DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Dio I Savijanje masivnog drveta
Glava I — Izbor i priprema materijala za savijanje (Kvalitet, Vrste,
Drvo, Sadržaj vlage, Strojevi);
Glava II — Postupci za omekšavanje drveta (Parenje, Ostale metode
grijanja, Kemijski postupci. Komprimirano drvo);


Glava III — Ruča o savijanj e (Hladno savijanje, Vruće savijanje — bez ..^1´
..., Vruće savijanje — sa kalupima, Jednostavno »U« savijanje, Savijanje u
dvije ravnine, Savijanje u obliku slova »S«, Savijanje nogu za» stolice, Poprečno
savijanje);


Glava IV — Savijanje pomoću strojeva (Stroj sa uzetima i vitlo vima,
Strojevi sa polugama, Stroj sa okretnom pločom, Preise, Strojevi za savijanje
držala za lopate, Baičvarije);


Glava V — Skrućivanje savijenog drveta (Vitoiperenje savijenih komada).
Dio II — Savijanje lameliranog drveta
Glava VI — Proces savijanja lameliranog drveta (Izbor i priprema
lamela, Ljepila, Prethodno1 savijanje);


Glava VII — Tlačenje lamela u tražene oblike (Muški i ženski oblici,
Kontinuirano tlačenje, Kontinuirana lančana metoda, Laimelirani umetci, Savijanje
u dvije ravnine, Lamrelirane cijevi i cilindri, Formiranje);


Glava VIII — Skrućivanj e ljepil a (Skrućivanje lameliranog savijenog drveta,
Grijanje, Određivanje vremena potrebnog za skrućivanje, Različiti načini skrućivanja)
;
Glava IX — V i t o p c r e n j e savijenog lameliranog drveta (Vitoperenje
lameliranog savijenog drveta);


Glava X — Teoretsk i osvr t (Ovisnost kvaliteta savijenog drveta od čvrstoće
na pritisak i na vlak, Tlačenje krajeva, Ispitivanje čvrstoće ma vlak 1 na pritisak,
Minimalni radius savijanja, Momenti savijanja, Komparacija između teoretskih i
stvarnih vrijednosti savijanja, Napomene, Vitoperenje savijenog drveta).
Knjiga se može preporučiti svima našim stručnjacima, koji; se bave proizvodnjom


savijenog drveta. Brojne ilustracije i crteži olakšavaju razumijevanje te je na taj način
pristupaična i stručnjacima sa manjom školskom spremom. S druge strane u Glavi1 X
obrađena je teoretska strana problema savijanja drveta te su prikazani naučni osnovi


na kojima počiva praksa savijanja drveta.


R. Benić
429