DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 45     <-- 45 -->        PDF

5.
Za one žurne za koje ne postoji uiređajna- elaborat dobro je već u tom mjesecu
sastaviti programi sadnje za slijedeću sezonu. To dolazi naročito u obzir ondje, gdje
se sadnice moraju nabavljati u kojem slučaju ih treba već tada naručit«.


Ožujak


1. Cjelokupno nastojanje treba da je »koncentrirano oko toga da se sadnja završi.
2.
Kad je završena sadnja i sječa, tada treba početi popravljati šumske ceste i, putove,
koji su bili oštećeni tokom izvoza. Treba pregledati odvodne kam alle, a grabe uz
ceste treba očistiti.
3.
U rasadnicima treba završiti sa presađivanjem i školovanjem sadnica. Što se tiče
sjetve sjemena o tome postoje različita mišljenja. Sjeme većine listača može se
sijati već u ožujku, no sjeme bukve, jasena i javora treba sijati u travnju, dok se
sjeme
brijesta sije u svibnju i lipnju. Četinjavo sjemenje je najbolje sijati u travnju.
Međutim, posebno se naglašava, da vrijeme sjetve ovisi o lokalnim prilikamai


4.
Ožujak je opasan mjesec za šumske požareve — pogotovu onda, kad je proljeće
suho. Treba pripremiti sredstva protiv požara (metle, lopate i t. d.), a ako je potrebno
valja organizirati požarne patrole.
Travanj


i.
Treba nastaviti radove oko čišćenja sječama.
2.
U rasadnicima treba završiti poslove oko školovanja sadnica. Treba posijati sjeme
četinjača, kao i sjeme bukve, jasena i javora.
3.
Planovi sadnje treba da su već izrađeni za narednu sezonu.
4. Specijalnu brigu treba posvetit! sredstvima protiv požareva.
Svibanj


1.
Mjesec svibanj valja smatrati kao omaj .mjesec u kojem treba vegetaciju pustiti u
miru, pošto je sadnja završena i pošto još ne postoji opasnost od zakorovljivamja
u< mladim kulturama. Prema tome treba taj mjesec iskoristiti kao dobru priliku za
izvršenje slijedećih poslova:
a) Pregledavanje i popravljanje svega alata: i oruđa;
b) Obavljanje inventure u rasadnicima i u magazinima;
c) Na temelju obavljenih radova pod e) i b) treba naručitii novi alat, žičane mreže,


rezervne dijelove, sadnice i t. d., u koliko taj materijal nije već prethodno naručen,


2. U rasadnicima treba početi pljeviti.
X U šumama ne treba previdjeti mogućnost šumskih požareva.
Lipanj


1.
U tom mjesecu može započeti pljevijenje. Kad je vrijeme suho i toplo treba kod
tog posla oprezno postupati i umjereno pljeviti, jer u protivnom slučaju mogu nastati
veliki gubici uslijed pripeke i isušivanja.
2. Čišćenje mladih sastojiina treba započeti.
3. Jarci i grabe treba da su očišćeni, a ograde treib at da su popravljene.
4.
U rasadnicima treba pojedine table okopatii, pljeviti i zeleno gnojiti.
Srpanj


1. Mlade kulture treba opi je viti, ako su zarasle dračem.
2.
Tamo gdje se nagađa opasnost od velike borove pipe (Hylobiusa), od male smeđe
pipe (Pisodesa) ili od Hylastesa treba postaviti lovna stabla j lovne grane.
3.
U rasadnicima treba pljeviti.
4. Preporuča se skupljanje brezovog sjemena. To sakupljanje može trajatt sve do
mjeseca rujna, no. čim je sakupljeno* treba ga posijati.
5i Tamo gdje je potrebno valja pročistiti i urediti staze.


427