DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Strana stručna štampa


H.
L. Edlin, Woodland Crafts in Britain — An Account of the Traditional Uses of
Trees and Timbers in the British Countryside (Drvodjelstvo u Britaniji — prilog
tradicionalnoj upotrebi drveta u britanskim krajevima) — Izdanje B. T.
Batsford Ltd , London-New-York-Toronto-Sydncv, 1949, Sadrži: 182 stranice
1´» slika.
Ova knjiga sadrži prikaze drvarskih obrta u Britaniji, te i načine upotrebe drveta
za razne svrhe kod obrtne proizvodnje artikala široke potrošnje. Kod toga se u
glavnome radi o upotrebi drveta u kućnoj1 radinosti.


Interesantno je napomenuti da pisac među drvarskim obrtima na prvom mjestu
stavlja šumske radnike, te na taj način priznaje da zvanje šumskog radnika traži
specijalnu spremu.


Knjiga obraduje sujedeća. poglavlja:


I. Stanovnici šumovitih krajeva; II. Obaranje i vuča drveta; III. Zanatstvo za
preradu drveta; IV, Sječa johe i drveni donovi; V. Upotreba jiesenovine u zanatstvu:
VI. Bukovina i izrada stolica; VII. Brezovina i metle; VIII. Sječa kestenovine; IX.
Brijest u drvodjelstvu: X. Glogovima i ograđivanje; XI, Lijeska; XII. Ljeskove ljesc,
obruči i košare; XIII. Platanovina i javorovina; XIV. Hrastovima i kora za tanin;
XV. Cijepanje hrastovine; XVI. Vrba ti obrtu; XVII. Vrbovo pletarstvo i košaraštvo;
XVIII. Grmlje, malo drveće i rijetko drvo; XIX. Zanati koji rade sa četinjačama;
XX. Tesarstvo; XXI. Građenje mlinova j kolairstvo; XXII. Građenje čamaca; XXIII.
Drvo u seoskom domaćinstvu; XXIV. Ogrijevno drvo; XXV. Paljenje drvenog
ugljena; XXVI. Bilje, boje, smole i lišće; XXVII. Hrana iz šuime.
Knjiga je ilustrovana sa brojnim uspjelim fotografijama


R.
Benić
N. D. G. James, Notes on Estate Forestry, Oxford, 1949.
Ova knjižica obuhvata 75 strana, a sadrži praktične podatke za šumsko gospodarstvo.
Materija je podijeljena u XIII slijedećih poglavlja: I Rasadnici, II Pljevljenje
kultura, III Čišćenje, kresanje postraniih grana i njegovanje, IV Staze i ceste,
V Čiste i mješovite šume, VI Rijetka i gusta sadnja, VII Šumarstvo´ ii lov, VIII Prirodno
pomlađivanje, IX Šumski požarevi, X Smanjenje troškova, XI PotsađiVamje.
XII Skupljanje sjemenja i XIII Godišnji radovi u pojedinim mjesecima.
Držimo, da će za našu praksu biti najinteresantnije posljednje poglavlje. Radi
toga ćemo donijteti ovdje kratki prikaz tog poglavlja, koji je autor sastavio za normalnu
sezonu južne i srednje Engleske.


Godišnji radovi u šumi i u šumskom vrtu u pojedinim mjesecima
(The Year´Work, Mont by Month)


S i ji e č a n j


1. Ako je vrijeme prikladno treba dovršiti sadnju, u koliko ona nije već završena; za
vrijeme simrzavica i suhih hladnih vjetrova se ne smije vršiti sadnja,
2.
Ako vrijeme nije povoljno za sadnju mogu se obavljati poslovi oko sječe i prorađivan
j«u
3.
U ovom mjesecu treba podizati i štucaiti živice, popravljati ograde i čistiti grabe.
4. Mjesec siječanj je podesan za sprečavanje šteta od divljaci
Veljača


1. Dok god je vrijeme blago treba obavljati sadnju sve dok ne bude završena.
2.
U rasadnicima treba vršiti presađivanje sadnica;.
3.
U borovim šumama, gdje se vršila sječa treba sakupljati češere za dobivanje
sjemena.
4.
Radove oko popravljanja ograda, čišćenje graba i si. treba nastaviti, kad se zbog
lošeg vremena ne može obavljati sadnja.
426