DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Prema tome površina toga najvećeg sloja biće
aF-d-l.-t,CM. .ra)-h,
sm p
zapremina toga sloja u kompaktnom drvetu iznosi
(3)
V — d 1 s = _._ ,,
sm a
hi s (4)


SI.


Oznake u slici i u izvodu su sljedeće:


H = hub (visina dizanja ratna), razmak zuba.
0 — ugao prevesa testera, visina zuba.
hi = visina rezanja, širina reza,


ugao rezultante brzine testere i


vp = srednja brzina pomera drveta.


pomera sa ´horizontalom, uzima


vz = srednja brzina testere,


jući u obzir pomer za vreme spu


v = stvarna brzina pomera, štanja rama,


V = stvarna brzina testere, d =--debljina sloja drveta štoi ga s;kida
1 = put zuba kroz drvo u celoj visini jedan »tlačeni zub,
rezanja, koeficijent uvećanja strugotine
prema kompaktnom drvetu.


fniz — površina meckizufolja,


Pomnožimo li tu zapreminu sa koeficijentom »a«, koji označava koliko
se zapremina kompaktnog drveta uvećava kada prede u čestice strugotine,
dob´ćsmo zapreminu strugotine iz toga sloja


l cos


v _ A i . -ß — «) . u


V, = d . s a = fl ht (5)
sin?


Koeficijent uvećanja strugotine »a« za slobodno rastresito stanje iznosi
3—6, manji za tvrdo suvo, a veći za meko sirovo. Sem toga zavisi veličina
toga koeficijenta i od svojstava drveta, kvaliteta zuba, pomera itd.


387