić); Otpaci
kod sečc, izrade i prerade drveta (Ing. L. Vujičić); Zaštitna uloga šuma u poljoprivredi
Sovjetskog Saveza; Većom potrošnjom strugotine doprineće se uštedi
gorivog drveta (M. Milošević-Brevinac).


Broj 3: Pred proljetnu kampanju pošumljavanja (Ing. Š, Hasanđedić); Rezultati rada
našeg pošumljavanja u 11948 g. (Ing. Lj. Gavran); Značaj sjemena za uzgoj šuma
(Ing. D. Afanasijev); Kratak osvrt na uređenje bujica u Bosni i Hercegovini
(Ing. S. Lazarcv).


Broj 4-5: Osnovni principi kojih se treba držati pri izvođenju melioracije šikara i
zapuštenih šuma (Ing. B. Jovković);, Urbanističke šume (Ing. D, Afanasijev);
Novo u Sovjetskom šumarstvu (Ing. A. Panov); Nešto o niveliranju (D. Veseli).


Broj 6: Prorjcđivanje šuma i njega sastoji na proredama (Ing. J. Šafar); Obnova šume


zavisi i o proizvodnji krme (Ing. V. Beltraim); Pešumljavanje krša kao problem
opštedržavnog značaja (Ing. S. Đikić); Novi način snabđjevanja stanovništva
đrvetom iz držaivnih šuma (Ing. H. Bujukalić).


Broj 7 i 8: Osvrt na proljetne šumsko kulturne radove (Ing. B. Jovković); Dvije frontovske
akcije u drvnoj industriji (Ing. L. Alkalaj); Jedan praktičan način sjetve
sjemena u rasadniku (Ing. V. Polferov); Razilice ili izohipse (D. Veseli).


Broj 9-10: Utjecaj sječe, izvoza i uskladištavanja na razvoj rujavosti i održavanje
kvaliteta četinjastog drveta (Ing. B. Begović); Otkuda neuspjesi pošumljavanja
sadnjom u sušnim oblastima (ing. V. Beltram); Kakove treba da su dužnosti
lugara (Ing. M. Ljujić); Izrada nacrta (D. Veseli).


Broj 11-12: Jesenja
kampanja šumsko-kulturnih radova (Ing. B. Jovković); Vjetrozaštitni
pojasevi (Ing. A. Panov); Pošumljavanje u pojasevima (Ing. V. Beltram);
Za veću proizvodnost u drvnoj industrija (Ing. L. Alkalaj); Planimetri i pantografi
(D. Veseli); Intenzivni metođ smo´larenja bora (J. V. Visookij — preveo
Ing. D. Terzić); Statistički podaci o šumskom sjemenu (Ing. F. Arnautović).


Iz ovoga pregleda vidi se da se je Narodni šumar u 1949 god. bavio svima problemima
šumarstva ne dotičući se problema drvne industrije. Radi toga se nameće
prijeka potreba da se saradnja u listu tako proširi da list obuhvati i obradu problema
drvne industrije na način podesan za niže stručno osoblje zaposleno u istoj.


R. Benić
425